Kerstmarkt in Vluchtheuvel Muzikale (peper)noten voor Sinterklaas Breicafé Rijmpje op bestelling Sieradenparty in Wereldwinkel Kerstfair in Batavier Boulers missen de slag Kerstmarkt in Dagcentrum Korenaer Zuidpias Kerstuitvoering Nieuwerkerks Vrouwenkoor Oude Kerk open op Kaarsjes avond Kerstconcert Intermezzo van alle merken HART VAN HOLLAND NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL 5 DECEMBER 2012 21 AUTOBEDRIJF VAN REEUWIJK Verkoop en reparatie F (0180)320776 E info@autovanreeuwijk.nl www.autovanreeuwijk.nl Prins Alexanderlaan 38 2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel T (0180)312200 Nieuwerkerk aan den IJssel - In Dagcentrum Korenaer bij Korenmo len Windlust aan het Kortenoord wordt op donderdag 13 december een kerstmarkt gehouden. Bezoe kers kunnen in het sfeervol ver sierde dagcentrum tussen 18.00 en 21.00 uur een keuze maken uit allerhande kerstaccessoires als houten kerstdecoraties, kaarsen en kerststukjes, welke vervaardigd zijn door cliënten. Voorts zijn oliebollen en appelbeignets verkrijgbaar. In de theeschenkerij kan men te recht voor een kopje warme cho cola of een glaasje glühwein. Hier zijn ook diverse bakkerijproducten De kerstmarkt bij Korenmolen verkrijgbaar. Windlust biedt voor elk wat wils. In de Vluchtheuvel, rechts achter de sumpties verkrijgbaar. Voor kinde- kerk, wordt een kleine kerstmarkt ren is er een knutselfeest. ledereen gehouden. Hier zijn diverse con- is welkom. Nieuwerkerk aan den IJssel - Sin- teerd op een pepernotenconcert. terklaas werd op dinsdagavond 27 Rond de vijftig leerlingen brachten november bij Stichting MOZ-Art, Sint een serenade van muzikale (pe- muziekonderwijs Zuidpias, getrak- perjnoten. Nieuwerkerk aan den IJsel - 'U vraagt, ik rijm', is dezer dagen het motto van Hart van Hollands puz zelmaker Piet Veenstra. Vanaf zater dag 1 december tot aan de middag voor pakjesavond bemande hij da gelijks een tafel bij boekhandel Van Delft in winkelcentrum Reigerhof. Op verzoek maakte hij, in zijn func tie van RijmPiet, een rijmpje bij de doos sigaren voor opa, 'Vijftig tinten grijs' voor mama, Gazenbord voor zuslief en de scheurkalender voor papa. Nieuwerkerk aan den IJssel - De Wereldwinkel houdt dinsdag 11 de cember van 20.00 tot 22.00 uur een sieradenparty om haar assortiment fairtrade sieraden, tassen en sjaals uit ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen. Fairtrade sie raden zijn gemaakt van allerlei ver schillende en bijzondere materialen; glas, zilver, zaden, parels et cetera. Ze zijn handgemaakt en vaak voor zien van symboliek. Aanmelden kan in de winkel, via wereldwinkel.nieu- werkerkijssel@gmail.com of twitter @WereldWinkelNwk. De Wereldwinkel aan de Dorpsstraat 51a is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur; op zaterdag tot 16.30 uur. Nieuwerkerk aan den IJssel - Stich ting Open Atelier organiseert in sa menwerking met Inner Wheel en Hospice IJsselthuis voor zaterdag 8 december een kerstfair in De Batavier. Belangstellenden kunnen hier tussen 13.00 en 17.00 uur in een gezellig ambiance een keuze maken uit aller hande kerstcadeaus en kunst, waar onder kleine schilderijen, keramiek en glas in lood. De opbrengst is bestemd voor zorgboerderij De Bovenstee. Nieuwerkerk aan den IJssel - De boulers van Jeu de Boules Club Nieuwerkerk hadden zaterdag 1 december hun dag niet. Team 1 verloor nipt van L'Esprit uit Schie dam. Met een verlies van 3-4 en een saldo van -1 was duidelijk dat de Nieuwerkerkers de huid duur verkochten en de tegenstanders tot het uiterste moesten gaan voor de winst. Team 2 won deze zaterdag als enige, met de hakken over de sloot, van Les Boulistes uit Gorin- chem. Team 3 had het moeilijk te gen L'Esprit 3. Met een nederlaag van 2-5 en een saldo van -21 was het team uit Schiedam duidelijk een maatje te groot. Team 4 verloor van Gouda 7 en bengelt aan de staart van haar poule. De Kerstfair bracht vorig jaar duizend euro op voor hospice IJsselthuis. Nieuwerkerk aan den IJssel - Het Nieuwerkerks Vrouwenkoor ver zorgt op vrijdag 21 december om 20.00 uur een kerstuitvoering in kerkgebouw De Bron aan de Ring vaartlaan 16. Het koor brengt onder leiding van dirigent Frank van Win gerden een afwisselend programma met veel bekende kerstliederen ten gehore. Het publiek wordt bij som mige liederen uitgenodigd mee te zingen. Een gastoptreden wordt verzorgd door jongerenkoor An them, dat onder leiding staat van Vincent Spoeltman. Zaal open om 19.30 uur. De toegang is vrij; er wordt wel een collecte ge houden om de kosten de dekken. Voor meer informatie: 0180-316964 of www.NieuwerkerksVrouwenkoor.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - De Oude Kerk op het Oude Dorp is tij dens Kaarsjesavond, op vrijdag 14 december, voor publiek geopend van 18.30 tot 21.30 uur. In de kerk kan men terecht voor een goed ge sprek en voor allerhande informatie. Voorts wordt het orgel bespeeld en van 19.30 tot 20.30 uur worden kerstliederen gezongen met muzi kale medewerking van onder meer een ensemble van het Leger des Heils. Gedurende het optreden is de zijdeur van de kerk gesloten. De deur van de toren is de hele avond open. Het muziek- en zanguur is tevens te beluisteren via www. hervormdegemeente-nieu- werkerkaandenijssel.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - Breien, haken, punniken, kaarten en kettin gen maken, quilten: dat kan iedere maandag van 13.30 tot 16.30 uur tijdens Breicafé Zuidpias. leder een is welkom in de Meander aan de Boslaan 1 (tegenover winkel centrum Dorrestein, bus 190 stopt voor de deur). Het breicafé staat dinsdag 11 december van 10.00 tot 16.00 uur op de kerstmarkt in de. Meander. Meer info: 0180- 317204, 06-30694821 of breicafe zuidplas.hyves.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - Het projectkoor Intermezzo bestaat dit jaar tien jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum pakt het koor groots uit met een uitvoering van de Christmas Cantate 'Bethlehem' van J.H. Maun der. Daarnaast worden er enkele be kendere carols ten gehore gebracht op vrijdag 14 december om 20.00 uur in kerkgebouw De Bron aan de Ringvaartlaan 16. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, via info@ projectkoorintermezzo.nl of aan de zaal. Winters beeld van de Oude Kerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 21