overal Er werd gebridged, Jongens steken vuurwerk af op spoor Build 't Blok Paranormale avond met Lot Jansen KidsDisco Wervelend optreden Fabia Dance Center Vijfde zitting gespeeld bij IJsselbridge HART VAN HOLLAND NIEUWERKERKAAN DENIJSSEL 30 NOVEMBER 2011 37 Metal live avond Nieuwerkerk aan den IJssel - De laatste wedstrijd van de tweede eompetitieronde bij de Nieuwer- kerkse Bridgeclub, gespeeld op maandag 21 november, is in de A- lijn gewonnen door Cor Lageman en Gerda Vissers met een percentage van 61,25; 2. Irene den Hollander en Joan Sipman 57,08, 3. Renate Tour nier en Lucy Wijnen 56,67. In de B-lijn eindigden Anneke Jan sen en Marianne Verhoeff op de eerste plaats met 58,68, 2. Wijntje de Graaf en Betsy Kuiper 57,64 en 3. Rob Moelker en Arie van Veen 53,47. Nieuwerkerk aan den IJssel - De po litie heeft zondag 27 november rond 19.00 uur drie jongens aangehou den nabij het spoor ter hoogte van het Raadhuisplein, omdat zij vuur werk hadden afgestoken en over het spoor liepen. Het gaat om twee jongens uit Nieuwerkerk van twaalf en vijftien jaar en één uit Rotterdam van veertien jaar. De politie hoorde dat er buiten vuurwerk werd afge stoken en ging op zoek om na te gaan waar dit vandaag kwam. Zij hoorde dat het geknal bij het spoor vandaan kwam en zag daar even later drie jongens lopen. Eén jon gen rende weg maar de politie kon hen uiteindelijk alle drie aanhou den. Zij hadden vuurwerk bij zich. De jongens zijn meegenomen naar het politiebureau. De politie maakt proces-verbaal tegen hen op. Nieuwerkerk aan den IJssel - Jan de Jong en Rinus Scheele zijn maandag 28 november in de A-lijn met een percentage van 59,23 op de eerste plaats geëindigd van de Sint Nico- laasdrive van BC IJsselbridge. Ruud Bantje en Patricia Niewold werden tweede met 58,93 en op de derde plaats eindigden Karl Husmeijer en Ciska Bohm met 57,44. B-lijn: Ruud Pel en Riet Scheele 62,08, 2. Erna Aalberts en Hilde de Vries 54,58, 3. Trees Hoofman en Ti- tia Mud 54,17. C-lijn: Kitty van Meurs en Ans Bak ker 56,94, 2. Bert en Yvonne Klap wijk 55,21, 3. Wenneke van Veldhui zen en Ina Teeuwen 53,82. altijd en www.hartvanholland-online.nl en muziek kwamen uitgebreid aan de orde. Hier kwamen ook con crete plannen uit voort zoals het maken van een eigen app, het ge bruiken van QR-codes, organisatie van toffe feesten, meer workshops voor jongeren en het realiseren van een digitaal reclamebord op het pand. In diverse werkgroepen wordt verder gewerkt aan Build 't Blok. Nieuwerkerk aan den IJssel - 't Blok aan het IJsermanpad 1 davert zater dag 17 december op zijn grondves ten: een Metal Live avond, gevuld met Rotterdamse bands. Er staan er maar liefst drie op het programma en niet de minste: Traktor, Dropskill en When All Life Ends. Deur open om 20.30 uur open; de toegang be draagt 3,- euro. Nieuwerkerk aan den IJssel - Ruim twintig jongeren kwamen donderdag 24 november naar 't Blok om samen met de jongerenwerkers te brainstormen over wat 't Blok nog aantrekkelijker kan maken voor alle jongeren. De avond werd geleid door Frank van Strijen, schrijver van het boek 'Jongerenwerk Nieuwe Stijl'. Het werd een gezellige en zeer produc tieve avond. De aanwezige jonge ren representeerden diverse bezoe- kersgroepen van 't Blok, waaronder skaters, muzikanten, dansers, ar tists, gamers en sporters. Samen werd een aantal centrale thema's bedacht en in kleine groepjes wer den de ideeën verder uitgewerkt. Thema's als aankleding, publiciteit off- en online, sfeer, activiteiten Nieuwerkerk aan den IJssel - Stich ting Voor En Door Jongeren (VEDJ) houdt vrijdag 30 december een pa ranormale avond met Lot Jansen. Jansen werkt met spreukkaarten. Belangstellenden dienen een voor werp van zichzelf mee te nemen. De avond wordt gehouden bij Con Musica op Sportpark Dorrestein en begint om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De toegang bedraagt, 5,- euro. Aanmelden is verplicht: info.vedj@ gmail.com of 06-14606126. Brainstormende jongeren in 't Blok. Nieuwerkerk aan den IJssel - Kom vrijdag 9 december van 19.00 tot 22.00 uur dansen en genieten op het gratis feestje voor kinderen tussen de zeven en dertien jaar. Er wordt leuke muziek gedraaid en er worden spelletjes gedaan. Volwas sen vrijwilligers houden een oogje in het zeil. Eerder ophalen kan, de kinderen blijven binnen en er is al leen frisdrank verkrijgbaar, geen energydrank. Nieuwerkerk aan den IJssel - De vijfde zitting van de tweede ronde van de porencompetitie van de maandag, gespeeld op 21 november, is in de A-lijn gewonnen door Ruud Bantje en Patricia Niewold met een percentage van 6?,46,2. Jaap Zeedijk en Herman Holleboom 56,25,3. Jaap Bot en Ton Reijers 54,17. B-lijn: 1. Hermine Vorstenbosch en Jolande Boorsma 66,49, 2. Wim Bekhof en Jan Hilkhuysen 57,83, 3. Boes Vink en Leo Hesseling 56,93. B-lijn: Tonnie van Gerwen en Joke Vermeulen 60,42, 2. Nel Kooijmans en Netty Koolhaas 57,92, 3. Leo He- ijdra en Bep Schermer 57,50. Be vijfde zitting van de tweede ron- de van de parencompetitie van de woensdag, gespeeld op 23 novem ber, is in de A-lijn gewonnen door r,ea en Toon de Kort met een per centage van 59,90, 2. Joop de Fon- kert en Paul Korporaal 59,90, 3. Riet en Aad van der Knaap 58,85. B-lijn: 1. Kees van der Made en Cees Mertens 58,63, 2. Bep van Bohee- men en Hansje Huibers 58,63, 3. Corrie van 't Hart en Renée Ver- donck 58,33. C-lijn: Gerard Lagerwaard en Steef Mulders 63,69, 2. Marga Blok en Riet Scheele 60,42, 3. Nel Breeman en Bep Meijer 57,74. D-lijn: Bep Lenderink en Jet Cuperus 60,07, 2. Riet Crone en Nel Kooij mans 59,72, 3. Anneke en Hans de Jong 59,38. De selectiegroep van Fabia Dance Center trad op tijdens RotterdamDaneeCapital. Rotterdam/Nieuwerkerk aan den IJssel - De selectiegroep van Fabia Dance Center heeft zaterdag 26 november voor honderden toeschouwers een wer velend optreden verzorgd tijdens het RotterdamDaneeCapital weekend. Direct na dit optreden volgden op tredens van Theatergroep Dox en van de bekende PoparazziCrew. Dat de dansers uit Zuidpias tegelijk met het allerbeste wat op dancegebied in Nederland te vinden is mochten optreden kan een prestatie van for maat genoemd worden. Onderdeel te zijn van een dergelijk 'eredivisie programma' is vooral ook een erken ning van de aanwezige kwaliteit bij Fabia Dance Center en van het hoge niveau waarop hier gedanst wordt. Voor meer informatie: www.rotterdamdancecapital.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 37