Nieuwerkerkse 'pake' wordt honderd CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. eiKe wer koopavon neeleman Budgetketel.nl yj intratuin RIOOL VERSTOPT? SERVtCt Gewoon even bellen!!! Intratuin Zuid plas UW DROOMHUIS! editie: zuidpias 3 5 e jaargang nummer 1515 oktober 2012 "Omzetverlies maakt exploitatie veer bijna onmogelijk" Het moet met minder Project Jong Et Oud van start Kruiwagenrace voor burgemeestersechtpaar Sinterklaasexpo in de bieb installatietechniek 088-5006050 www.budgetketel.nl reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Kadiks Installatiebedrijf B.V. houdt uw bedrijf 24 uur per dag draaiend KADIKS BV Geheel vernieuwde webshop! ^Iw^-^adiksbv-nl 1 X"1 DE BOUWHOF De grootste bouw en woon winkel in de regio Sanitair Tegels Keukens Kasten Verlichting Vloeren gordijnen www.bouwhof.nl Kerstshow geopend I 1 geeft aan groen Eerst drempel, dan wellicht zebra op BK-weg 0180-332222 OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLJNE.NL ^HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 13 Pagina 14 Nieuwerkerk aan den IJssel - Üs pake wurdt hündert. Met trots werd maandag door de familie de uitno diging getoond van Harmen Bakker die 28 oktober precies honderd jaar werd. Hij vierde het zondag met zijn familie. Maandag 29 oktober bracht burgemeester Kats namens het ge meentebestuur van Zuidpias een bezoekje en feliciteerde de jarige. Zoals de tekst op de uitnodiging aan de familie al verraadt komt de jarige oorspronkelijk uit Fries land. "Ik was er één van tien." De enige broer die nog in leven is, zit naast hem in zijn kamer van woonzorgcentrum Dianthus. Broer Jan heeft nog negen jaar te gaan wil hij een eeuwfeest kun nen geven. Hoe de jarige zo'n tachtig jaar geleden in Nieuwerkerk terecht is gekomen? Ik heb in Friesland jarenlang gewerkt als boeren knecht, maar toen ik negentien was vertrok mijn oudste broer deze kant op om mee te werken aan de verzakte spoorbaan tus sen Nieuwerkerk en Moordrecht. Ik ben hier uiteindelijk ook te recht gekomen en heb nog een paar jaar bij mijn broer Henk in de kost gezeten." Toen leerde hij Maria uit Bleiswijk kennen. Ze kregen verkering en in 1938 .trouwde het stel. Ze kre gen drie zonen waarvan alleen de 72-jarige Johan nog in leven is. CAS WATER CV. ELEKTRA DUURZAME www.neeleman.com 0182-640090 i Ft looi service I'. VAN ADH1CHEM MOORDRECHT 0182 375823 06-53373931 De 100-jarige Harmen Bakker werd maandag in het zonnetje gezet. Of de jarige ooit heimwee heeft gehad naar Friesland? "Welnee, ik heb het hier altijd goed gehad. Ik heb altijd als grondwerker bij een aannemer gewerkt en ik had een goed huwelijk, dus ik had het hier prima naar mijn zin." De 22-jarige Melissa is één van de zeven achterkleinkinderen en ziet haar overgrootvader zo'n twee tot drie keer per week. "Mijn eigen opa is overleden toen ik vijf jaar was, sindsdien is mijn moe ders opa eigenlijk ook mijn opa. Ik doe twee tot drie keer in de week boodschappen met hem." Bakker geeft zelf aan dat in zijn hoofd nog alles goed werkt, maar dat andere ledematen het soms wat laten afweten. Wat zijn ge heim is om de honderd te halen? Zijn schoondochter kopt 'm erin: "Hard werken en jonge jenever drinken." i Tel. 079-5932524 NSTALLATIEBEDR www.rioolservice-pvanadrichem, I „4-„ 2otuven c*t Tt/oH&t Intratuin Edisonstraat 115 - 2723RT Zoetermeer - 079-3310700 Open Van 9.30 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur Zondag altijd gesloten Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen Kijk ook op intratuin.nl Seine 46 te Nieuwerkerk aan den IJssel Fantastisch gelegen twee-onder-een-kap woning met uitgebouwde woonkamer! Zevenhuizen - Voorlopig komt er geen zebra, maar wel een drempel nabij de kruising van de Burgemeester Klinkhamer- weg/Zuidplasweg/Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen. De snelheidsremmende maatregel komt bij de wegversmalling op deZuidplasweg, vlak voorde be bouwde komgrens. Begin oktober stelde wethouder Arjen Hazelebach van verkeer desgevraagd dat een verkeers- besluit voor de aanleg van een zebrapad in voorbereiding was. Dit was het resultaat van een petitie van omwonenden van de Burgemeester Klinkhamerweg, en een positief advies daarop van Veilig Verkeer Nederland en de verkeersadviseur van de poli tie Hollands-Midden. Als aanvullende voorwaarde stelde de verkeersadviseur ech ter dat de aanrijdsnelheid van het verkeer naar mogelijk toe komstige voetgangersoversteek plaatsen niet te hoog mag zijn. Gemeente Zuidpias heeft daar op besloten eerst een drempel aan te leggen op de Zuidplas- weg ter hoogte van de ingang van de begraafplaats, en pas later te beslissen over eventuele voetgangersoversteekplaatsen. Onderzocht wordt nog of vol doende mensen daar gebruik van zullen maken. De indieners van de petitie ver zochten half augustus om de aanleg van een veilige en korte oversteek voor fietsers en voet gangers, en om maatregelen om het verkeer afkomstig van de Zuidplasweg af te remmen. In een persoonlijk gesprek zijn zij door de wethouder over de nieuwste ontwikkelingen geïn formeerd. www.vdpanne.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1