Neerlands tuinman zet voet in Zuidplasland NEFIT-DEALER assa züZv CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Voor uw Gewoon even bellen!!! :;Sm Vierdaagse "Oud worden Zorg in de Zomer: Moordrechtse scouts "Stoppen is begonnen gaat vanzelf Thomashuis naar Zweden geen optie" Rob Verlinden op bezoek bij Van Woudenberg Tuinplanten UW DROOMHUIS! 0180-332222 bel: 0180-631206 Zevenhuizen ONTSPAN UITGERUST OP REIS? Rug Laetitia de Kort 06 18 49 36 31 DE BOUWHOF Bouwmaterialen RIOOL VERSTOPT? reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Skaten op boulevard Drugsvondst in woning Passagedames op de pedalen ■HART VAN HOLLAND Pagina 3 H Pagina 7 Pagina 15 Pagina 17 Pagina 20 Parallelweg Zuid 137 A te Nieuwerkerk aan den IJssel Twee onder één kap met garage en een woonkamer van maar liefst 61 m2! V*' C Vraagprijs €450.000,= k.k. www.vdpanne.nl wonina-&bedriibmokclaardi Zevenhuizen - Een cameraploeg op de Zevenhuizense Knibbelweg, je zou den ken dat ze verdwaald zijn. Ze zijn echter op het juiste adres. Op de planten- kwekerij van de familie Van Woudenberg is Rob Verlinden woensdag 13 juli aanwezig om te filmen voor zijn programma Robs Grote Tuinverbouwing. Door Pepijn de Groot Verlinden, dè tuinman van Nederland die bekend werd door Eigen Huis en Tuin, is niet alleen voor zijn eigen programma aanwezig op de Knib belweg. Het bedrijf van de broers Van Woudenberg, Rick en Gerbert, kweekt vaste planten die door- bloeien. Voor mensen met een hart voor de tuin erg fijne planten, aldus Gerbert van Woudenberg. "Mensen willen genieten van hun tuin en daarom zo min mogelijk onderhoud doen. Uitzonderingen daar gelaten. Normale planten bloeien twee a drie weken, deze planten bloeien van april tot oktober." Voor wat hoort wat: Verlinden heeft materiaal voor 2ijn programma en daarbij schiet hij promotiefilmpjes voor de gebroeders Van Woudenberg. Nsbij de kantine is de aanwezig heid van Verlinden al te merken want op het terrein staat een grote vrachtwagen met 'Robs Grote Tuin verbouwing' erop. Op de grond van de kwekerij, die reikt van de Knib belweg tot het spoor dat de Noor delijke Dwarsweg kruist, is Verlin den druk in de weer met planten. Koortsig vertelt hij in de camera alles over de soorten. "Na de zomer begint het nieuwe seizoen van mijn programma. Tot die tijd zijn er her halingen, waar ook stukken inkomen die vandaag gefilmd worden", aldus Verlinden. De partijen zijn bij elkaar gekomen dankzij FloraHolland, een coöperatie van Nederlandse kwekers en tevens bekend als veiling. Flora- Holland bracht Van Woudenberg Tuinplanten kwekers in contact met Verlinden. "Om zelf zoiets op poten te zetten kost heel veel geld," aldus Rick van Woudenberg, "dankzij Flo raHolland komt vraag en aanbod bij elkaar." In de kantine van het bedrijf worden de beelden teruggekeken tijdens de lunchpauze. Het is een grauwe woensdag, wat beter is voor de beeldkwaliteit dan een felle zon. Beide partijen lijken tevreden met de productie tot dusver. Rick van Wou denberg begint met Verlinden over de plantenindustrie. De gebroeders Van Woudenberg zijn evenals Verlin den echte kenners. Als er een plan- tenquiz gehouden zou worden, is de uitkomst niet van tevoren beslist. "Deze mannen hebben een specia lisme, ik ben meer over-all", poneert Verlinden. "Qua namenkennis loopt Verlinden voorop", vervolgt Rik van Woudenberg. Verlinden knikt: "Als ik met biologen door het oerwoud loop weet ik er soms meer van dan zij." Maar de kennis van Verlinden meten met die van Van Woudenberg is ap pels met peren vergelijken. Rik van Woudenberg: "Kweken is meer een gevoel, dat heeft niks met een stu die te maken." Gedurende de lunchpauze spreken Verlinden en Van Woudenberg over de industrie, de handel, de verhou- ding tussen producenten consument en over plantensoorten. De camera ploeg probeert met grote ogen iets te volgen van het vakjargon. Na een tijdje haken zij af en storten zich op de lunch, net als Verlinden. Zaterdag 20 augustus wordt om 17.00 de aflevering omtrent Van Woudenberg Tuinplanten uitgezon den op SBS 6. I 4- I fêouto&t M "UVoK&t WWW.BOUWHOF.COM Ftioolservlce F*. \7AN ADR IC HEM MOORDRECHT 0182 375823 OG-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem, 1 Nesselande - Tony Hawk is er ongetwijfeld jaloers op. Voor ska ters bestaat op vrijdag 22 juli de mogelijkheid om te skaten op de boulevard vlakbij het winkelcen trum van Nesselande. Bij het win kelcentrum zal een skatepark ge plaatst worden waar iedereen zijn of haar kunsten kan vertonen. Zo wel boards als skates zijn welkom bij het skatefestijn. De skatedag is onderdeel van de zomerweken en wordt georganiseerd door Stich ting Buurtwerk Alexander, Sport O Recreatie en DocShop, en een hel pende hand van Skateland. Laatst genoemde zorgt voor de skatebaan en biedt begeleiding voor skaters. Deelname aan de skatedag is gra tis en is voor iedereen toegankelijk tussen 13.00 en 17.00. Muziek is ook aanwezig en wordt verzorgd door dj's. Voor meer informatie: cyntia.vanelk@buurtwerk.nl of 010-2862760. Moerkapelle - De politie heeft woensdag 13 juli een 43-jarige inwoner van Moerkapelle aange houden nadat er in zijn woning drugs werd aangetroffen. Na een tip over de drugs heeft de politie de woning doorzocht. Daar werd een hoeveelheid vermoedelijk speed en cocaïne gevonden. Hier op werd de man aangehouden. Nieuwerkerk aan den IJssel - De dames van Passage houden maan dag 25 juli een fietstocht voor zo wel leden als niet-leden. De route is van tevoren uitgestippeld en is ongeveer twintig kilometer. On derweg is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De start is om 19.00 uur bij het Hervormd Kerkelijk Cen trum aan de J.A. Beyerinkstraat 53. Opgeven is niet nodig. Bij twij felachtige weersomstandigheden of voor informatie kan men bellen met Riet Reijm: 0180-312402. Camera's op de Knibbelweg - Verlinden filmt voor zijn programma bij Van Woudenberg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1