donderdag en vrijdag Het aftellen voor de zomervakantie is begonnen 4 neeleman Budaetketel.nl JTLi NEFIT-DEALER Overname Vestia Zuid- plas gaat niet door Intratuiri Zuidpias CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Graffitispuiters voor de politierechter UW DROOMHUIS! editie: zuidpias 35 jaargang Discussie Raadhuisplein gesloten nummer 1498 2 0 12 Expositie Eendragtspolder H Verkeersveiligheid verbindt heden en verleden Moerkapelse Zijde I weer onder de loep Zorgcentrum Moerdregt krijgt 8,5 Heftige discussie over oeverpark KOOPAVOND et 21.oo uu, installatietechniek 088-5006050 www.budgetketel.nl maandag- dinsdag- woensdagavond gesloten Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen intratuin bel: 0180-631206 Zevenhuizen 0180-3322221 OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLIN. E.NL Pagina 13 HOLLAND Pagina 17 H Pagina 23 Pagina 25 Pagina 39 Leerlingen van groep acht van de Keijzerschool in Moerkapeiie houden voor medescholieren en de opa's en oma's de generale repetitie van de musical Kauwgomgangsters. Moerkapeiie - Het is aftellen geblazen voor alle leerlingen van de basis scholen. Deze week nog en dan begint de zomervakantie. Voor de meeste scholieren geldt dat de rekenboeken en de taalschriften al zijn opgebor gen en dat er alleen nog maar leuke dingen worden gedaan. Het is de week van de schooluitjes, de vossenjachten en niet te vergeten de musicals door de leerlingen die voorgoed afscheid nemen van de basisschool. Leerlingen van groep acht van de Keijzerschool in Moerkapeiie staan dinsdagmiddag zenuwachtig te la chen. Zo meteen houden ze voor medescholieren en de opa's en oma's de generale repetitie van de musical Kauwgomgangsters. Drie weken lang is erop geoefend Nieuwerkerk aan den IJssel - De twee mannen die zich vorig jaar zelf hebben aangegeven voor het maken van kwetsende graffititekeningen in de nacht van 19 op 20 september in Nieuwerkerk, moeten eind deze week (6 juli) voor de politierech ter verschijnen. Dat is deze week bekend gemaakt door de teamchef van de politie voor Zuidpias, R. Ra- vesteijn. Het tweetal gaf zichzelf aan nadat camerabeelden van hen waren vrijgegeven. en dinsdagavond is het voor het 'echie', dan komen de ouders kij ken. Quinten Slingerland zegt niet ze nuwachtig te zijn. Zijn opa grijnst. Oma zegt later zachtjes: "Vandaar dat hij de hele tijd naar het toilet moet." Quinten speelt de baas van het restaurant. Hij wordt ervan verdacht één van de kauwgom gangsters te zijn. Hij wordt opge pakt door klasgenoot Jimmy Broer die voor politieagent speelt. Of laatstgenoemde moeite heeft om straks afscheid te nemen van de Keijzersschool? "Ik ben eigen lijk wel een beetje opgelucht. Ik wil wel naar een nieuwe school en nieuwe vrienden maken." Hij zegt er direct achteraan: "Al vind ik het hier ook gezellig." Intratuin Quinten gaat straks naar het vmbo, De Kring in Bleiswijk. Enkele klas genoten gaan mee, maar anderen waaieren uit over andere scholen. "Die zal ik dan wel minder zien. Dat is wel jammer." Hij wordt geroe pen door juf Samantha. Het kletsen moet over zijn. Werk aan de win kel. De zaal stroomt vol en Quinten moet het podium op. CAS WATER CV. ELEKTRA DUURZAME ENERGIE www.neeleman.com 0182-640090 Kijk ook op intratuin.nl Rotterdam/Waddinxveen - De mogelijke overname van het woon bed rijf Vestia Zuid plas door woningcorporatie Woon- partners Midden-Holland gaat niet dóór. In een verkla ring laten de beide besturen weten dat de verschillen niet te overbruggen zijn. De gesprekken hebben, vol gens beide partijen, in alle openheid en in goede onder linge verhoudingen plaats gevonden. De verwachtingen lagen echter te ver uit elkaar om tot een zinvol vervolgge sprek te komen. René Masci- ni, bestuurder Woonpartners Midden-Holland: "Ons bod is gebaseerd op een stevige positieve bedrijfswaarde. Een hogere bieding is niet in het belang van onze onderne ming". Volgens Jacques Thie- len, bestuurder van Vestia, was de bieding van Woon partners Midden-Holland voor Vestia onvoldoende om haar financiële positie te kun nen verbeteren. Beide corporaties waren al ge durende enige tijd met eikaar in gesprek over de overname van een kleine 2700 wooneen heden, zorg gerelateerd vast goed, eèn fors aantal panden bedrijfsonroerend goed, een zestal nieuwbouwprojecten en het voltallige personeel en kantoor van Vestia Zuidpias. Het niet doorgaan van de overname betekent dat Vestia Zuidpias onderdeel blijft uit maken van de Vestia Groep. IJslandsmos 7 te Nieuwerkerk aan den IJssel 3n'nq-&bedniftmokeloordi|| www.vdpanne.nl v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1