De klasgenoten van Oud Zevenhuizen-Moerkapelle Derdecompetitieronde Fuchur is La Vida Hond van de maand Dierencentrale Scouting knapt clubhuis op HART VAN HOLLAND ZUIDPtAS 30 NOVEMBER 2011 Nieuwerkerkse bridgeclub Toerit Zevenhuizen dicht Ladies Night bij East End Klas 5 van de openbare lagere school in 1951. Elke maand wordt een van de hon den van Stichting Dierensteun La Vida verkozen tot 'Hond van de maand'. Hiermee hopen de vrijwil ligers van de stichting veel leuke honden aan een lieve en serieuze baas te helpen. Dierensteun La Vida zet zich in principe vooral in voor oudere of gehandicapte honden, maar zij maakt soms ook een uit zondering voor een jongere hond. Bijvoorbeeld op verzoek van de ver zorgers uit eenwan de asielen waar La Vida mee samenwerkt. Deze week is dat zo'n uitzondering. Fuchur is een speelse, aanhankelijke en vriendelijke hond. Gek op mensen en vooral ook gek op kinderen, maar dan soms wel iets té enthousiast. Fuchur is ca. 35 cm hoog, 1,5 jaar jong en gecastreerd. Hij zit inmid dels in een gastgezin in Nederland. Hij gaat goed om met teefjes, maar door zijn redelijk dominante karak ter kan hij beter niet bij andere reu tjes of bij katten worden geplaatst. Met zijn lichte vacht, lichtblauwe ogen en roze neus is deze kruising een opvallende verschijning. In ver band met zijn bijzondere uiterlijk kan Fuchur niet in de felle zon of anders met zo'n hip petje en een zonnebrandmiddel op. Spanje was voor hem dus niet het goede land om te wonen! Voor meer informatie: www.dieren- steunlavida.nl, info@dierensteun- lavida.nl of 06-43038067. Fuchur. Nieuwerkerk aan den IJssel - De eerste zitting van de derde com petitieronde bij de Nieuwerkerkse Bridgeclub werd maandag 28 no vember gespeeld. Het waren deze keer allemaal dames die de eerste drie plaatsen in de A-lijn wisten te bemachtigen. Het juist gepro moveerde paar Greet Gallagher en Ada van der Linde werd eerste met een score van 62.20%. Zij hadden daarmee een voorsprong van ruim zes procent op Renate Tournier en Lucy Wijnen die met 55.65% een mooie tweede plaats wisten in te nemen. Met een heel klein verschil volgden Betty Geurts en Karen Schuddeboom op de derde plaats met 55.36%. In de B-lijn waren het de heren die het veld aanvoerden op de eerste twee plaatsen. Arie van der Linde en Mike Gallagher stonden aan de top met 65.00% precies. Op de tweede plaats volgden Ron van Domburg met Peter Bijsterveld, zij behaalden 60.42%. De dames To Schreuder en Bep Vissers bezetten de derde plaats met 59.17%. Zevenhuizen - De toerit Zevenhui zen (9) van de A12 is in verband met reparatiewerkzaamheden af gesloten van vrijdag 9 december 21.00 uur tot zaterdag 10 decem ber 9.00 uur en van zaterdag 10 december 21.00 uur tot zondag 11 december 10.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A12 af- en toerit Bleiswijk (8). Moordrecht - Eetcafé East End or ganiseert voor zaterdag 10 decem ber een Ladies Night. Vanaf 20.30 uur is voor de dames een speciaal programma samengesteld. Naast massages, gezichtsbehandelingen en haarverzorging kan men een keuze maken uit tassen, schoenen en bijous en is er een lingerie show. Er is een mannelijke striptease act en er zijn lekkere drankjes en hap jes. De toegang bedraagt 5,- euro. East End is gevestigd aan het Oos teinde 7a. Voor meer informatie: 0182-374957. Weer eens een foto uit Moerkapelle, het betreft de christelijke lagere school. Het is de jaren dertig van de vorige eeuw, maar welk jaar precies is niet bekend. Op de voorste rij van links naar rechts en van voor naar achter: Annie Zijderhand, Tonnie Zijderhand, Lena van Kralingen, Nel? Van Kralin gen, Van Marie, Van Marle, twee onbekenden, Ina Bakker, Willie Hoog- endijk, onbekend en Janie Hoogen- dijk. De middelste rij: onbekend, Hans Bak ker, Marie Bakker, twee onbekenden (drie in één bank), Arie? Van Prooijen, Piet van Prooijen, Bets Bakker, Lydia Pols, Dickie de Jong en Gerrie Hertog. Op de laatste rij: zes onbekende jon gens en drie onbekende meisjes. Nog drie onbekende jongens staan tegen de muur en daar ook de do centen: meester Jongebreur, juffrouw De Graaff, juffrouw Tini Bosscher en meester Kattenberg. Meester Kat- tenberg heeft een rouwband om zijn arm; zijn moeder was bij het nemen van deze foto nog minder dan een jaar geleden gestorven. Zevenhuizen in 1951. Op de boven ste rij van links naar rechts: Meester De Reus, Jacobine van Menen, Trudie Dullaard, Bep Benningshof, Jopie van Christelijke lagere school Moerkapelle in de jaren dertig van de vorige eeuw. der Wilt, Seia Boele, Ria Toornaar en Annie de Jong. Tweede rij: Piërre van der Weijden, Wil van Zuijlen, Riet de Koning, Corrie Verhoef, Marrie Jan sen, Corrie Hage, Co van den Haak en Daaf Wilgenburg. Derde rij: Nels Markus, Piet Dullaard, Wout Met selaar, Piet Vermulm, Henk Hordijk, Kees Benning en Teun Zijderhand. Op de onderste rij: Leen van der Wilt, Piet Zweere, Piet Wilgenburg, Henk van der Zaan, Johan Heijkoop, Maar ten Strijdhorst (Ezn), Ben Verschoor en Cor Strijdhorst (Brzn). Verbeteringen en aanvullingen zijn Vermist Poes, noorse boskat x, schildpad, wit op borst, langharig, jong, Korenak ker Waddinxveen. Kater, wit, bruine snuit en voeten, jong, Burg. Nederveenlaan Zeven huizen. Gevonden Kat, cypers, zonder wit, lichtbrui ne vlek onder kin, Troelstrastraat Moordrecht. Kat, zwart, zonder wit, Bredeweg van harte welkom! Telefonisch (van 20.00 tot 22.00 uur): 0180 - 633077 of: famvdzalm@hetnet.nl. Van iedere gepubliceerde klassen- foto kan een kopie foto besteld wor den tegen de kostprijs vermeerderd met twee euro. Die bijdrage komt ten goede aan de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (OZM). Van oude klassenfoto's van vóór 1970 maakt Pim van der Zalm graag een kopie. De kans bestaat dan dat de foto te zijner tijd in deze rubriek geplaatst wordt. Ook gaat een kopie naar de Stichting OZM. Moerkapelle. Kat, pers, beige, Linge Nieuwerkerk aan den IJssel. Kater, zwart, witte bef, tenen voor en sokken achter, is gechipt, Euro palaan Nieuwerkerk aan den IJssel. Kater, wit, de Els, Nieuwerkerk aan den IJssel. Valkparkiet, grijs, gele kop, wit aan zijkant vleugels, geel-grijze kuif, rode wangen, Prins Bernhardlaan Waddinxveen. Info: 0186-601199 of www.dierencentrale.nl Vorige keer De foto van de vorige keer betrof klas 5 van de openbare lagere school te Moordrecht - Scouting Moordrecht werkt al enige tijd samen met de gemeente Zuidpias aan een plan om te verhuizen. In afwachting van een beslissing van de gemeente is het bestuur van de scouting begonnen met een flinke opknapbeurt voor het pand aan de Stevensstraat. "We hebben in de dakkapel een nieuw kozijn laten plaatsen met extra isolerende ramen", aldus voorzitter Ivo Verhoef; "Het is een flinke uitgave, en we hadden dat geld natuurlijk liever bewaard voor de verhuizing. Maar sommige delen van het clubhuis zijn in zo'n slech te staat dat we niet meer konden wachten met herstelwerk." Een nieuw kozijn voor het clubhuis van Scouting Moordrecht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 17