Veel kritiek op winkelaanbod en aanpassingen BK-weg/ Zuidplasweg Lezing over kerststallen Compleet ingericht poppen huis op rommelmarkt Swinging Sunday Music in La Baraque Trompetter en Bakker: van Swiebertje tot Yesterday HART VAN HOLLAND ZEVENHUIZEN 30 NOVEMBER 2011 23 Hyacinten voor Zevenhuizen Blokfluiten voor Sint Boete voor niet dragen van gordel en betrapt op wanbetaling Dorpsavond Zevenhuizen Sint-kerst expositie in de bieb Zevenhuizen - 2024 Inwoners van Zevenhuizen die met hun wijkcode 2761 meespelen met de Nationale Postcode Loterij, winnen hyacinten in pot. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs kunnen ophalen. Zevenhuizen - Blokfluitleerlin gen van De Zeven Muzen geven zaterdag 3 december van 10.30 tot 11.15 uur een optreden in de bibliotheek. Docente Janine de Jong praat het programma aan elkaar. Zevenhuizen - De politie heeft dinsdag 22 november om 9.15 uur een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man bleek ge signaleerd te staan. De automobilist werd die och tend staande gehouden langs de Zuidplasweg omdat hij geen gor del droeg. De man had ook geen rijbewijs bij zich. Na controle bleek dat de man gesignaleerd stond en nog een fors bedrag aan justitie moest betalen, we gens wederrechterlijk verkregen voordeel. Indien de man het be drag niet kon betalen, moest hij worden vastgezet. Hiermee zou de betalingsverplichting niet worden opgeheven. De man is ingesloten. Vervolg van voorpagina Door Bart Jansen Over reizen gesproken. Het verkeer in Zevenhuizen wordt uitgebreid bekritiseerd. Er wordt gesproken over de belichting van de verschil lende wegen, die zou op dit mo ment ondermaats zijn. Met name de Burgemeester Klinkhamerweg en de Zuidplasweg worden genoemd. De Zuidplasweg is recentelijk om gedoopt tot 60 kilometer weg en is om dat te kunnen handhaven ook versmald. Een prima oplossing, maar een beetje verlichting en een scheidingslijn op het midden van de weg lijken teveel gevraagd. De weg wordt dan ook als gevaarlijk erva ren, net zoals het kruispunt van de Noordelijke Dwarsweg en de BK- weg. Maar dat is niet enige wat op het gebied van verkeer besproken is. Ook de parkeerdruk rondom dorps huis Swanla is aan bod geweest. Er zou simpelweg te weinig parkeer ruimte zijn, waardoor omwonenden soms driemaal de wijk rond moeten rijden voor een parkeerplek. Hier door is men soms genoodzaakt de auto op de stoep te parkeren. Het onderhoud van de groenvoor zieningen is ook aan verbetering toe, blijkt uit het tafelgesprek over groen in Zevenhuizen. Er wordt maar in het wilde weg gekapt als we de sprekers mogen geloven. Of het nou knotwilgen zijn of andere vor men van groen, allemaal worden ze op dezelfde manier behandeld. Dus geen wilgen die geknot worden, nee de zaag wordt er gewoon ingezet. Dit tot onvrede van de inwoners. Volgens hen zou het groen goed be handeld moeten worden. Tijdens dorpsavonden komen voor namelijk kritiekpunten bovendrijven, als het goed gaat wordt er minder geklaagd en is de noodzaak om een tegengeluid te laten horen minder. De gemeente is zich daarvan bewust en staat open voor alle kritiek. Na deze laatste dorpsavond kan zij de balans opmaken en kijken wat aan gepakt moet worden. Zevenhuizen - De qwieke dorps avond in dorpshuis Swanla op woensdag 23 november sloot de reeks dorpsavonden in Zuidpias af. Er kwamen drie onderwerpen aan de orde: verkeer, groenvoorziening en winkelaanbod. Aan de tafel waar het laatstgenoemde onderwerp wordt besproken is het gesprek bin nen een paar minuten gaande. 'Er zijn hier niet genoeg winkels', is de eerste stelling, die meteen aanslaat. "Voor grote aankopen zoals bijvoor beeld een wasmachine moeten we naar een ander dorp of zelfs naar de stad", vertellen meerdere inwoners Dat is echter niet het enige euvel waarover wordt gesproken. Ook het feit dat er slechts één supermarkt in Zevenhuizen is te vinden is een punt van kritiek, want voor een Aldi, een Lidl of een Albert Heijn moet men nu reizen en dat doet men liever niet. an tafel 1 wordt druk gesproken over 'verkeer'. Zevenhuizen - In het 'kleine kerkje' aan de Dorpsstraat 139 verzorgt Magda Visser op zaterdag 17 december om 15.30 uur een lezing met als thema 'De verbeelding van de kerstgroep'. De kerstgroep, met kribbe met Jozef, Maria, herders en koningen, kent een iange geschiedenis. De oudst over geleverde kerstgroep dateert uit de dertiende eeuw. Maar vóór het ont staan hiervan is het geboortever baal al afgebeeld op sarcofagen en fresco's, in ivoorreliëfs, handschrif ten en schilderijen. De beeldpre sentatie neemt de toehoorders mee op reis langs de vele verbeeldingen van kerstgroepen door de eeuwen heen, vanaf de oudste weergave in de catacomben van Rome in 330 tot de modernste verbeeldingen in onze tijd. Zevenhuizen - De rommelmarkt van de hervormde kerk is zaterdag 3 de cember open. Vanwege Sinterklaas staan er prachtige voorwerpen die gebruikt kunnen worden als sur prise of nepcadeau. Ook echte Sint cadeaus zijn er volop: een compleet ingericht poppenhuis, spellen, puz zels, speelgoed en nog veel meer. Ook is er een sfeervolle hoek met een uitgebreide sortering aan kerst spullen. Op de meubelafdeling is er een enorme keus en studenten die ccn stationsfiets zoeken, zullen ze- <er slagen voor een leuk prijsje. Dc rommelmarkt is open van 9.00 fot 12.00 uur aan de Wilgenlaan 2. Zevenhuizen - In de vitrine van de bibliotheek exposeert de Wereld winkel tot 8 december inspirerende cadeauartikelen voor Sinterklaas en Kerst. Op de tafel naast de vitrine zijn ook suggesties voor een mooi kerstpakket te zien. De bibliotheek steunt hiermee de actie van Fair Trade Original en We reldwinkels om het 'fair' winkelen te bevorderen. Vervolg van voorpagina Zevenhuizen - In partycentrum La Baraque aan de Zuidplasweg 12-14 wordt voor zondag 4 december een muzikale middag georganiseerd. Het partycentrum is vanaf 15.00 uur geopend; het Allround Orkest Twi light treedt op van 15.30 tot 19.30 uur. De liefhebbers van dansmuziek komen volledig aan hun trekken, want het orkest speelt muziek van de jaren '60 en '70 tot en met he dendaagse muziek. Alle ingrediën ten zijn aanwezig voor een gezellige middag 'uit' voor paren en singles van 35 jaar en ouder. De toegang is vrij. Er is voldoende parkeergelegen heid. Voor meer informatie: www.labaraque.nl. Zevenhuizen - Het is twee voor acht en het is druk bij de garderobe van dorpshuis Swanla. "Laat maar, ik hang mijn jas wel over mijn stoel", mompelt een gehaaste bezoeker. Straks begint de harmonie van De Kleine Trompetter aan haar jaarconcert, waarin ze wordt bijgestaan door pianist Cor Bakker. De kleine sportzaal van het dorpshuis is omgetoverd tot concertzaal. Bijna vierhonderd stoelen telt de zaal en vrijwel alle stoelen zijn bezet. Dirigent Joop Nijholt heft zijn dirigeerstokje en de zaal luistert aandachtig naar hoe de veertig musici aanzetten. Cor Bakker kan bij opkomst op ap plaus rekenen. Pas op de middag voor het concert heeft hij samen met het harmonieorkest gerepe teerd. Het is een geweldig orkest met jonge en enthousiaste men sen. Ze hebben lang geoefend op de muziek om het tot in de puntjes te beheersen. Samen gaan we er iets moois van maken aldus de lovende woorden van Bakker. Humor kan de pianist niet ontzegd worden. Met zijn eerste muziekstuk, waarin hij één vaste maat mengt met Sinter klaasliedjes, krijgt hij de lachers op zijn hand. We spelen deze avond populaire muziek, vertelt trompettist Frans Metselaar, normaal spelen we mu- ziekdiemeerdraaitom harmonie.Bij de populaire muziek gaat het meer om ritme dan om klank. Bovendien hebben we een jong orkest. Dan kan je niet met iets zwaar klassieks aan komen zetten. Na de pauze speelt Bakker allerlei bekende deuntjes, van de Swiebertje tot Yesterday van the Beatles. De bezoekers zingen en neuriën mee naar hartenlust. Na af loop staat het publiek op om Bakker en het harmonieorkest op een groot applaus te trakteren. Metselaar hoopt De Kleine Trompet ter met het jaarconcert in de kijker te zetten. Volgens bezoeker Jan van den Broek is dat aardig gelukt. "Je merkt dat het mensen boeit. De zaal is stil, er wordt niet geroezemoesd. Van mij mogen ze het weer zo doen volgend jaar."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 23