w "O Storm en regen bij Sinterklaasshow Swingen in Nesscafé Gratis baby spreekuur Workshop Make-up Voorlichting over loverboys 'Kunstwerk aan de Winkel' Dubbelexpositie in Orion W BOVAG HART VAN HOLLAND NESSELANDE 30 NOVEMBER 2011 35 Wij hebben winterhanden vanaf 60,- velgen banden sets vanaf 350,- Kom langs of bei voor meer informatie 0180-638011 Wij zorgen ook voor de opslag Uw trekhaken- specialist www.trekhaken.nl Vanuit Nesseiande Slechts 5 min. Door Marianne Fortuin Nesseiande - Omdat het heel hard waaide, kwam Sinterklaas op zon dag 27 november met enige vertra ging aan voor de Sinterklaasshow, georganiseerd door Corio, de eige naar van winkelcentrum Boulevard Nesseiande. Hij arriveerde zelfs na dat zijn Zwarte Pieten al eerder met een tractoren aanhangwagen waren aangekomen. Op het Maltaplein stonden rond twaalf uur al heel veel kinderen met vaders, moeders, oma's en opa's. In een ronde tent was een podium in gericht, waarop meneer Dick zorgde voor de juiste stemming. Hij had heel veel Sinterklaasliedjes meege bracht en tot de Sint kwam moch ten kinderen op het podium komen en een liedje meezingen. Wie in af wachting van de Sint liever iets om handen had, kon het Pakjespakhuis tegenover de tent bezoeken, geor- Sint moest een flinke klim maken om voor het veelkoppig publiek zichtbaar te zijn. Samen met Sinterklaas een liedje zingen. Nesseiande - In het Nesscafé in De Kristal aan de Cypruslaan 404 kan vrijdag 16 december vanaf 19.30 uur gedanst worden op de muziek van Rock Ft Roll band Direction. Naast Rock Ft Roll klassiekers speelt de band ook muziek uit de 60's, 70's en 80's. De toegang bedraagt 2,50 euro. Reserve ren kan via 010-2862760 of baliekris- tal.sba@buurtwerk-alexander.nl Nesseiande - De kinderfysiothera peuten van gezondheidscentrum Nesseiande, gevestigd in De Kris tal aan de Cypruslaan 402, houden zaterdag 3 december van 9.00 tot 11.00 uur het maandelijkse baby spreekuur. Bezoekers worden met raad en raad bijgestaan bij kleine of grote zorgen over de ontwikkeling van hun baby. Nesseiande - In De Kristal aan de Cypruslaan 404 wordt voor donder dag 1 en 8 december een workshop perfectie in make-up' georgani- seerd. Tijdens de twee lessen leert men een perfect bij het gezicht passende dag- en avondmake-up aan te brengen. Er is voldoende gelegenheid om zelf te experimen teren. Voor meer informatie en aanmel den: 010-251 89 88. Nesseiande - Stichting Buurtwerk Alexander en de jongerenhelpdesk van de Kerk in Nesseiande organi- seren voor vrijdag 9 december in De Vistal aan de Cypruslaan 404 van 9.30 tot 21.00 uur een voorlich- agsavond over 'Loverboys' voor ouders en tieners van twaalf jaar en ouder. Een moeder van een slachtof fer en een slachtoffer van een lover boy doen deze avond hun verhaal. Voor meer informatie en aanmelden: 010-2862760, helpdesk@kerkin- nesselande.net of cynthia.vanelk@ buurtwerk.nl. ganiseerd door Stichting Buurtwerk Alexander in samenwerking met de Winkeliersvereniging. Van 12.00 tot 16.30 uur waren hier allerlei activi teiten, zoals knutselen, een doolhof van pakjes, diverse spelletjes en een heuse Schminkpiet. Die gaf de kin deren als ze dat wilden een zwart gezicht, zodat ze als Hulppiet kon den meedoen. De pakjes zal de Sint op 4 december op komen halen. Eindelijk kon meneer Dick de Sint verwelkomen, en nadat de Snurkpiet gewekt was die in de speciale stoel zat, kon de Sint plaatsnemen en mochten enkele kinderen op schoot bij de Goedheiligman een liedje zingen. Meneer Dick dacht dat Sin terklaas al jarig was, maar dat was natuurlijk niet zo. Op de vraag hoe oud hij was, antwoordde de Sint 634 jaar. Het geheim hoe je zo oud kunt worden wil hij pas volgend jaar verklappen. Sinterklaas vroeg enkele kinderen hoe het op school ging, en wat ze moeilijk vonden. Een jonge tje antwoordde 'keersommen', maar daar had de Sint nog nooit van ge hoord. Erstond een Sintsing along en dance along op het programma maar het weer gooide roet in het eten. Het begon enorm te plenzen en de harde wind blies het Maltaplein, sowieso een tochtgat, in een mum van tijd leeg. De kinderen mochten op het podium komen bij Sinterklaas en de Zwarte Pieten, waar verder gezon gen en gedanst werd tot het weer droog werd. Nesseiande - Een initiatief van een aantal kunstliefhebbers heeft geleid tot het opzetten van buurtgalerie 'Kunstwerk aan de winkel'. De galerie is vanaf januari gedurende een aantal maanden gevestigd in een leegstaand winkel pand aan het Maltaplein. Het streven is om voor 15 januari de opening te organiseren. Tot en met maart kunnen actieve kunstenaars uit deelgemeente Prins Alexander hier hun werk exposeren en lezin gen en workshops organiseren. De kracht zit vooral in de mede werking van zowel professionele als amateur kunstenaars. Kunstenaars kunnen hun ateliers ook voor enkele dagdelen verplaatsen naar 'Kunst werk aan de Winkel'. Voor meer informatie en aanmel den: 010-2862760 of tineke.van- denberg@buurtwerk-alexander.nl. S t Nesseiande - Marlou Lexmond en Willem Bijl exposeren tot Tl ja nuari hun werk in de Griffioen van Orion. Beeldend kunstenaar Marlou Lexmond heeft zich tien jaar gele den gericht op keramiek, waarbij ze zich laat inspireren door mens en natuur. Van kunstschilder Willem Bijl zijn 25 schilderijen te zien. Deze hebben vaak de stad Rotterdam als onderwerp. De expositie is tijdens kantooruren te bezichtigen op het adres Boy Edgarstraat 208. Voor meer informatie: www.willem-bijl.nl. Werk van Marlou Lexmond. Jaap Eindhoven Noordeinde 25a N. Zevenhuizen Nesseiande

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 35