1 ;e wer NEFIT-DEALER Zwembadsupporters overspoelen raadzaal neeleman Budqetketel.nl Rotterdampas en sociaal raadslieden blijven Donderdag 15 november gesloten Zuidpias RIOOL VERSTOPT? >A UW SERVICE editie: zuidpias 3 5 e jaargang Trage bibliotheekfusie ergert gemeenteraad nummer 1517 14 november 2012 Geen gedwongen ontslagen onder ambtenaren Charme-offensief voor behoud veerdienst Gezin veroordeelde oppositieleidster strijdbaar "Zwemmen is goed voor hart en geest" 1 installatietechniek 088-5006050 www.budgetketel.nl UW DROOMHUIS! 0180-332222 Rectificatie: reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Gewoon even bellen!!! 1 DE BOUWHOF De grootste bouw en woon winkel in de regio Sanitair Tegels Keukens Kasten Verlichting Vloeren gordijnen www.bouwhof.nl bel: 0180-631206 Zevenhuizen Kadiks Installatiebedrijf B.V. houdt uw bedrijf 24 uur per dag draaiend r KADIKS BV www.kadiksbv.nl Intratuin Zuidpias jj 4„+rafnïn I 1 geeft kleur aan groen is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL =5HART VAN HOLLAND Pagina 3 Pagina 9 Pagina 11 Pagina 27 Pagina 45 Zuidpias - "Er zijn er zat van het zwemmen", merkteen oudere dame op, terwijl ze de raadzaal rondkijkt. Bij de commissie maatschappelijke ontwikkeling van afgelopen maan dag zat de publieke tribune propvol. Circa tachtig Koornmolenaars wa ren aanwezig om te horen wat de commissieleden te zeggen hadden over hun dierbare zwemwater. Door Pepijn de Groot De commissie discussieerde over een door de oppositie ingediend ini tiatiefvoorstel voor behoud van het Zevenhuizense zwembad de Koorn- molen. Al sinds de gemeentelijke fusie is behoud van het zwembad een terugkerend thema. De Koorn- molen moet het doen zonder subsi die omdat het gaat om een private onderneming. Voordat de commissie verbaal de degens kon kruisen, was het woord aan de insprekers. Eén van hen, de heer Van Riel, wees op de ver schraling van Zevenhuizen. "Alle voorzieningen verdwijnen. Als ik, doorsluiting van De Koornmolen, in Nieuwerkerk moet gaan zwemmen, moet ik er een overnachting bij boeken omdat er geen goed open baar vervoer is." Ook Janet de Graaf, die deel uit maakt van de actiegroep voor be houd van het zwembad, nam plaats achter het spreekgestoelte. Ze is te leurgesteld in de werkwijze van de gemeente. "Uit het onderzoek dat naar zwemwater in Zuidpias is ge daan, concludeer ik dat de gemeen te aan wil tonen dat De Koornmolen niet nodig is, in plaats van dat er gekeken wordt hoe het zwembad open kan blijven." Ferry van Wijnen van Trots lichtte het initiatiefvoorstel toe dat zijn fractie met die van D66, GBZ, SP en WD heeft ingediend. Om de vitali teit van de dorpskernen te behou den - Van Wijnen: "Dat vinden we CAS I WATER I CV. ELEKTRA DUURZAME ENERGIE www.neeleman.com 0182-640090 Burg. Van Heugtenlaan 78 te Nieuwerkerk aan den IJssel Markante twee-onder-een kapwoning met vergrote woonkamer! www.vdpanne.nl raadsbreed belangrijk" - is volgens de oppositie intensievere samen werking tussen de drie zwembaden nodig. "Door een onderzoek kunnen we erachter komen hoe de gemeen te op lange duur deze hoeveelheid zwemwater kan behouden met de dalende subsidies." Zo'n onderzoek komt er, in het geval de gemeente raad later deze maand instemt met het oppositievoorstel. Lees verder op pagina 3 Zo'n tachtig Koornmolenaars beluisterden maandagavond de dis cussie over hun dierbare zwemwater. In het Hart van Holland van woensdag 7 november werd per abuis één van de gemeentepagina's tweemaal geplaatst, een andere pagina ontbrak. De ontbrekende informatie vind u in de gemeenterubriek van deze week. Riool service F* VAN ADRICMEM MOORDRECHT 0182 375823 05-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem, 1 u-Tw e*t "Ti/onen Edisonstraat 115 - 2723RT Zoetermeer - 079-3310700 Intratuin Zuidpias - De Rotterdampas blijft voor minima en studenten met korting verkrijgbaar, en ook het sociaal raadsliedenwerk behoudt zijn subsidie. Hiertoe besloot de gemeenteraad van Zuidpias tijdens de behandeling van de begroting voor de komende vier jaar. In de lijst bezuinigingsvoorstel len die het college de raad voor legde, prijkten het stopzetten van de subsidie van 30.000 euro per jaar aan de Rotterdampas, en het stoppen van de bijdrage aan het sociaal raadsliedenwerk. Dit laatste zou de gemeente een be sparing van 10.000 euro per jaar opleveren. Het voorstel dat coalitiepartijen ChristenUnie/SGP, CDA en PvdA indienden om beide voorzienin gen te ontzien, kon rekenen op de steun van een meerderheid. WD, D66 en Trots op Nederland stemden tegen. Open van 9.30 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur Zondag altijd gesloten woensdag 14 november geen koopavond ivm Ladiesnight Geheel vernieuwde webshop! Tel. 079-5932524 Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen llLlluLUlll Bredeweg Kijk ook op intratuin.nl gemeente

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 1