Feestpaal bij nieuwe roeibaan Gemeente en ondernemers denken verschillend over veiligheid Zuidplasweg NEFIT-DEALER CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? »A VJV1R SERVICE Gewoon even bellen!!! editie: zuidpias 34e jaargang nummer 1474 18 januari 2012 Oudejaarsnacht met de ME Kostbaarheden gevonden in Rehobothschool Een halve eeuw turnen Zonnebloem op Italiaanse toer Winkel vol kunst bel: 0180-631206 Zevenhuizen 10% winterkorting reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen UW DROOMHUIS! 0180-332222 Onderscheiding voor Pieter Boogerman Spijt van Lenny Kuhr in dorpshuis Swanla Moordrechtse over leeft scheepsramp OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL sHART Ai' HOLLAND Pagina 9 Pagina 13 Pagina 19 Pagina 23 Pagina 27 Zo gaat het eruitzien; een artist impression van de voorzieningen bij de roeibaan. Zevenhuizen - Onder grote belangstelling is de eerste paal voorde faciliteiten bij de internationale Willem-Alexander baan woensdag 11 januari geslagen. Wethouder Antoinette Laan en directeur Fred de Jonge van BAM Utiliteits bouw regio Rotterdam namen de feestelijke handeling voor hun rekening. Door Erwin van 't Hof "Dit is een prachtig moment voor het hele land," zegt initiatiefnemer Jannus Boelen. Negen jaar geleden begon hij met twee anderen aan de lobby om de roeibaan te realiseren. "We hebben er flink voor moeten knokken, maar uiteindelijk is het gelukt." Bij het slaan van de eerste paal staat hij nog tot zijn enkels in de blubber, maar dat gaat snel veranderen. "Ik heb alle tekeningen gezien, het wordt echt prachtig. Een grote aanwinst voor de roei- sport." Lees verder op pagina 3 Zevenhuizen - De Zuidplasweg is levensgevaarlijk. Dat vinden althans de bezwaarmakers die woensdag 11 januari hun mening mochten geven bij de bezwarencommissie. Ambtenaren verdedigen het verkeersbesluit om de snelheid op de Zuidplasweg, Swanlaweg en het Noordeinde van 80 km/uur te verlagen naar 60 km/uur. Tegen dit besluit werden 33 bezwaarschriften ingediend. Uit de bezwaarschriften blijkt dat niet de snelheid als probleem wordt gezien, maar wel de breedte van de weg. Of liever gezegd, het smalle karakter ervan. Met name vracht wagens, landbouwmaterieel en bouwketen kunnen elkaar nauwe lijks passeren. De bezwaarmakers betitelen de situatie op de Zuidplas weg als 'levensgevaarlijk'. Wat is er aan de hand De gemeente Zuidpias heeft ver keersveiligheid hoog in het vaan del staan en daarom is besloten de maximum snelheid op alle wegen buiten de bebouwde kom terug te brengen van 80 naar 60 km/uur. Deze wegen worden ingericht als zogenaamde erftoegangswegen vol gens de richtlijnen Duurzaam Veilig. Volgens de gemeente is de Zuid plasweg een erftoegangsweg type 1. Omdat er geen fietsers van de weg gebruik maken, mag de weg maximaal 5,5 meter. Ambtenaren benadrukken dat aan alle regels is voldaan en dat de weg dus veilig is. De weg inrichten als gebiedsontslui- tingsweg is, volgens de gemeente, niet mogelijk want dan is de maxi mum snelheid van 60 km/uur niet te handhaven en 'dat is niet veilig'. De weg is het afgelopen jaar aan gepast en daarna pas is het ver keersbesluit om de snelheid terug te brengen naar 60 km/uur ter inzage gelegd. Ondernemers uit Zevenhui zen tekenden massaal bezwaar aan. Ze vinden dat ze nu slecht bereik baar zijn, hun toeleveranciers kla gen over de slechte bereikbaarheid en vervelende verkeerssituaties, want het materieel van bijvoorbeeld landbouwbedrijven is te breed voor de weg. Omdat landbouwverkeer en vrachtwagens noodgedwongen regelmatig door de berm moeten, ontstaan er diepe geulen en komt er veel modder op de weg. Vracht wagens lopen het risico te kantelen en de modder vormt ook een gevaar voor andere weggebruikers. Ook auto's komen ongewild in de berm terecht wat vooral bij tegensturen gevaarlijke situaties oplevert. lees verder op pagina 21 Versprille Schildersbedrijf 6% BTW voor al uw schilder- behangwerk en ook nog 0180-631377 - Dorpsstraat 166 Zevenhuizen Riool service R VAN ADR1CMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 Oe-53373931 Francis Picabiastraat 69 te Rotterdam Nesselande KEURIG VERZORGDE EENGEZINS WONING MET ZONNIGE ACHTERTUIN! woninq-Sbcdfi|Mmokcloordi| www.rioolservice-pvanadrichem. 1 t"1 www.vdpanne.nl Moerkapelle - De nieuw jaarsreceptie van het Rode Kruis, afdeling Zevenhuizen- Moerkapelle, verliep voor Pieter Boogerman anders dan verwacht. De mede-oprichter van de afdeling werd door burgemeester Gert-Jan Kats verrast met een koninklijke onderscheiding. Boogerman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. "Ik ben sprakeloos, maar erg trots', reageerde decorandus. Lees verderop pagina 13 Zevenhuizen - Lenny Kuhn treedt zaterdag 18 februari op in theater Swanla. Aan vang 20.15 uur, de entree be draagt 15,-. Wellicht brengt Kuhr het nummer 'Spijt' dat ze schreef naar aanleiding van de ontmoeting met rap pers Ali B en Keizer voor het programma Ali B op volle toeren, ten gehore. Lees verder op pagina 15 Moordrecht - "Ik heb zes uur op een zinkend schip geze ten. Hoe denk je dat ik me voel?" Nel Koot uit Moor drecht beantwoordt rustig de ene persvraag na de an dere. "Ik kan het allemaal niet prettig vinden wat mij is overkomen, maar ik verander er toch niets aan. En geluk kig heb ik altijd een positieve instelling." Lees verder op pagina 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1