Opening Longpunt Gouda Mijn Kunstmaatje in Ik Kluwen van zestien ballonnen legt driehonderd kilometer af Knutselen en tovertekenen bij BRAinS mmhk u ,1 V .1 HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 30 NOVEMBER 2011 13 IB Muziek [?8] Beeldende kunst info@scnz.nl Kijk eens wat vaker op straat Gouda - Op VSO De Ark, school voor speciaal voortgezet onderwijs, gaat eind januari het kunstproject 'Mijn Kunstmaatje en Ik' van start. Doel van het project is om amateur kunstenaars en leerlingen van De Ark, die een (ver standelijke) beperking hebben, met elkaar in contact te brengen. Tijdens dit contact worden 'portretten'in de meest brede zin gemaakt. Voor dit project worden amateur kunstenaars uit Gouda en omgeving gezocht die op vrijwillige basis mee willen werken en tijd willen inves teren in deze bijzondere leerlingen. Het project wordt begeleid door Lia Nijman, professioneel docent en kunstenaar, en door leerkrachten van de school. ledereen die kunst als hobby beoe fent kan meedoen. Betrokkenheid en enthousiasme zijn belangrijker dan het niveau waarop men tekent, schildert, collages maakt, fotogra feert, schrijft of dicht. Er is vooral behoefte aan tekenaars, schilders, mensen die met gemengde techniek werken en die teksten en gedich ten combineren met beeld. Iedere kunstenaar is gekoppeld aan één of maximaal twee leerlingen van De Ark. 'Mijn Kunstmaatje en Ik' wordt in juni feestelijk afgesloten met een expositie van het gemaakte werk. Voor informatie of aanmelden: info@xlartworks.nl of stichting artamin.nl. De prijswinnaars van De Achtbaan. Haastrecht/Regio - In Nederland leven naar schatting één miljoen mensen met een chronische longaandoening en dat worden er naar verwachting snel meer. Het Astma Fonds behartigt de belangen van deze mensen. Jidplas - In het kader van BRAinS gingen kinderen in Zevenhuizen aan de Ag met het maken van wenskaarten; in Nieuwerkerk werden tovertekenin- gen gemaakt. Stichting Jeugdwerk Zuidpias is volop bezig met de voorbe- 'eidingen voor het volgende seizoen. Na de kerstvakantie komt de nieuwe brochure uit en dan kan weer volop keuze gemaakt worden uit activiteiten °P het gebied van sport, kunst, cultuur en welzijn. Tweede Kamerlid en oud-wethouder van Zuidpias Tamara Venrooy deelt haar belevenissen als volksvertegenwoordiger in politiek Den Haag met de lezers van Hart van Holland. aan de kaak te stellen en problemen op te lossen. Maar, wij kijken bij problemen wel heel snel naar de overheid in plaats van naar onszelf. Maar ongemerkt geven we veel vrijheid op bij over heidsinmenging. En zoals Martijn Jonk, vertrekkend voorzitter van de JOVD het gezelschap een spie gel voorhield: kijk eens wat vaker op straat in plaats van naar de staat. Kijk wat je zelf kunt doen om de wereld een beetje mooier te maken. Een moeder van drie kinderen doet dit in Jemen. Wan neer heb jij voor het laatst het verschil gemaakt? Reageren? Mail naar t.venrooy- vanark@tweedekamer.nl of via twitter tamara_venrooy Bij longpatiënten en hun naasten leven vaak nog veel vragen. Het Astma Fonds springt hierop in met Longpunt: een maandelijkse ontmoetingsplek voor longpatiën ten, hun omgeving en zorgverle ners. Longpunt heeft tot doel om mensen met een chronische long aandoening met elkaar in contact te brengen. Daarnaast worden maandelijks themabijeenkomsten gehouden. Eind 2011 zijn er twin tig Longpunten. Binnenkort ope nen twee nieuwe locaties: Long punt Rotterdam op donderdag 1 december en Longpunt Gouda op donderdag 8 december. fonds.nl> De toegang is vrij. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op iedere tweede donderdag van de maand, van 15.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.astmafonds.nl/ons-werk/ longpunt Het openingsprogramma van het Longpunt, gevestigd in het Cultu reel Centrum, duurt van 14.30 tot 17.00 uur. Wie hierbij aanwezig wil zijn kan zich aanmelden via longpuntgouda@astmafonds.nl <mai Ito :longpuntgouda @astma- Leden van de Werkgroep Longpunt Gouda. Moordrecht - De kinderen waren het al vergeten, maar wethouder Arjen Ha- zelebach niet: de winnaars van de op 17 augustus gehouden ballonnenwed strijd moesten nog een prijs krijgen. Hij was zelf op die dag naar De Achtbaan geweest om in het kader van de actie 'Descholen zijn weer begonnen'de kin deren te wijzen op de verkeersveiligheid. Wethouder Rinus Bosman bezocht toen De Nessevliet in Oud Verlaat. Tot 6 december Expositie schilderijen van Bea van Kempen-Biachi en bronzen beelden van Jocoline Brak bibliotheek Moordrecht Hoe ver ga je om te strijden voor j vrijheid? Als je enige wapen de kracht van het woord is en je er voor kiest om je gewapende te genstander te ontwapenen met bloemen, dan ben je een held. Of een heldin, zoals mevrouw Tawak- kul Karman, die dit jaar de Nobel prijs voor de vrede kreeg samen met nog twee bijzondere vrouwen die vreedzaam strijden voor vrij heid. Afgelopen zaterdag sprak zij op ons landelijk WD congres. Hoe bijzonder is het om mensen te ontmoeten die zo een groot verschil maken in hun land. Niet weten of je aan het einde van een dag politiek en demonstreren nog thuis komt bij je gezin. Ik kreeg er kippenvel van. Wij wonen in een deel van de wereld waar vrijheid vanzelfsprekend lijkt, maar zo dichtbij is vrijheid geen gegeven. Door Marianne Fortuin Hazelebach ging op 24 november op bezoek bij beide scholen en kon op De Achtbaan een prijs voor een hele klas uitreiken en een prijs voor de verste afstand. De wind waaide op 17 augustus uit het westen en stond blijkbaar voor de ballonnen van deze school erg gunstig. De bal lon van Kyra Lima uit groep 6 legde een afstand af van 355 km en kwam helemaal in Hannover terecht. Ze behaalde hiermee de eerste prijs en kreeg de schuifpuzzel Rush Hour en een boekenbon. Omdat er zestien ballonnen van groep 4 in één kluwen onderweg gingen en na driehonderd km in Bückeburg landden, kreeg de hele groep een prijs: drie exempla- nemen. De ballonnen van de leerlin gen van de Nessevliet maakten niet zo'n verre reis. De verste landde in Haaksbergen, op 148 km afstand, waardoor Stijn Werff uit groep 8 de eerste prijs won. Klasgenoot Rik den Haan kwam daar heel dicht in de buurt: zijn ballon haalde 147 km, goed voor de tweede prijs. Het meest indrukwek kende deel van de speech van mevrouw Karman vond ik haar overtuiging dat een samenleving en de beweging daarin vanuit de mensen wordt gevormd. Niet kan worden opgelegd door instituties die de vrijheid van individuele personen ontkennen en onder mijnen. Misschien wel op korte termijn maar zeker niet op lange termijn. Het is heel goed om weer eens met je neus op de feiten ge drukt te worden, zeker als we kij ken naar de discussies die we op dit moment in Nederland hebben. Over de zorg bijvoorbeeld, wordt veel gesproken en veel geklaagd maar in internationaal perspec tief voeren we de lijstjes aan van kwalitatief goede zorg. Natuurlijk ontslaat dit ons niet van de ver antwoordelijkheid om misstanden Zaterdag 3 december 10.30-11.15 uur Blokfluitgroep Zeven Muzen speelt Sinterklaasliedjes in de bibliotheek Zevenhuizen ren van Rush Hour. De jarige Nikita Mulder mocht de prijs in ontvangst

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 13