elke werkdag koopavond VJ rn Tweede Tochtweg behoudt spoorwegovergang 27 NEFIT-DEALER Intratuin Zuidpias RIOOL VERSTOPT? UUR SERVICE Gewoon even bellen!!! Landelijke Tuinfair CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. editie: zuidpias 3 4 e jaargang nummer 1486 12 april 2012 Straatvoetbaltoernooi Nieuwe inzamelaar registreert restafval Broedtijd Hitlandgebied Sivan Mohammed over 'vrijheid' Nieuwerkerkse naar NK synchroonzwemmen reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen bel: 0180-631206 Zevenhuizen BLIJF NIET LOPEN MET PIJNKLACHTEN Kom ervaren wat ANDULLATIE therapie voor u kan doen! DEMO DAGEN NIEUWERKERK Open van 9.30 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur Zondag gesloten Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen intratuin Inrichting Raadhuisplein opnieuw onderwerp van gesprek UW DROOMHUIS! 0180-332222 OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL ■HART VAN HOLLAND Pagina 3 Pagina 9 Pagina 11 Pagina 15 Pagina 37 Het breken van de afspraak met ProRail zou geen financiële of juridische gevolgen hebben. Zuid plas - Op de Tweede Tochtweg verandert voorlopig niks: de spoorweg overgang daar blijft open voor verkeer. Kort geleden was er nog sprake van ingrijpende veranderingen vanwege afspraken met ProRail. Op maandag 3 april spraken de commissies ruimte en bestuur, financiën en beheer over het raadsvoorstel om deze veranderingen af te blazen. Door Pepijn de Groot ProRail wil alle gelijkvloerse spoor wegovergangen in Zuidpias sluiten. Daartoe zijn afspraken gemaakt in een convenant. Dit convenant bevat drie deelprojecten. Deelproject 1 is afgerond', het leggen van een tun nel in de Swanlaweg. Deelproject 2 betreft de aanleg van tunnels in de Rloo/servlce P VAN ADHICMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem Bredeweg, de Zuidelijke Dwarsweg en de Vijfde Tochtweg. Het derde deelproject gaat over de Tweede Tochtweg en de Spoorweglaan. Vo rig jaar is uit onderzoek gebleken Theehuys "Annemaroos" houdt op 19 april van 10.00-21.00 uur 20 kramen, gratis high tea ,ehui\s "Arme n,„ Adres: Herenweg 42, Moerkapelle dat een tunnel in de Tweede Tocht weg niet de voorkeur genoot. Als er geen tunnel komt als vervanger van de spoorwegovergang, zou het verkeer van de Tweede Tochtweg op een andere manier afgewikkeld moeten worden. Een weg langs het spoor, die het verkeer via Kortenoord zou afwikkelen, was de oplossing. Veel mensen uit de buurt toonden onvrede over dit plan. Lees verder op pagina 7 16/17/18 april Zie advertentie elders in dit blad Intratuin Kijk ook op intratuin.nl Nieuwerkerk aan den IJssel - De inrichting van het Raad huisplein stond woensdag 11 april in de commissie ruim telijke ordening opnieuw ter discussie. De politiek kan kiezen uit drie varianten. Het handhaven van de be staande situatie, het plein helemaal openstellen of een afsluitbaarsysteem invoeren dat ruim een ton kost. Het college gaat voor de meest vergaande optie; het plein afsluiten met zoge noemde automatische pol- Iers. Dit kost 115.000 euro in aanschaf plus de jaarlijkse beheerkosten die neerkomen op 5.000 euro. Bij iedere variant wordt uitgegaan van een bedrag van 4.000 euro dat wordt uitgetrokken voor het beheer van groen, want een meer groene inrichting van het Raadhuisplein bleek eerder al een gemene deler. Eerder is ook al gesproken over het plein en met name over mechanische afslui ting. Gevraagd werd door de politiek om een goedko per alternatief en met meer aandacht voor de verblijfs- functie op het plein. Volgens de gemeente zal variant 2: het plein helemaal openstel len, op weerstand stuiten bij omwonenden. Deze groep sprak zich eerder al uit voor een goede, niet te fraude ren afsluiting. Daarnaast voorspelt de gemeente bij deze optie meer inzet van de politie om de overlast voor omwonenden te beperken. Parallelweg Zuid 67 te Nieuwerkerk aan den IJssel GOED ONDERHOUDEN TWEE ONDER EEN KAP WONING MET VRIJSTAANDE GARAGE! Vraagprijs €325.000,= k.k, www.vdpanne.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1