ZONDAG OPEN! elke werkdag koopavond Grond Prinsessenkwartier wordt toch gesaneerd Krant op donderdag RObERTdEM Hflflq Intratuin Zuidpias CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. NEFIT-DEALER AIRCO NODIG? 2e PAASDAG Fusie tussen Gouda en Waddinxveen definitief van de baan Woon RIOOL VERSTOPT? ïA SERVICE Gewoon even bellen!!! "tTy BESTE PRIJS BI) VfRTROUWD ftDRES www.airlet.nl editie: zuidpias 34e jaargang nummer 1485 4 april 2012 Mari Jonker maakt H Koninklijke onderscheiding H Vrijheid geef H Een eeuw rooms- H Geen knip afscheidswiegjes H voor Harm Lamberts H je door H katholieke parochie Cypruslaan reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen 1 VOOR SIERADEN, MUNTEN OF BAREN... DIRECT CONTANT GELD Open van 9.30 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur Zondag gesloten www.robertdenhaag.nl bel: 0180-631206 Zevenhuizen DE BOUWHOF GEOPEND 12:00-17:00 www.bouwhof.nl Provincie zet Arhi-procedure stop UW DROOMHUIS! OVERAL EN ALTIJD: WWW. HARTVANHOLLAND - ONLINE. NL a HART VAN HOLLAND Pagina 3 H Pagina 9 H Pagina 17 H Pagina 19 H Pagina 55 Moordrecht - De noodzaak om het terrein van het Prinsessenkwartier te saneren ontbreekt volgens de ge meente. Maar toch gaat de project ontwikkelaar saneringsmaatregelen treffen. In verband met Pasen valt de krant volgende week niet op woensdag maar op donder dag op de mat. 1(1] 1 1 Rioolse-rvice P VAN \DRICMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem, JUWELIERS DIAMANTAIRS EDELSMEDEN Intratuin Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen intratuin ROTTERDAM. WADDINXVEEN. BODEGRAVEN. NIEUWERKERK A/D IJSSEL of bel: 0180-319666 ook voor reparatie/onderhoud I w-tw Souatett e*t "2(/(mck In een persbericht laat de gemeen te weten dat het niet wenselijk is dat op het terrein asbestplaatjes verspreid liggen en dat de project ontwikkelaar daarom toch actie gaat ondernemen. "Maar er is geen sprake van een saneringsnoodzaak", benadrukt de gemeente in haar be richt tot tweemaal toe. Sterker nog, uit onderzoek is geble ken dat de aanwezige asbest op de voormalige Boslocatie zogenoemd hechtgebonden chrysotiel is. "Dat is de minst gevaarlijke asbest- soort", schrijft de gemeente. Omdat het om dit type asbest gaat en op basis van de gemeten asbestgehal- ten (zou vallen onder de norm wat maximaal wettelijk is toegestaan), Kijk ook op 1ntratu111.nl Regio - Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heb ben dinsdag 3 april besloten de zogenoemde arhi-procedure stop te zetten. Hiermee is een fusie tussen Gouda en Waddinxveen definitief van de baan. De na druk wordt nu gelegd op samen werking van de gemeenten in de regio Midden-Holland, waar ook Zuidpias onder valt. De arhi-procedure is in decem ber 2010 in gang gezet nadat aangestuurd werd op gemeen telijke herindeling van Gouda en Waddinxveen. Gouda wilde wel, Waddinxveen absoluut niet. Dit laatste bleek ook uit een referen dum waarbij 70 procent van de bevolking zijn stem uitbracht en 92 procent hiervan een duidelijk 'nee' liet horen. Inmiddels is de tijd niet stil blij ven staan en is ook in de regio een hoop veranderd. Gouda die graag een kroonbenoemde burgemeester wil, drong bij de provincie al eerder aan op be ëindiging van de arhi-procedure. Ook Waddinxveen wil af van wat burgemeester Cremers eerder omschreef als 'het zwaard van Damocles.' Hetbesefdaterdan wel naar een andere vorm van samenwerking moet worden gezocht, daarvan zijn alle partijen inmiddels wel overtuigd. komt de gemeente in het persbe richt tot de conclusie dat er geen directe risico's zijn voor de volks gezondheid. Al jarenlang roepen omwonenden van het Prinsessenkwartier dat de grond is vervuild. Juridisch gezien vingen ze echter overal bot. On dertussen is wel al voor de derde keer asbest aangetroffen op de lo catie waar een nieuwe woonwijk is gepland. De projectontwikkelaar heeft hierop bodemonderzoek laten uitvoeren. Omwonenden zijn door de gemeen te uitgenodigd voor een informa tiebijeenkomst over de resultaten van het onderzoek en de aange kondigde saneringsmaatregelen op woensdag 11 april. Op deze avond zijn niet alleen medewerkers van de gemeente aanwezig, maar ook medewerkers van de Milieudienst Midden-Holland en de projectont wikkelaar. Schildmos 51 te Nieuwerkerk aan den IJssel GROTE HOEKWONING MET ROYALE WOONKAMER EN ZONNIGE ACHTERTUIN! 0180-332222 www.vdpanne.nl Lees verder op pagina 13

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1