donderdag en vrijdag KOOPAVOND lTJ CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. NEFIT-DEALER Biologische composietbrug wereldprimeur in Eendragtspolder -jrf neeleman Budaetketel.nl Skyline Rotted ijk blijft intact Intratuin Zuidpias RIOOL VERSTOPT? >A RVR SERVICE Gewoon even bellen!!! unixy editie: zuidpias 3 5 e jaargang nummer 1513 17 oktober 2012 Verkoopprijs Ambonwijk 'maximaal haalbare' Markt heeft geen last van renovatie plein Arie Dekker overjarige Kleine Trompetter Recreatieparken willen legalisering permanente bewoning Iris Dijkema naar Europacup Kadiks Installatiebedrijf B.V. houdt uw bedrijf 24 uur per dag draaiend mm KADIKS BV www.kadiksbv.nl 1 installatietechniek 088-5006050 www.budgetketel.nl DE BOUWHOF De grootste bouw en woon winkel in de regio Sanitair Tegels Keukens Kasten Verlichting Vloeren gordijnen www.bouwhof.nl maandag- dinsdag- woensdagavond gesloten intratuin bel: 0180-631206 Zevenhuizen reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen 1 "7 UW DROOMHUIS! Vrijstaande woning met grote schuur in het buitengebied! OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL -HART HOLLAND Pagina 9 Pagina 15 Pagina 18 Pagina 27 Pagina 38 De nieuwe composietbrug kan wel honderd jaar mee. Zevenhuizen - 10 oktober 2012, de Dag van de Duurzaamheid, kreeg in de Eendragtspolder wel een heel speciale betekenis. De plaatsing van de eerste biologische composietbrug ter wereld betekende een nieuw hoogtepunt bij de herinrichting van de polder. Door Cees Visser In restaurant De Strandgaper gaf directeur Galema van Fiber Core Europe, de producent van de brug, een inleiding. Hij benadrukte het belang van de Eendragtspolder als waterrijk en groen recreatiegebied en als waterbuffer met, als sportief middelpunt, een roeibaan van Olym pische afmetingen. Daarna legde hij uit wat het verschil is tussen een brug van staal of beton, een com posietbrug en een biologische com posietbrug. "De brug van staal of beton kennen we allemaal, maar het zou wel eens kunnen zijn, dat deze zijn langste tijd heeft gehad. Een composietbrug bestaat namelijk uit vezelrijke kunststof in combinatie met hars en is tien keer sterker dan beton of staal. Composiet wordt bij voorbeeld ook al veelvuldig toege past bij vliegtuig- en botenbouw, is zeer licht, uitermate sterk en onder houdsvrij. Maar, en dat is het speci ale van de nieuwe brug in de Een dragtspolder, de hars voor déze brug is door DSM ontwikkeld uit zand en maïs en is dus zeer biologisch. Deze brug zal geen corrosie kennen, heeft een lange levensduur (zelfs honderd jaar), vergt nauwelijks onderhoud en levert een belangrijke bijdrage aan C02-reductie. De milieubelasting is Geheel vernieuwde webshop! Tel. 079-5932524 CAS WATER CV. ELEKTRA DUURZAME ENERGIE www.neeleman.com 0182-640090 i .f, 'StMtven e* TVohch Edisonstraat 115 - 2723RT Zoetermeer - 079-3310700 Intratuin Kijk ook op intratuin.nl Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen een derde van die van staal of be ton." Per bus reed het gezelschap naar de plek waar de brug door een kraan op zijn plaats werd gehesen. Onder applaus openden daarna wethou ders Rinus Bosman van Zuidpias en Antoinette Laan van Rotterdam dit 'wereldwonder' met het doorknip pen van een lint. Rlools*:rvice jP van adricmem MOORDRECHT 0182 3 75823 Oe-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem. Moerkapelle - De molenstomp op de Moerkapelse Rottedijk 10 dreigt overschaduwd te gaan worden door een nog te bouwen bedrijfspand op nummer 10a. Althans, daar voor vrezen de eigenaar van de molen en een andere be woner van de dijk. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 9 oktober spraken zij hun bezorgdheid uit over de situatie. Terwijl wethouder Rinus Bos man sceptisch reageerde, kon den de insprekers rekenen op de steun van de commissiele den. Het lijkt er dan ook op dat de gemeenteraad binnenkort een stokje gaat steken voor de boüw van het nieuwe pand. "Dit is nooit de bedoeling geweest", stelde de eigenaar van de historische molen op de Rottedijk 10. "De Rottedijk 10a was een klein bijgebouw tje van de molen, en dat moet het ook blijven." Als de hui dige plannen worden doorge zet, komt er een kantoorpand van drie verdiepingen pal naast de molen. "Een ramp voor de rust en de uitstraling van de Rottedijk als histo risch erfgoed." Derek de Vries, die zelf ook op de Rottedijk woont, onderstreepte het cul turele belang van de molens. "De molens op de Rottedijk zijn tekenend voor de skyline en behoren tot het cultureel erfgoed van de gemeente. Dat mogen we niet verloren laten gaan door het toestaan van massieve bouwprojecten." Lees verder op pagina 3 Provincialeweg 7 te Moordrecht 0180-332222 www.vdpanne.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1