Dinnershow in Humanitas Restaurant Ingebruikname Richard Krajicek Playground Halloween lampionoptocht Het Paleisje Kinderatelier in Sinterklaas museum Proefoptreden voor kinderkoor Passepartout Re:sound Plantenexpeditie naar dak van wereld Yoga voor 55-plussers Bustocht door Rotterdam HART VAN HOLLAND I NESSELANDEl 14 NOVEMBER 2012 33 Vogelvoederkastjes maken Nesselande - Henk .Koedijk, dagelijks bestuurder van deelgemeente Prins Alexander, opent woensdag 21 november om 17.00 uur de Richard Krajicek Playground in het Rietveldpark. Na de opening wordt een pannatoernooi voor buurtkinderen gehouden. Het verharde sportveld is mo gelijk gemaakt door de Richard Krajicek Foundation. De door de oud-tennisser opgerichte stich ting stimuleert sportbeoefening door kinderen en legt daarom on der meer veilige en multifunctio nele sportvelden aan in wijken. De 'playground' in het Rietveldpark is er gekomen op verzoek van 'scho- larshippers' van de stichting die in de wijk wonen. Jongeren kun nen er onder andere voetballen en basketballen. Nesselande - In het Niesende Nijlpaard, het Humanitas Restaurant aan de Cypruslaan 400, wordt voor zondag 18 november door vrijwilligers van Buurtwerk.nl een Dinnershow georganiseerd met optredens van Marjolein Meijers en The Crystal Dancers. Meijers is afkomstig van theater- bandleden voor een spetterend op- groep De Berini's en zorgt met haar treden. Tijdens de Dinnershow, die Nesselande - Sinterklaas is dol op creatieve pieten en daarom vindt het Kin deratelier de komende weken plaats in het Sinterklaasmuseum. Kinderen kunnen onder meer een sinterklaaskalender en allerlei lekkers voor het sin terklaasfeest maken. Kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar zijn op woensdag 21 en 28 november en op 5 december tus sen 13.30 en 14.30 uur in het Sin terklaas Kinderatelier welkom. De toegang bedraagt 2 euro per keer. Vooraf een toegangskaartje kopen kan aan de balie of bij de bar van De Kristal aan de Cypruslaan 404. Het Sinterklaasmuseum is gevestigd in KunstWerk aan de Winkel aan het Maltaplein 56. Het museum is ge opend op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 010-2862760 of elledie.sedoc@buurtwerk.nl. Nesselande - OBS Passepartout heeft sinds kort een kinderkoor. Elke donderdagmiddag oefenen twintig jongens en meisjes uit ver schillende klassen na schooltijd met de leukste liedjes van de Zang makers. Ook thuis wordt al flink geoefend. Op donderdag 8 novem ber kregen ouders een voorproefje van het geleerde. De kinderen zon gen een aantal Nederlandstalige en Engelse liedjes. Voor Kerstmis staat een officiëel optreden op het pro gramma. duurt van 17.00 tot 21.00 uur, kan men genieten van een viergangen diner. De kosten bedragen 30 euro. Reserveren kan in het restaurant, aan de balie van De Kristal aan de Cypru slaan 404, via 010-2862760 of via baliekristal.sba@buurtwerk.nl. Gouda - Op uitnodiging van vereniging Groei Et Bloei Gouda verzorgt Harry Jans op donderdag 15 november om 20.00 uur een presentatie over zijn reis naar Lhasa in Tibet. Jans toont voorbeelden van onder andere bijzondere planten en vergezichten. De avond vindt plaats in zaal De Brug achter de Pauluskerk aan de Willem de Zwijgersingel 1-3. De toe gang voor leden is vrij; niet-leden betalen 3 euro. Voor meer informatie: www.gouda.groei.nl. Regio - Kinderen in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar kunnen op zaterdag 17 november van 13.30 tot 15.30 uur bij Natuur- en Vo gelwacht Rotta een vogelvoeder- kastje maken. De kinderen moeten zelf een kruiskopschroevendraaier meenemen. Als er tijd over is wordt er nog een korte natuurwandeling gemaakt. Deelnemers zijn welkom in het Trefpunt van Rotta aan de Hoeksekade 164 in Bergschenhoek. De kosten bedragen 7 euro. Aanmel den viajansen.gert@gmail.com. The Crystal Dancers. Nesselande - In de Brede School aan de Robert van 't Hoffstraat wordt zondag 18 november een re:sound jongerendienst gehou den. Jan-Peter Molenaar spreekt over het thema RE: wat levert het op? Doe je wel eens iets voor een ander? Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.15 uur. Nesselande - In De Kristal gaat donderdag 31 januari van 11.00 tot 12.00 uur een cursus yoga van start. Yoga helpt om lichaam en geest in balans te houden. Door regelma tige en aandachtige beoefening van de yogahoudingen ontwikkelt men innerlijke krachten uithoudingsver mogen en verbeteren soepelheid, evenwicht en concentratie. Voor meer informatie en aanmel den: 010-2518988 of www.curzusenzo.nl. Nesselande - Kinderdagverblijf Het Paleisje Nesselande hield don derdag 31 oktober een Halloween lampionoptocht door de wijk. Circa vijftig, veelal verklede, kinderen trokken zingend met hun zelfge- Rotterdam - In het kader van het thema 'Dag Wereld' wordt door de Immanuelkerk en de Verrijzeniskerk voor vrijdag 16 november een bus tocht langs gebedshuizen in Rotter dam georganiseerd met als doel de wereld achter de diverse 'muren' te ontdekken. De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf de Immanuelkerk aan de maakte lampionnen door de stra ten waar een groot aantal huizen mooi versierd was. Aan het einde van de tocht was er voor elk kind een 'mandarijnspookje' en een me daille. Berlagestraat. Onderweg wordt een koffiestop gehouden. Rond 13.30 uur is men weer terug bij het begin punt. De kosten bedragen 10 euro. De tocht gaat alleen door indien er voldoende deelnemers zijn. Aanmel den kan tot maandag 5 november via 010-4219454. ledereen is wel kom.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 33