Beweegprogramma voor diabetes patiënten Pergamon, waar inlijstwerk bij Fit Ft Fysio Moordrecht nog een ambacht is Nu nog meer keuze in Nesselande Monique Mode geeft outfit weg HART VAN HOLLAND BEDRIJVIGHEID 30 NOVEMBER 2011 33 Wisper dé nieuwste service provider op glasvezel Nesselande Er gebeurt van alles op zakelijk gebied in het verspreidingsgebied van Hart van Holland. Op deze pagina verwelkomen we nieuwe bedrijven, bezoeken open dagen, geven informatie over prijsvragen en doen verslag van jubilea en andere zakelijke hoogtepunten. BEDRIJVIGHEID IN DE REGIO Moordrecht - In verband met de goede ervaringen met het beweeg programma voor mensen met Dia betes type II, blijft dit programma gehandhaafd bij Fit Et Fysio aan de Sportlaan. Bodegraven/Nesselande - Internetprovider VJisper is per 15 november of ficieel actief op het glasvezelnetwerk in Nesselande. Wisper levert aan de inwoners van Nesselande internet, telefonie en digitale televisie. De in sta psnelheid is de hoogste van Nederland, met maar liefst 1 OOM bps up- en download (het eerste jaar zelfs 200Mbps). Wisper is de jongste internet ser- viceprovider van Nederland. Zij wil voor haar klanten vernieuwende diensten ontwikkelen die over de hele breedte gebruiksvriendelijk zijn, verrassen en het leven van deze klanten aangenamer en mak kelijker maken. Wisper biedt momenteel alleen nog op het glasvezelnetwerk in Rotter dam (Nesselande en Lloydkwartier) haar diensten aan. Op korte termijn zal zij echter ook in andere plaat sen in Nederland leveren. Wisper biedt al voor 59,95 euro per maand 100/100 Mbps internet (eerste jaar 200Mbps), telefonie en digitale te levisie van Multivisie TV, incl. Mul- tiBox en WiFi-glasvezelmodem. Sneller internet is ook mogelijk, zelfs tot 300/300 Mbps. Deze hoge snelheden zijn bijvoorbeeld ge schikt voor het downloaden van films, thuiswerken en online ga ming. Daarnaast levert Wisper ook diensten aan de zakelijke markt (groot- en kleinzakelijk en natuur lijk ZZP'ers). Consumenten en zakelijk geïnte resseerden kunnen voor meer in formatie over de glasvezeldiensten van Wisper terecht op www.wisper. nl. Meer informatie over de televi- siedienst van Multivisie TV kan ge vonden worden op www.multivisie. tv. Voorvragen kan gebeld worden via telefoonnummer 088-0120300. De ervaringen met het eerste be weegprogramma zijn uiterst posi tief. Een kijkje in de fitnessruimte laat een grote zaal zien met veel ver schillende professionele appara tuur. Op één van de apparaten traint Nico Staal (53). Staal heeft deelgenomen aan het beweeg programma en is sindsdien in het sportcentrum blijven trainen. "Ik heb al jaren Diabetes type II, mijn conditie ging steeds verder achter uit en ik moest meer medicijnen gaan gebruiken. Toen ik hoorde van dit programma heb ik mij gelijk op gegeven. Het werkt echt, mijn me dicijngebruik heb ik teruggebracht en waar vet zat zitten nu spieren. Ik werk er hard voor, maar heb er ook gewoon plezier in. Dit ook ze ker vanwege de gezellige en onge dwongen sfeer die er heerst bij Fit Et Fysio Moordrecht", aldus Staal. Fit Et Fysio Moordrecht richt zich met het beweegprogramma op mensen met Diabetes type II. Door binnen drie maanden duidelijk te ervaren wat de invloed van het beweegprogramma is, worden de deelnemers bevestigd in hun ver mogen om hun ziekte positief te beïnvloeden. Na een eerste gesprek volgt een aantal testen en wordt de beginsituatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt een persoonlijk beweegprogramma opgesteld. De trainingen vinden plaats op maan dag en donderdag van 18.00 tot Nico Staal (53) heeft, samen met een lotgenoot, bij Fit Et Fysio Moordrecht onder leiding van fysiotherapeut Natalie Hofman deelgenomen aan het beweegprogramma voor diabetes patiënten type II. 19.00 uur. Aan het programma is tevens diëtiste Leonie Verboom verbonden. "Voorop staat dat de deelnemers plezier in het bewegen krijgen. Al leen dan zal de deelnemer na dit beweegprogramma doorgaan met bewegen en dat is tenslotte het uiteindelijke doel: zelfstandig en gezond bewegen", aldus Hofman. Voor 19 januari wordt een lezing georganiseerd met als thema "Voe ding en Diabetes'. Ook staan voor het nieuwe jaar beweegprogram- ma's voor mensen met Obesitas op de agenda. Voor meer informatie: 0182-376177 of info@fitenfysiomoordrecht.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - Moni que Mode heeft een ludieke einde jaarsactie. In iedere vestiging van de damesmodezaak is een outfit ter waarde van 150,- euro te winnen. In Kralingen, één van de mooi ste wijken van Rotterdam bevindt zich Pergamon lijstermakerij, een onderneming van Welsly Eind en echtgenote Nuran. In het kleine professionele atelier aan de Water- loostraat ontmoet men een vrien delijk echtpaar met passie voor lijsten maken en alles wat daar mee te maken heeft. Niets is onmogelijk en het assor timent is enorm. Vrijwel elke ver krijgbare lijst kan bij Pergamon worden verkregen. Het inlijstwerk varieert van eenvoudige prent tot grote museumopdrachten en elke opdracht gaat professioneel door de handen van deze vakmensen. Het leven lijkt hier elke dag een feest wat onder andere tot uiting komt in alle tijd die wordt geno men voor de klandizie. Onder het genot van een kop goede koffie en als men geluk heeft zelfs met ge- Tot en met zaterdag 10 decem ber is in de damesmodewinkels in Nieuwerkerk aan den IJssel, Wad- dinxveen en Boskoop een inschrijf formulier verkrijgbaar waarop in gevuld kan worden wie men een nieuwe outfit gunt en waarom. In iedere vestiging wordt één win naar getrokken die vervolgens voor 150,- euro aan kleding en lingerie mag uitzoeken; een mooi vooruit zicht voor de feestdagen. Degene die de winnaar heeft voorgedragen ontvangt een leuke attentie. Inschrijfformulieren kunnen tot en verd bij Monique Mode in winkel met 10 december worden ingele- centrum Reigerhof. bak, worden wensen en opdrach ten in alle zorgvuldigheid tot een goed einde gebracht. Van klassiek tot modern, hout of aluminium,oud of nieuw, met of zonder passe-partouts, wel of geen ontspiegeld glas, Welsley en Nuran draaien er hun hand niet voor om. En voor elke beurs, groot of klein, is een lijst verkrijgbaar, bijvoor beeld voor krantenknipsel, bor duurwerk maar ook voor diploma's of uw eigen 'Rembrandt'. Overigens heeft Pergamon ook schilderijen in de aanbieding van onder andere Koekkoek, v/d Blijk, Pannenbakker en andere kunstenaars. Pergamon Lijstenmakerij is geves tigd aan de Waterloostraat 174-d te Rotterdam. T 010 4132040/06 30390313 www.pergamonprodukties.nl of info@pergamonprodukties.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 33