hArkes Ivrël van der spek Blauwe ylinder m Begrafenis - Crematie 0180 - 31 18 03 Mels Graveland Femmetje Boegheim-Albers - Femmie - t Begrafenissen Telefoon (0172) 21 21 22 de Stervensbegeleiding Uitvaartverzorging Nazorg HART VAN HOLLAND I FAMILIEBERICHTEN 14 NOVEMBER 2012 UITVAART Uitvaartcentrum Van Der Spek Kerkhofpad 1, Nieuwerkerk aan den IJssel www.vanderspekuitvaart.nl jè 'V* O Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wij voor u alle tijd 010-522 27 90 UITVAARTDIENSTVERLENING Erna Sibbald S5HART VAN HOLLAND Editie: Zuidpias Leer ons alsp onge dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Psalm 90 12 Met droefheid, maar dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat door de HEERE uit ons midden is weggenomen onze lieve zorgzame vader, opa en overgrootvader sinds 28 augustus 2010 weduwnaar van Anna Maria Graveland - Paul 5 januari 1921 Boskoop: Waddinxveen: Marry en Koos Henry en Edith, Marylène, Julian, Danique, Florence Rianne en Jaap, Dico, Martine, Eloïse Aline en Hendrik, Marvin, Raphael, Florian Mels en Hanna Mar ja en Tom Paul en Helene .Mels en Hanneke, Juda, Marthe Marjan en Herman, Femke, Lars Annemarie en Rick Luuk Martijn en Carolien Paula en Stefan Jorinda en Tom Waddinxveen: Moerkapelle: Boskoop: Waddinxveen: Woonzorgcentrum Beth-San Correspondentieadres: Beatrixlaan 1, 2751 XT Moerkapelle Geen bloemen - Liever geen bedoek aan huis f 11 november 2012 Ad en Susan Elise en Nico Sara Meivin en Denise Mèlanie en Rik Carola en Gertjan Angela Stefan Jan en Nelleke Miranda en Kees, Daan, Matthias, Jefta Johan Mart Ilse Anneke en Nico Niels en Rosanne Jeanine en David, Liva Mariëlle en Jannes Mark Aletta en Rens Gert-Jan en Christine Menno Caroline Arianne Gelegenheid tot condoleren D. V. donderdag 15 november van 19.30 tot 21.00 uur in woonzorgcentrum Beth-San, Wilde Veenen 1 (2751 EE) te Moerkapelle. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 16 november om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Kerkstaat 14 (2751 EC) te Moerkapelle, waarna de begrafenis zal plaatshebben op begraafplaats "Westhage", aan de Akkerweg te Moerkapelle. Lief zorgzaam, op eigen wijze, altijd voor anderen. Na een zorgzaam leven moeten wij afscheid nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus en schoonzus weduwe van Matthijs Jozef Boegheim 22 september 1924 f 6 november 2012 Tiny en Henk Joop en Marian Kleinkinderen Achterkleinkinderen en verdere familie Correspondentieadres C.C.J. Multem-Boegheim De Smidse 23 2841 XW Moordrecht De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden Persoonlijke zorg voor uw begrafenis Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop Begrafenisverzorger: Dennis Harkes Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar. I ^**1 m JWk, Uitvaartverzorging van den Bogerd dag en nacht bereikbaar Ireneweg 17 - 2665 AN Bleiswijk www.uitvaartverzorgingvandenbogerd.nl h r - rust en ruimte 06-53252933 (24/7 bereikbaar) Zuidkade 176a 2741JJ Waddinxveen erna@blauwevlindeml www.blauwevlindertni Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht, Rotterdam-Nesselande en Oud Verlaat, eenmaal per week op woensdag in een oplage van 24.000 exemplaren. Editie: Waddinxveen Verschijnt in Waddinxveen, eenmaal per week op woensdag in een oplage van 12.000 exemplaren. Bezoekadres: Hart van Holland Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Telefoon 0180-632289 Fax 0180-633503 E-mail redactie: redactie@hart-van-holland.nl E-mail advertenties: verkoop@hart-van-holland.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 10.00 uur. advertenties: maandag 14.00 uur. Kant-en-klaar ad verten tiemateriaal (indien gereserveerd): dinsdag 10.00 uur. Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en ingezonden.mededelingen in deze krant. Zij be houdt zich het recht voor, zonder opgave van reden advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Krant niet ontvangen? Neem contact op met Van Rijk Verspreiding info@vanrijkverspreiding.nl of 06 - 2222 3459 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 35