Zuidpias conne» ion Werken aan de weg Foto van de week Vrijgekomen huurwoningen in Moordrecht Vergadering Algemeen Bestuur bedrijvenschap regio Gouda e.o. gemeente WEEK HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS 15 JUNI 2011 Wijziging busroutes als gevolg van werkzaamheden Burg. Klinkhamerweg (Zevenhuizen) Afsluiting Burgemeester Klinkhamerweg in Zevenhuizen van 20 juni - 12 augustus In verband met werkzaamheden aan de Burg. Klinkhamerweg in Zevenhuizen, is de weg van 20 juni t/m 13 augustus afgesloten voor al het verkeer. Lijn 177 en Interliner 383 rijden in deze periode om via de Bredeweg tussen Waddinxveen en Moerkapelle. Van 20 juni tot en met 16 juli rijdt er een pendelbus tussen Zevenhuizen en Waddinxveen (halte Sterrenlaan). Vervallen haltes In Moerkapelle vervallen de haltes Noordeinde 89, Noordeinde 75, Ruimzicht en Noordeinde 57 en kunt u gebruik maken van de halte Centrum/Noordeinde. Wijzigingen voor lijn 177 Reizigers die op werkdagen van Zevenhuizen naar Zoetermeer reizen, kunnen gebruik maken van'lijn 175, halte Rozenstraat en stappen over op lijn 177 bij Waddinxveen, P+R/A12. Reizigers die op werkdagen van Zevenhuizen naar Gouda reizen, kun nen gebruik maken van lijn 175, halte Rozenstraat en stappen over op lijn 187 bij halte Sterrenlaan in Waddinxveen. Reizigers die op vrijdag of maandag van Gouda/Zoetermeer naar Zevenhuizen reizen, kunnen gebruik maken van lijn 177 (alleen vanuit Zoetermeer) of lijn 187 (vanuit Gouda) en stappen over op de pendelbus bij de halte Sterrenlaan in Waddinxveen. Reizigers die op zaterdag van/naar Zevenhuizen/Gouda/Zoetermeer reizen, kunnen gebruik maken van de pendelbus bij de reguliere halte van lijn 177 en stappen over op lijn 177 (richting Zoetermeer) of 187 (richting Gouda) bij de halte Sterrenlaan (v.v.), Waddinxveen. De vertrektijden van de pendelbus wijken af van de vertrektijden van lijn 177. Kijk hier voor de dienstregeling. Of de pendeldienst ook in de zomervakantie rijdt wordt nog nader besloten. Wijzigingen voor Interliner 383 De halte Burg. Klinkhamerweg in Zevenhuizen vervalt en u kunt gebruik maken van de halte Rozenstraat. Informatie via: www.CONNEXXION.nl Afgesloten Door asfalteringswerkzaamheden is op 20 en 21 juni 2011 afgesloten: - de Burgemeester Klinkhamerweg (tussen de Schoolstraat en De Opril); - de kruising De Opril - Burg. Klinkhamerweg en - de Swanlaweg (tussen De Opril en de Ambachtssingel) Omleiding Het doorgaande verkeer Moerkapelle - N219 via Zevenhuizen is 20 en 21 juni 2011 afge sloten en wordt door middel van bebording omgeleid. Het bestemmingsverkeer naar en vanuit Zevenhuizen wordt per situatie en mogelijk heid door middel van bebording en verkeersregelaars geregeld. Herinrichting Aansluitend aan de asfaltwerkzaamheden wordt vanaf 22 juni tot en met 12 augustus de Burgemeester Klinkhamerweg (tussen de Schoolstraat en de kruising Noordelijke Dwarsweg) heringericht waardoor de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleiding Het doorgaande verkeer wordt door middel van bebording omgeleid vanaf N219 via Noordelijke Dwarsweg - Rozenstraat - Schoolstraat - Burg. Klinkhamerweg en vanaf Moerkapelle via De Opril - Dorpsstraat - Burg. Boerstraat - Schielandsingel - Wethouder Kreftlaan - Noordelijke Dwarsweg - Zuidplasweg. Aanwonenden kunnen van de één of van de andere kant van de werkzaamheden hun huis bereiken. A Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met dhr. Z. Milosevic, afdeling Openbare Werken (0180) 330 300. De gemeente en de aannemer doen alles om de veiligheid van zowel de weggebruikers als de bewoners te waarborgen en de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Wij vragen uw begrip voor de overlast die het werk aan de weg en de afsluitingen met zich meebrengt. Op donderdag 23 juni 2011 vergadert het Algemeen Bestuur van het bedrijvenschap regio Gouda om 18.00 uur in het Raadhuis van de Gemeente Zuidpias over het te ontwikkelen bedrijventerrein Gouwe Park. In 1993 sloten Gouda, Moordrecht en Waddinxveen een convenant. Daarin is afgesproken samen een bedrijventerrein te ontwikkelen op Moordrechts grondgebied, ten westen van 't Weegje. Op de agenda van deze vergadering worden de volgende punten behandeld: Jaarrekening 2010 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2012- 2015 Benoeming plaatsvervangend secretaris De vergadering is openbaar. De stukken voor de vergadering liggen vanaf woensdag 15 juni 2011 ter inzage in het gemeentehuis Zuidpias in Nieuwerkerk aan den IJssel, Raadhuisplein 1. Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw I. van den Bogert, secretaris van het bedrijven schap, (0180) 639 956. Tijdens de opening van de gerestaureerde Steenovens op 8 juni jl. luisterde het gezelschap genodigden naar een optreden van Sootjevisch. Onder het gezelschap bevond zich de commissaris van de koningin, de heer J. Franssen, die de openingshandeling verrichtte. Reageren heeft alleen zin als u aan alle voorwaarden voldoet Regelmatig krijgt de gemeente aanvragen binnen met onvolledig ingevulde formulie ren, jaaropgave of IB60 formulieren uit een verkeerd jaar of inschrijvingen die niet vol doen aan de voorwaarden. Deze aanvragen kunnen we niet in behandeling nemen. Lees daarom zorgvuldig de voorwaarden door bij de woningen en onderaan dit artikel. Land voor Water 2, Moordrecht 2-kamer seniorenwoning (begane grond) Beschikbaar: A juli 2011 Huur: 669,27 Voorwaarden: Vanaf 65 jaar Maximum bruto jaarinkomen: 33.614,-- Doorstromers vanuit een huurwoning genieten voorrang Schielandstraat 34, Moordrecht 4-kamer etagewoning (Portiekflat zonder lift, 1e verdieping) Beschikbaar: 4 juli 2011 Huur: 387,53 Voorwaarden: Minimaal 2 personen Maximum bruto (gezamenlijk) jaarinkomen: 33.614, - - Doorstromers vanuit een huurwoning genieten voorrang Heeft u belangstelling en voldoet u aan de voorwaarden? Vraagt u dan naar een inschrijfformulier bij het gemeentehuis (per woning één formulier) telefoonnum mer (0180) 33 03 00'download het van de gemeentelijke website. Uw inschrijving moet 20 juni 2011 vóór 12.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Alleen volledig ingevulde for mulieren kunnen worden behandeld. Voeg daarbij het IB-60 formulier of de gevraagde inkomstenverklaring (bij iedere inschrijving). Als er geen goede inkomstengegevens zijn bijgevoegd, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het inschrijfformulier kunt u samen met de gevraagde gegevens in de brievenbus doen van het gemeente huis in Nieuwerkerk aan den IJssel, t.a.v. de afdeling VROM/Huisvestingszaken, Raadhuisplein 1 of opsturen naar de Gemeente Zuidpias, t.a.v. de afdeling VROM/ Huisvestingszaken, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Woont u buiten de gemeente Zuidpias in een huurwoning en wilt u reageren op een woning, dan is een huurdersverklaring van uw huidige verhuurder noodzakelijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 7