il Actie. Centrum Moerdregt voor even Museum Moerdregt m\ Witgoed specialist IEFIT-DEALE LER uur Q95 Tegels... Jan Groen. NEELEMAIM Uit eten in Moerdregt Voor uw Badkamer CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? SERVICE Wandtegel Wit mat of glans editie: zuidpias 33e jaargang nummer 1449 27 juli 2011 Welkom op het 25e Oogstfeest Steekgenoten aan de wandel Zorg in de Zomer Een snufje Western aan de Rotte En dan nu het weer voor morgen- DE BOUWHOF Breakdance en hardcore Hip Hop Opbrengst collecte Rode Kruis Een reservebeen voor de wandelvierdaagse 0180-631206 Zeven nhuizen reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Gewoon even bellen!!! 1 "1 p/m2 formaat 25 x 45 cm Witte tent in Moordrecht 0 v E R A L EN ALTIJD WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL UW DROOMHUIS! A ■HART VAN HOLLAND Pagina 13 Pagina 14 en 15 Pagina 17 Pagina 19 Pagina 23 Formats; «f Voila, de resultaten van geprikkelde creativiteit Moordrecht - De route van Pinkst'art 2011 is reeds gelopen maar daarbuiten is uiteraard ook kunstzinnigheid te vinden. Een aantal bewoners van Centrum Moerdregt heeft zich creatief getoond en de resultaten van hun inspanningen werden donderdag 21 juli onthuld. Door Pepijn de Groot "Veel van de deelnemers hadden nog nooit geschilderd en zeiden al snel dat ze het niet konden", vertelt Diet de Jong, activiteitenbegeleider binnen Moerdregt. Samen met Ma- riëtte van Noordenne, die haar eigen atelier heeft in Moordrecht, stond zij de deelnemers bij in hun creatieve proces. "Eerst hebben we nat-in- nat geschilderd; zo ontstonden er figuren op papier die ergens op le ken, bijvoorbeeld een bloem. Vervol gens werd dat uitgewerkt met krijt." Daarnaast is er tijdens de workshop, die startte in januari, gewerkt met mallen van flessen om te tekenen. Eveneens werden er beeldjes van was gemaakt. De Jong: "Daar was minder animo voor, er is een heel fijne mo toriek voor nodig en die hebben veel bewoners niet meer." Twaalf bewoners van Moerdregt hebben aan de workshop deelge nomen, ongeveer een kwart van het totale aantal bewoners. In De Kroon, een zaal in het zorgcen trum, hangen enkele schilderijen, in de centrale hal zijn de werken nog mysterieus bedekt met papier. De Kroon druppelt langzaam vol. "Me vrouw, komt u maar binnen", zegt een van de medewerkers tegen een dame op de gang die rechtsomkeer wil maken. Het lijkt alsof ze denkt dat ze niet welkom is. "Komt u maar mevrouw, we hebben een feestje", zegt een van de medewerkers. Dat laat de dame zich geen tweemaal zeggen. Voor de onthulling houdt centrum leider Ger van Uden een toespraak. "Sommigen zeggen datje niets meer kunt als je oud wordt. Voor creati viteit geldt dat niet, dat zit van bin nen en hoeft alleen geprikkeld te worden." Ook Van Noordenne weet dat een duwtje in de juiste richting soms al genoeg is. "Samen moetje een begin maken, verder gaat het eigenlijk vanzelf." Van Uden is als centrumleider trots op de kunste naars en heeft uit financieel oog punt nog een gekscherende tip voor de bewoners. "Over honderd jaar zijn de werken net zoveel waard als die van Rembrandt. Hou ze binnen de familie, die hebben er later nog iets aan." De kunstenaars krijgen al lemaal een roos en de onthullings ceremonie kan beginnen. De vellen papier die voor de werken hangen worden met de bewoners verwijderd en alle aanwezigen kun nen zich aan de kleurrijke kunst werken vergapen. Nadat alle be- e*t woners met of zonder rollator hun kunsttour hebben gehad, praat men na in De Kroon. Onder het genot van een glaasje sap, een blokje kaas en een advocaatje wordt er nabe sproken. In het najaar staat er weer een workshop gepland en Van Uden wil benadrukken dat deze workshop geen exclusiviteit voor de bewoners van Moerdregt is. "Wij willen graag de ouderen in Moordrecht uitnodi gen om hier iets te komen doen. Zij zijn dan ook van harte welkom bij de nieuwe schilderworkshop." Moordrecht - Vanaf september gaat Fit Et Fun Sport starten met veel korte cursussen. Zo ook een cursus van tien weken 'Hardcore Hip Hop voor jongens'. Maar ook een groep voor meiden. Zelfs komt er een groep breakdance voor jongens én meiden. Nafloop krijgen alle kids een diploma. De leeftijdsgroepen zijn van acht tot en met tien jaar jaar en elf jaar en ouder. Cursusda gen zijn dinsdag of woensdag. Voor meer informatie en aanmelden: ray- monde@fitenfunsports.nl Zevenhuizen/Moerkapelle- De onlangs gehouden collecte van het Rode Kruis heeft in Zeven huizen en Moerkapelle 2508,97 euro opgebracht. De organisatie bedankt gevers en collectanten voor hun bijdrage. ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT De vierdaagse vorige week in Nij megen is dit jaar uitgelopen door 38.422 wandelaars. Onder hen ook verschillende fanatiekelin gen uit deze regio. Bovenstaande wandelaar is door Huib den Hol lander uit Zevenhuizen op de kiek gezet. De deelnemer was op het ergste voorbereid en sjouwde een reservebeen mee. Op pagina 14 en 15 treft u een foto-impressie aan over de wandelvierdaagse met enkele persoonlijke verhalen. WWW.BOUWHOF.COM Ri ooiservice R VAN ADR1CHEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem. Moordrecht - Senioren uit Moor drecht kunnen donderdag 25 augustus 'uit eten' in Centrum Moerdregt aan het Land voor Water. In restaurant De Kroon wordt vanaf 17.00 uur een drie gangenmenu geserveerd. Voor een uitgebreid keuzemenu betalen leden van Comfort a la Carte 15,75 euro, niet-leden betalen 16,75 euro. Na afloop wordt koffie met een bonbon ge serveerd. Moordrecht-Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus staat de Witte Tent op dé vertrouwde plek op het schoolplein bij de ka- naalbrug. Er is van alles te doen voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. De deelnemers luiste ren naar bijbelverhalen, zingen, bouwen hutten en kunnen volop genieten van de spellenmiddag. Azaleaveld 11 te Nieuwerkerk aan den IJssel KOOP NU VRIJ OP NAAM EN BESPAAR! Vraagprijs €379.000,= v.o.n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1