pi Qi rrsrj rum wixt y Laat nog eens horen fonjal Kick ftomc- 43 Omroep Zuidpias "Net iets dichterbij Algemeen Alarmnummer: 112 KERKDIENSTEN lO LI Maandag t/m vrijdag: - 07.00-09.00 MOGGE MICHIEL - Van Radio West, met nieuws uit de regio, verkeersinformatie, het weer en een overzicht van de kranten -12.00-14.00 ZUIDPLAS DICHTBIJ - Informatie, lokaal nieuws, interviews, het weer met Leen de Koning en mu ziek -14.00-16.00 TUSSEN IJSSEL EN ROT TE Informatief muziekprogramma 16.00-17.00 GOSPELBREAK - Met lo kale en nationale agenda en de laatste gospelnieuwtjes -17.00-19.00 ZUIDPLAS DICHTBIJ - Informatie, lokaal nieuws, interviews, het weer met Leen de Koning en mu ziek - 23.00-00.00 MET HET OOG OP MORGEN - Van Radio 1, met landelijk nieuws, achtergronden, de ochtend kranten en meer Woensdag: -09.00-12.00 MUSIKANTENSTADL Met muziek tussen tulpen en edelweiss en de wekelijkse hitparade uit de Alpen landen met Nees van Duuren -19.00-21.00 HET RADIOSPEKTAKEL - Hits met Jeroen de Melker Donderdag: - 09.00-12.00 KOFFIETIJD - Gezellig heidsprogramma met muziek, nieuws en weetjes gericht op 50plussers. - 21.00-22.00 DE MUZIEKSLEUTEL - Religieus muziekprogramma (presen tatie Cora Palsgraaf) - 22.00-23.00 JAZZ - Jazzmuziek met Emile Janssen Vrijdag: - 09.00-12.00 NAAR HET WEEKEND - Met Nan, Dinie en Jaap - 19.00-21.00 EFFATA - Programma van de Volle Evangelie Gemeente in Moordrecht -21.00-22.00 DE MUZIEKSLEUTEL (h) Religieus muziekprogramma Zaterdag: - 09.00-12.00 ZUIDPLAS IN HET WEEKEND - Een goed gesprek met een studiogast, het lokale nieuws, in formatie over activiteiten in de wijde regio, verslagen vanaf lokatie en het lokale weer met Leen de Koning. Het nieuwsteam houdt u via inter views en reportages op de hoogte van wat er de afgelopen week is gebeurd en informeert u wat er nog gaat ge beuren in de regio. -14.00-16.00 STAPPEN METKOPPEN- DRAYER - De beste muziek met Pierre van der Stappen en Ad Koppendrayer - 16.00-18.00 ZWAARDVIS - Muziek- en informatieprogramma op alter natief muziekgebied. Met interviews rond jongerenorganisaties, opkomen de bandjes en sfeerimpressies van fes tivals en concerten - 20.00-23.00 ZUIDPLAS IN HET WEEKEND (h) - Herhaling van Zuid- plas in het Weekend van die morgen. Zondag: - 09.00-11.30 RONDOM DE KERKEN - Kerkelijk nieuws, passende muziek en een kerkdienst vanuit een van de kerken in de gemeente Zuidpias - 11.30-12.00 DE KINDERKARAVAAN - Kinderprogramma met onder ande re. een (bijbel)verhaal, de hobby van de week, het knutsel-idee, de boekbe spreking en de agenda -12.00-14.00 GOSPELSOUND - Jon gerenprogramma met een column, agenda en interviews -14.00-17.00 SPORTCAFÉ - Lokale, nationale en internationale sport, af gewisseld met muziek -17.00-19.30 RONDOM DE KERKEN - Middageditie. Kerkelijk nieuws, pas sende muziek en een kerkdienst van uit een van de kerken in de gemeente Zuidpias -19.30-20.00 DE KINDERKARAVAAN (h) - Kinderprogramma met onder an dere. een (bijbel)verhaal, de hobby van de week, het knutsel-idee, de boekbe spreking en de agenda -20.00-22.00 GOSPELSOUND (h) - Jongerenprogramma met een column, agenda en interviews -22.00-23.00 DE HOOP - Programma over evangelische hulpverlening 23.00-00.00 STAPPEN - Op zondag avond met Pierre van der Stappen Maandag: -09.00-12.00 LAAT NOG EENS HOREN - Ouderenprogramma met Jan en Di nie Visschers -19.00-21.00 J3 - Alternatief muziek programma met Jan Visschers en Jan Jansen - 21.00-22.00 GOSPELTIME - Met Jos Kluiver - 22.00-23.00 THE NIGHTBIRDS - Ro mantische muziek en gedichten met Mas, Dinie en Nan Dinsdag: - 09.00-12.00 DE MUZIEKCARROUSEL - Met Mas de Wit -20.00-22.00 TASTE OF MUSIC - Akoestisch liveprogramma met inter views en elke week een optreden van een band of een singer/songwriter - 22.00-23.00 BANG YOUR RADIO - De wekelijkse dosis metal, nieuwtjes en wetenswaardigheden - niet vermelde uren NON-STOP MUZIEK - De lekkerste muziek uit de hele wereld, met op het halve uur het lokale nieuws en het weer bericht met Leen de Koning 'Laat nog eens horen' is een radioprogramma gericht op luisteraars in de senior leeftijdsklasse. De invulling van het programma kan variëren om dat de luisteraar zelf, zoals de naam het ook zegt, zelf muziekverzoekjes in kan dienen. Naar aanleiding van het inge zonden verzoek is het voor de luisteraar moge lijk een toelich ting te geven op het verzoek. Daarnaast wor den diverse gas ten ontvangen voor een bakje koffie en wordt het muziek uit zowel het heden als het verleden .gedraaid. Laat nog eens horen is iedere maandagmorgen te beluisteren tussen 09.00 en 12.00 uur. Op de website is het mogelijk meer informatie in te zien of u aan te melden voor de groep. Omroep Zuidpias is te zien op de kabeltelevisie in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle. De radiozender is te beluisteren via de kabel in Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel 102.4 FM), via de kabel in Moordrecht (96.3 FM), via de ether op 107.3 en 106.9 FM en via www.omroepzuidplas.nl. Medische diensten Moordrecht, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle: Voorspoedeisendehuisartsenhulp buiten kantooruren (17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP MH), Bleulandweg 10, Gou da, 0182-322488. Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10 (bij de Bleuland-locatie van het Groene Hart Ziekenhuis), Gouda, 0182- 698820. Moerkapelleinloopspreekuur van de huisartsenpraktijk aan het Weideplantsoen 20 op don derdag van 9.00-10.00 uur; tel. 0900-1202150 of 0182-594710. Nesselande: spoedgevallen en/ of levensbedreigende situaties: op werkdagen van 8.00-17.00 uur: 010-2229755. Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekeinde en feestdagen): Huisartsenpost IJssel- land Ziekenhuis Capelle aan den IJs sel, tel. 010-2799262. Nieuwerkerk aan den IJssel: voor spoedeisende huisartsenhulp bui ten kantooruren (17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen): Huisart senpost IJsselland Ziekenhuis Capel le aan den IJssel, tel. 010-2799262. Kwadraad Maatschappelijke Dienstverlening 24-uurs bereikbaarheid via 088- 9004000 voor hulp en advies; hulp verlening via internet: www.kwadraad.nl. ZONDAG 18 NOVEMBER Moerkapelle Herst. Herv. Gem. 9.30 uur kand. F. van Binsbergen en 18.30 uur ds. WJ.C. van Blijderveen. Herv. Gem. Moe. 9.30 en 18.30 uur ds. A.J. van den Herik. Ger. Gemeente Moe. 9.30 en 18.30 uur ds. W. Harinck. Moordrecht Herv. Bethel. Gem. 10.00 en 18.30 uur ds. G.C. de Jong. V.E.G. in 't Goudse 15.00 uur drs. A. Agtereek. Prot.Gem. De Stroom 10.00 uur ds. J. van de Meent in Dorpskerk. RK Parochie Moordrecht/Goude rak 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. De kerk is elke woensdag open vanaf 11.30 uur; om 12.00 uur vindt het middaggebed plaats. Nesselande Kerk in Nesselande (Brede School) 10.00 uurds. C.M. van Loon; 19.30 uur Re:Sound met Jan-Peter Mo lenaar. St. Josephparochie (zie Nieuwer kerk) Nieuwerkerk aan den IJssel St. Josephparochie 10.30 uur Eu charistieviering met pastor W. Bekedam m.m.v. Camerata. Veg Het Kruispunt Prot. Gem. De Bron 10.00 uur mw.ds. M. Verschoor. Prot. Gem. Ontmoetingscentrum 12.15 uur SHH dienst m.m.v. SHH combo met ds. GJ. Robbemond. De Lichtkring 9.30 uur ds. W. de Groot en 16.30 uur ds. J.W. Boer- ma. Herv.Gem. Oude Kerk 9.30 uur (HA) en 18.45 uur ds. G. Lustig. Herv. Gem. Nieuwe Kerk 9.30 (voortzetting HA) en 17.00 uur uur ds. H.C. Marchand. Ger.Gem. in Nederland ('s-Gra- venweg 71) 9.30 en 16.00 uur leesdienst. Zevenhuizen Hervormde Gemeente: Dorpskerk 10.00 uur ds. D. van Vreeswijk en 19.00 ur ds. G. van Velzen. Kapel Oud Verlaat 10.00 uur ds. M. de Boer. Ger. Kerk Zev/Moe 9.30 uur mw.ds. M.S. Meiring-Snijder (HA). Vrijz.Prot.Kerk geen dienst R.K. Gem. Moerkapelle/Zevenhui- zen 11.00 uur Eucharistieviering met pastoor D. van Klaveren in dorpshuis Swanla. Topf^^lite-if op een Toplocatie- O» unristelijk Kindercentrum Royal Kids Home 's -Gravenweg 81 2911 CE Nieuwerkerk aan den IJssel Tel. 0180-320971 www.royalkidshome.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 43