t t elke werkdag koopavond vj Jru 1 i 1 Meester Lallemans naam leeft voort aan de Middelweg 12:00 -17:00 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Honinginneaag zijn wij geopend Intratuin Zuidpias RIOOL VERSTOPT? 9 A OOR SERVtCE Gewoon even bellen!!! editie: zuidpias 3 4 e jaargang Op pelgrimstocht 'Na de schietpartij in Alphen voel ik me niet onveilig' Tiende Gemivatocht nummer 1488 I Vliegtuigramp centraal 2 5 a p r 2 0 12 Olympiër Bastiaan Lijesen aan het woord reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen DE BOUWHOF - rCT'lft, www.bouwhof.nl Open van 9.30 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur Zondag gesloten Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen intratuin UW DROOMHUIS! 0180-332222 Overeenstemming gronduitname voor ontwikkelingen Zuidplaspolder OVERAL EN ALTIJD WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL Krant op donderdag HART Pagina 13 Pagina 15 HOLLAND Pagina 42 Pagina 59 De losgelaten ballonnen werden nog lang nagekeken. Moordrecht - Moordrecht heeft per 1 september een Meester Lalleman- school. Dat is het resultaat van het 'huwelijk' tussen de Sjaloomschool en De School met de Bijbel de Rank. Op maandag 23 april onthulden leerlingen de nieuwe naam. Door Judith Rikken Op een vol schoolplein onder een stralende zon, vierden de beide scholen een feest met drie kanten. Aan de ene kant is er een jubileum, omdat De School met de Bijbel de Rank dit jaar honderd jaar bestaat. Aan de andere kant is er sprake van een afscheid, omdat de twee scho len vanaf 1 augustus niet langer zelfstandig zijn. Maar het feestje aan de Middelweg was toch vooral gericht op de gezamenlijke toe komst van beide scholen als Meester Lallemanschool. Er was een lied, veel enthousiaste meezingers, de onthulling van de nieuwe naam van de school en heel veel rode, oranje, witte en blauwe ballonnen die, nadat ze het lucht ruim hadden gekozen, nog lang werden nagekeken. Daarna kreeg wethouder Jan Ver beek - tevens ambtenaar van de burgerlijke stand - de gelegenheid de twee scholen met elkaar in de echt te verbinden. Hoewel niet alle kinderen zich bereid toonden tot een volmondig ja, rondde Verbeek de ce remonie af en feliciteerde de school met de nieuwe naam. "Die getuigt van respect voor oude meesters." Meester Gerrit Bernardus Lalleman werd in 1844 schoolhoofd van de openbare school in Moordrecht en bleef dat 43 jaar lang. Hij maakte zich hard voor de bestrijding van kinderarbeid in het dorp waar de helft van de kinderen werkzaam was in touwslagerijen, lijnbanen en steenplaatsen. In 1874 maakte het kinderwetje van Van Houten een be gin met een verbod van kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen. Lees verder op pagina 41 Riool service F* VAN ADHiCHEM MOORDRECHT 0182 375823 06-53373931 Souwen en TVonen www.rioolservice-pvanadrichem 'V'. Intratuin Burgemeester Nederveenlaan 1 te Zevenhuizen NIEUW! APPARTEMENT OP DE BEGANE GROND! l.Residence j Vraagprijs 242.000,= k.k. woning-Sbedrijfsmokeloordii www.vdpanne.nl Zuidpias - De gemeente Zuidpias neemt minder grond af voor de ont wikkelingen in de Zuidpias dan in eerste instantie was beoogd. Hier over is overeenstemming bereikt met de grondbank RZG Zuidpias. De gemeente Zuidpias neemt in totaal 40,7 hectare grond af uit de voor raad gronden van de Grondbank, eerder was sprake van 45 ha. Met de uitname is een bedrag van ruim 23 miljoen gemoeid. De overeenstemming is het resultaat van intensief overleg tussen beide partijen. Belangrijk knelpunt was tot dusver de omvang van het pakket en de geplande uitname van gronden in Nieuwerkerk-Noord. Wethouder Bosman maakte in deze krant eer der al bekend dat hij de bouw van 1800 woningen in Nieuwerkerk- Noord voorlopig wilde afblazen om dat het om relatief dure grond gaat en de woningbouwmarkt bovendien is ingestort waardoor weinig be hoefte is aan nieuwe huizen. De nu bereikte overeenstemming houdt in dat de omvang van het pakket qua oppervlakte is aangepast en dat een aantal percelen in Nieuwerkerk- Noord is ingewisseld voor gronden ten zuiden van de A20. Daarnaast is voor een aantal percelen een uit gestelde levering mogelijk gemaakt zoals voor Nieuwerkerk-Noord. De overeenstemming moet nog worden bekrachtigd door de ge meenteraad van Zuidpias en het bestuur van de Grondbank RZG Zuidpias. Naar verwachting kan de transactie in juni 2012 worden af gewikkeld. Nederland is oranje gekleurd op maandag 30 april. In alle kernen van Zuidpias en ook in Nesseiande wordt uitbundig gefeest op Konin ginnedag. In verband met deze ex tra "vrije dag voor iedereen, wordt het Hart van Holland volgende week op donderdag verspreid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1