donderdag en vrijdag KOOPAVOND t ZONDAG OPEN! CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. NEFIT-DEALER SaturdayNight Skate kan wat meer asfalt qebruiken neeleman Budqetketel.nl Petitie leidt tot zebrapad BK-weg Intratuin Zuidpias Xil Intratuin Zuidpias RIOOL VERSTOPT? >A UW SERVICE Gewoon even bellen!!! UW DROOMHUIS! editie: zuidpias 35 jaargang nummer 1511 3 oktoberr 2012 Bedrijven de dupe door De Kleine Vink Gemeenteraad gaat anders H Inloopavond uitbreiding vergaderen H Moerkapelle massaal I bezocht Succesvol korenfestival in Moordrecht Knallend startschot voor jubileumjaar IJsselvogels 1 installatietechniek 088-5006050 www.budgetketel.nl maandag- dinsdag- woensdagavond gesloten DE BOUWHOF De grootste bouw en woon winkel in de regio Sanitair Tegels Keukens Kasten Verlichting Vloeren gordijnen www.bouwhof.nl reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen 1 ~1 unlJV Woon KADIKS BV www.kadiksbv.nl OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-0-NLINE.nl bel: 0180-631206 Zevenhulzen =>HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 9 H Pagina 19 O Pagina 37 Pagina 38 Nieuwerkerk aan den IJssel - Ge zellig een rondje skaten door Nieu werkerk aan den IJssel, dat was de insteek van de SaturdayNight Ska te die afgelopen zaterdag voor het eerst werd georganiseerd in de ge meente. In het nazomerse avond zonnetje gingen ruim 200 mensen op rolschaatsen en skates het dorp rond. Daarmee luidden zij tegelij kertijd het nieuwe buitenschoolse activiteitenseizoen van BRAinS in. Door Erwin van 't Hof Door Bart Jansen Het herfstachtige weer van vori ge week leek ervoor te gaan zor gen dat de SaturdayNight Skate niet door kon gaan. Gelukkig voor de deelnemers en organisatie was het zaterdagmiddag droog en dus stond het Raadhuisplein rond een uur of zes al goed vol met spor- tievelingen. Tijdens het wachten op de start konden zij onder meer kennismaken met inlinehockey. De meeste jonge deelnemers ko zen er echter voor om rondjes over het plein te skaten om zo lekker in beweging te blijven. Vlak voor de start moest iederéén aan de bak, want zonder warming- up kon er niet begonnen worden aan de tocht. Onder begeleiding van opzwepende muziek liet een Zumba-juf het hele plein met de heupen draaien, de armen in de lucht gooien en andere opwar mende moves maken. Zodra de muziek op de muziek- wagen aan ging, begaven de ska ters zich naar de weg om aan het skaterondje te beginnen. De route bracht hen via de Ringvaartlaan naar het Oude Dorp en via de Eu ropalaan weer rustig terug naar het Raadhuisplein, waar de dan sers van Fabia Dance Center de Ingespannen gezichten op de helft van de route. skaters hun kunsten lieten zien. Het skaterondje van drieëneen halve kilometer bleek een prima afstand voor de jonge deelne mers, al was de route wellicht niet helemaal ideaal voor de ska tes. Met name in het Oude Dorp is de weg niet mooi glad en ontbrak het de skaters aan asfalt. Op de facebook-pagina zijn de reacties op het evenement positief, maar wordt ook gezegd dat een keuze voor meer asfaltwegen volgend jaar niet verkeerd zou zijn. Lees verder op pagina 15 CAS WATER CV. ELEKTRA DUURZAME ENERGIE www.neeleman.com 0182-640090 Intratuin Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen intratuin 1 -rr.. j EJoatvot en KJanen Edisonstraat 115 - 2723RT Zoetermeer - 079-3310700 Rioolservice Ft VA/V A.DR1CMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem Kadiks Installatiebedrijf B.V. houdt uw bedrijf 24 uur per dag draaiend Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen uilllllllQlillllllllaii IINSTALLATIEBEDRIJF I Geheel vernieuwde webshop! Tel. 079-5932524 Kroonkruid 64 te Nieuwerkerk aan den IJssel 0180-332222 www.vdpanne.nl Zevenhuizen - Veilig Verkeer Ne derland en de politie hebben aan wethouder Hazelebach een po sitief advies uitgebracht over de aanleg van een zebrapad nabij de kruising Burgemeester Klink- hamerweg/Zuidplasweg/Noorde- lijke Dwarsweg in Zevenhuizen. Omwonenden hadden hierom half augustus in een petitie ge vraagd. De gemeente bereidt op dit mo ment het verkeersbesluit voor inclusief de tekening met de exacte locatie van het zebrapad. Het college neemt hierop uiter lijk half oktober een definitief besluit, aldus Hazelebach. "Af hankelijk van het weer, wordt het zebrapad vervolgens zo snel mogelijk aangelegd." De initiatiefnemers voor de ver betering van het kruispunt zijn blij met de voorgenomen plannen van de gemeente. "Wij gaan er van uit dat duidelijk aangegeven zal worden dat er zebrapaden zijn (zoals ook halverwege de Burge meester Klinkhamerweg), zodat het autoverkeer voorzichtiger het kruispunt zal naderen. Wel be treuren we het dat de gemeente en de adviseurs niet zijn terugge komen op de door ons gevraagde snelheidsremmende maatregelen op de Zuidplasweg."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1