Zuidpias Oky./ (TjJ- Werken aan de weg Val op: fiets verlicht! Gemeeritegids Zuidpias: zijn uw gegevens correct? Paspoort vanaf 2012 goedkoper Voorraad inzamelzakkeri voor plastic gemeente Vrijheidslaan afgesloten RAADSINFORMATIE WEEK HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS I 30 NOVEMBER 2011 Radio of zaklamp op batterijen, drinken, eten, kaarsen, extra batterijen, eerste hulpdoos in huis? Bereid u voor op een noodsituatie! Nieuwerkerk aan den IJssel Ook dit jaar controleert de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) samen met politie Hollands-Midden op diverse locaties (voornamelijk bij scholen) in Zuidpias op juiste fietsverlichting en reflectie. Fietsers met ontbrekende of niet werkende fietsverlichting of reflectie krijgen de komende periode uitleg waarom juist in deze donkere dagen goede zichtbaarheid zo belangrijk is. De eerste dagen van deze campagne zul- "A - len VVN en de politie voornamelijk waar- schuwen als de verlichting of de reflectie niet deugt. De politie kan natuurlijk altijd V - bekeuren. Na de eerste campagnedagen zal de politie vaker controleren. Dan wordt er niet meer gewaarschuwd als fietsers geen of slechte verlichting voeren of onvoldoende reflectie hebben. De boete voor het niet hebben van de juiste verlichting bedraagt 4-0, en voor het ontbreken van reflectie 25. Begin mei 2012 verschijnt de gemeentegids van Zuidpias, editie 2012-2013. Deze wordt uitgegeven door Akse Media. Komende peri ode belt Akse Media alle contactpersonen van adressen die in de huidige gemeentegids vermeld staan na. Doel van deze belronde is het controleren van de adressen op juistheid en wenselijkheid. Wijzigingen adresgedeelte gemeentegids U kunt zelf ook wijzigingen of aanmeldingen doorgeven. Controleer en wijzig uw huidige gegevens op http://zuidplas.smartmapclip. com/. Wijzigingen/aanmeldingen kunt u ook door geven aan Akse Media via tel. (0223) 673 011, e-mail redactie0aksemedia.nl of per post naar Akse Media (t.a.v. gemeentegids Zuidpias) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. Geef uw wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte voor 12 januari 2012 aan bij de redactie. Met ingang van 1 januari 2012 daalt het tarief voor een paspoort bij een gemeente. Het tarief wordt 48,73. Ook het tarief van de Nederlandse identiteitskaart (NIK) daalt indien de aanvrager 14 jaar of ouder is. In 2012 is het tarief 40,05. Jeugdtarief voor Nederlandse Identiteitskaart in 2012 omhoog Per 1 januari 2012 wordt het jeugd tarief (kinderen t/m 13 jaar) voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK) van 9,20 verhoogd naar 30. Het Rijk ver hoogt het jeugdtarief, omdat veel meer jongeren een NIK aanvragen dan bij de invoering was voorzien. Alle leges moeten nog wel vastgesteld worden door de raad. Kinderbijschrijving paspoort vervalt met ingang van 26 juni 2012 Metingangvan26juni2012 vervalt de geldigheid van kinderbijschrijvingen in paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen en vluchtelingen. Vanaf dat moment moeten kinderen een eigen pas poort, Nederlandse identiteitskaart of een ander reisdocument hebben als zij naar het buitenland willen reizen. Bij grenscontro les worden kinderbijschrijvingen vanaf dat moment niet meer geaccepteerd als mid del voor grensoverschrijding. Bestaande bijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten worden op 26 juni 2012 automatisch ongeldig. Ook kunt u vanaf dat- moment geen nieuwe bijschrijvingen meer aanvragen. Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw paspoort als daar nog kinderbijschrijvingen in staan. Wij verwachten dat veel ouders voor 1 januari 2012 een NIK voor hun kinderen zullen aanvragen. Daarom houden wij rekening met een toeloop van extra aan vragen voor een NIK voor het jeugdtarief in de maanden november en december. Houdt u rekening met lange wacht- en levertijden. Voor meer informatie: zie www.Zuidplas.nl. Afdeling Publiekszaken is op woensdag middag extra open voor jeugd NIK Tot 28 december 2011 kunt u telefonisch via 0180-330300 een afspraak maken voor een aanvraag jeugd NIK. U kunt bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. De afdeling Publiekszaken opent op woensdag vanaf 13.00 uur extra balies, alleen voor aanvragen voor de NIK op afspraak. Met een afspraak hoeft u niet te wachten. Op 30 december is de afdeling gesloten. Voor meer informatie en andere afspraak mogelijkheden belt u met 0180-330300. Wat heeft u nodig voor uw aanvraag NIK? Een foto volgens de fotomatrix, zie www. bprbzk.nl; Alle reisdocumenten die in het bezit zijn van de aanvrager (kind); Voor kinderen tot 12 jaar een ingevuld schriftelijk toestemmingsformulier eigen paspoort/nik. Dit formulier vindt u op www.zuidplas.nl onder Digitaal loket -> Formulieren. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Tegelijk'met het aanbrengen van de chip in de grijze minicontainer, ontvangen de huis houdens in Moordrecht, Moerkapelle en Zevenhuizen een voorraad inzamelzakken voor plastic afval. De overige huishoudens in Zuidpias ontvangen deze in de loop van de maand. IK VOORUIT Op 30 november worden vier platanen aangeplant in de Vrijheidslaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tijdêns voorbereidende werkzaamheden en het planten is de Vrijheidslaan gedeeltelijk afgesloten. Met de aanplant van de bomen wordt het lommerrijke karakter van de laan versterkt en de reconstructie van de laan afgesloten. De bomen hebben een omtrek van 40 tot 45 cen timeter en een lengte van circa 8 meter. De kluiten hebben een doorsnede van meer dan één meter, daardoor worden ze met een dieplader aangevoerd. Naast de gebruikelijke procedurele agendapunten volgen hieronder per raadscommissie de onderwerpen die op de agenda staan. Vergadering: Raadscommissie Ruimte Datum: dinsdag 6 december 2011 Vergaderpunten 1. Hoofdweg-west Op 7 september 2011 is de raad nader geïnformeerd over het dossier Hoofdweg. Aan de hand van verkeersmodelprogno ses is getoond welke verkeersintensiteiten in 2020 worden voorzien op de Hoofdweg-west, de Hoofdweg-oost en de twee bijbehorende kruispunten (zie situatietekening in bijlage 1). Overeenkomstig het verzoek van de gemeente Rotterdam om Alle vergaderingen vinden plaats de raadzaal van het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. NB: De raadscommissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling zal plaats vinden op donderdag 8 december h P-v. op 5 december 2011). Openbare commissievergaderingen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 7