IJITOFI Michel Kreder eerste 'Wielerkenner van Zevenhuizen' Mizzi—Breed ijk heeft mooiste duif Sinterklaas bezoekt gym vereniging Nieuwe liefdesroman Geertrude Verweij Met een slokje op Hapjes bij De Stal op kerstmarkt Presentatie cd O.K.! Zing en doe maar mee HART VAN HOLLAND ZEVENHUIZEN 30 NOVEMBER 2011 25 Duivensport Zevenhuizen - Voor de tentoonstel ling van de duiven bij de Stormvlie- gers waren zaterdag, 26 november 210 duiven in tien verschillende klassen ingedeeld. Er waren twee keurmeesters nodig om alle duiven te keuren. In de onbevlogen klasse won een doffer van Cor Zweere de eerste prijs en bij de duivinnen Jef frey van der Haak, die ook de eerste prijs bij de jonge fonddoffers be haalde. Bij de Vitesse doffers ging de overwinning naar Johan Breedijk. De overwinning bij de duivinnen in deze klasse ging naar de combina tie Rita Mizzi-Nelis Breedijk. Ook bij de fonddoffers ging de overwinning naar Rita Mizzi-Breedijk. Bij de dui vinnen haalde Joop Hoevelaken de eerste prijs. De Vitesse jonge doffers werd een prooi voor Arco Baas. Bij de duivinnen in deze klasse ging de eerste prijs naar Marco Flier. De eer ste prijs bij de fondduivinnen ging naar Dik den Hertog. Nadat alle winnaars waren herkeurd bleek de fonddoffer van Rita Mizzi- Breedijk de mooiste duif van de ten toonstelling te zijn. Zevenhuizen - Precies om 11.00 uur stapte Sinterklaas met drie zwarte pieten op zaterdag 26 november de gymzaal van Gym en jazzvereni- ging OSS binnen. Een van de pie ten was geblesseerd omdat hij van het dak gevallen was en ook Mu- ziekpiet had een beetje pech, want hij sloeg z'n trommel doormidden, waar direct allemaal pepernoten uit vlogen. Na het uitreiken van de prijzen aan de winnaars van de kleurwedstrijd ging de Sint naar het volgende adres. Zevenhuizen - Liefdes- en familie romans hebben de voorkeur van de uit Zevenhuizen afkomstige auteur Geertrude Verweij. Haar nieuwe boek 'Dilemma' sluit bijna naadloos aan op 'Incognito', de vorige liefdes roman van Verweij; toch is 'Dilemma' ook los hiervan te lezen. "Toen ik aan 'Incognito' begon, was ik helemaal niet van plan er een serie van te maken", aldus Verweij, "Halverwege echter kreeg ik al het gevoel dat ik het verhaal van Renske de Wit veel verder wilde uitdiepen." Voordat Verweij aan het schrij ven van romans begon, schreef ze gedichten en korte verhalen over voorvallen in haar gezin en werkte zij als verslaggever voor een regio naal huis-aan-huisblad. Inmiddels is ze met dit alles gestopt en richt zij zich op het schrijven van romans. "Mijn romans zijn puur fictief, maar het is nu eenmaal onvermijdelijk dat er wel wat elementen in terecht komen die in meer of mindere mate op mijzelf gebaseerd zijn. Autobi ografisch wil ik die elementen niet noemen. Geen van mijn boeken be vatten mijn eigen verhaal of zelfs GEERTRUDE VERWEIJ ELLESSY HHLAX delen daarvan. Het is meer putten uit eigen ervaringen en emoties om dat fictieve verhaal goed te kunnen schrijven." Verweij richt zich nu op een wat spannender genre. "Vooral een com binatie van die twee bevalt me wel. Naar verwachting komt in het voor jaar een romantische 'whodunit' van mij uit." 'Dilemma', uitgegeven door Ellessy, is te koop bij de reguliere boekhan del. Quizmaker Henri Gouw en quizmaster André van der Velden met in hun midden Raymond, Wesley en Michel Kreder. Zevenhuizen - Meer dan zeventig mannen én vrouwen kwamen af op de door Tourclub Zevenhuizen 80 georganiseerde Wieleravond. Onder hen veel clubleden, maar ook familie, jonge wielrenners en andere fans van Wesley, Raymond en Michel Kreder, de hoofdgasten van de avond. Tij dens de avond werd gestreden om de titel Wielerkenner van Zeven huizen en tijdens de quiz, in elkaar gezet door wielerkenner Henri Gouw, stelde quizmaster André van der Vel den aanvullende vragen aan de he ren Kreder waarmee de aanwezigen een kijkje achter de schermen en in de wereld van de fietsende familie Kreder werd gegund. Ondertussen deden ook de Kreders hun uiterste best zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden, en met succes. Na de voorrondes waren zowel Wesley als Michel vertegenwoordigd bij de acht finalisten. Michel Kreder mag zich het komende jaar de Wielerkenner van Zevenhuizen noemen. Na de quiz beantwoordden de Kre ders vragen vanuit het publiek, werd bij een drankje gezellig nagepraat en werd de basis gelegd voor een toer tocht in het spoor van de Kreders, waar Tourclub Zevenhuizen '80 seri eus werk van gaat maken. Zevenhuizen - Op de kerstmarkt, die plaatsvindt op vrijdag 9 december zijn liefhëbbers van culinaire hapjes welkom bij Brasserie 'De Stal' op het kerkplein van de Dorpskerk. In de kerk zelf vindt men onder meer een boekentafel, ledereen is welkom. Zevenhuizen - De politie heeft zondag 27 november rond 5.00 uur een 36-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden nadat bleek dat hij met te veel alcohol op achter het stuur zat. De politie zag de man rijden over de Zuidplasweg. De automobilist viel op omdat hij de rotonde iets te hard nam en toen met zijn ach terwielen van de weg raakte. De politie gaf de man een stop teken en liet hem blazen. Toen bleek dat hij te veel had gedron ken werd hij meegenomen naar het politiebureau. Hier blies hij 645 ug/l. De man had geen rijbewijs of identiteitsbewijs bij zich. Hij krijgt een bekeuring. Zevenhulzen - In Dorpshuis Swanla werd zondag 20 november de nieuwe cd van O.K.! Zing en doe maar mee gepresenteerd. Het publiek bestond vooral uit ouders en grootouders met baby's, peuters en kleuters. Margré van Gestel startte de pre sentatie in de vorm van een 'Muziek op schoot' les, waarbij bleek dat veel kinderen al precies wisten wat hier bij de bedoeling is, want de liedjes werden gelijk goed meegezongen. Bij het liedje van de 'Regendruppels' kregen alle aanwezigen twee ritme stokjes uitgereikt. Eerst regende het zachtjes, toen kwamen er meer drup pels en aan het eind van het liedje regende het pijpenstelen. De kinde ren tikten perfect in de maat mee. Na de les werden door Iris Rulkens, Presentatrice van het RTL4 pro gramma Lifestylexpierence, de twee eerste exemplaren van het kleu rige Doosje 'O.K! Zing en doe maar Schuilen voorde 'regendruppels', (foto:Jan van Woerden) mee!' deel 2 uitgereikt aan Char lotte Knop, de kinderburgemeester van Zuidpias. Op haar beurt reikte Charlotte een doosje uit aan leid ster Irene van de peuterspeelzaal en ook aan arrangeur José Retra en aan de componisten werd een doosje uitgereikt. De middag werd afge sloten met het gezamenlijk zingen van het populaire Brandweerlied. Voor meer informatie en bestellen: www.zingendoemaarmee.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 25