Piekkorting tijdens de baluren! KNAAP Voortbestaan drie zwembaden onderzocht Prijzig onderzoek Hacker legt bekentenis af de Haij van der Wende www.edplaizier.nl Dode bij aanrijding spoorwegviaduct il advocaten NU SCHERPE PRIJZEN! VOOR: Zaterdag 8 december Zondag 9 december HART VAN HOLLAND ZUIDPiAS 5 DECEMBER 2012 Zwembad Koornmolen blijft zeker in 2013 nog open Thuis in de regio. VERVANGING VAN (SIER) BESTRATING WINTER- BESCHERMING VOOR OLIJFBOMEN van 8.00 tot 10.00 uur 20% korting op al je aankopen*. open van 10.00 tot 17.00 uur Holistische Massage lllüli, iM^li.y'i'iU^r Het proberen zeker waard! Zuid plas - De voltallige gemeenteraad heeft 27 november een gezamenlijke motie ingediend én goedgekeurd die voorstelt om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om zwembad De Koornmolen in Zevenhuizen te be houden. Met het onderzoek reikt de gemeente de hand naar regelmatige gebruikers van het zwembad die ook tijdens deze raadsvergadering weer in groten getale aanwezig waren. Dat er volgend jaar nog gezwommen kan worden in Zevenhuizen is duidelijk. Wat er daarna gebeurt, is nog steeds on bekend. Door Erwin van 't Hof De gezamenlijke oppositiepartijen dienden begin november een voor stel in om de zwemlessen en act- viteiten voor kinderen en ouderen in De Koornmolen te behouden. Het college zou moeten onderzoeken hoe de drie zwembaden in Zuidpias alledrie kunnen voortbestaan bin nen de bestaande budgetten. Die worden overigens kleiner, omdat ook de zwembaden de komende jaren niet aan bezuinigingen ont komen. Samenwerking tussen de drie baden is volgens de oppositie het toverwoord. De hamvraag: kun nen de kosten daarmee zo worden gedrukt, dat er drie in plaats van twee zwembaden kunnen worden gesubsidieerd? Tijdens de commissie Maatschap pelijke Ontwikkeling vond vorige maand een urenlange discussie plaats tussen oppositie en coali tie over de mogelijkheden om het zwembad te behouden. Omdat De Koornmolen een particuliere instel ling is, vindt het CDA bijvoorbeeld dat het zwembad geen gemeen telijke subsidie mag krijgen. Ze ker niet in economisch moeilijke tijden. De oppositie onderschrijft deze mening, maar vindt dat het maatschappelijk belang voor met name ouderen en kinderen zwaar der weegt. Ferry van Wijnen (TON, sinds 1 december WD red): "Als er straks geen zwembad meer is, ver liezen honderden ouderen hun mis schien wel enige uitje in de week en wordt het voor ouders een stuk lastiger om hun kinderen op zwem les te krijgen." Zuidpias - Het college heeft snel werk gemaakt van de motie tot een nieuw onderzoek naar het zwemwater in Zuidpias. Drie bedrijven zijn in middels benaderd als potentieel onderzoeker, meldde wethouder Verbeek maandagavond in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. "De te kenen zijn dat het een prijzig onderzoek wordt", voegde hij er aan toe. Hij hoopt volgende maand de offerte voor te kunnen leggen in de raad. Uitgestoken hand Nu is er een compromis gesloten tussen de twee kampen in de vorm van een gezamenlijke motie. Vol gens Mogens Domela (PvdA) kan het voorgestelde onderzoek voor eens en altijd alle feiten boven het spreekwoordelijke water halen. "Zodra het onderzoek is afgerond, hebben we echt iets om mee te werken. Als de uitslag niet gunstig uitpakt voor de Koornmolen, moe ten alle partijen zich daar natuurlijk wel bij neerleggen." Het akkoord, een initiatief dat volgens de PvdA- lijsttrekker begon met een handrei king van zijn partij aan de oppositie, werd door alle partijen benoemd,als een teken van 'daadkracht' en een 'uitgestoken hand naar de wil van de burger'. Ondanks deze lovende woorden is de regelmatige bezoeker van het zwembad niet veel wijzer gewor den van de aangenomen motie. De enige nieuwe zekerheid is dat het zwembad volgend jaar zijn deuren nog niet sluit. Voor de rest wordt slechts onderzocht of het mogelijk is het zwembad in de ko mende jaren financieel te steunen met gemeentegeld. Marijke Edel (CDA), een fel tegenstander van gemeentelijke steun aan het par ticuliere zwembad, benadrukte dit tijdens de vergadering. "Het moet voor iedereen heel duidelijk zijn dat het slechts om een onderzoek gaat, en niet om een toezegging." De uitkomst van het onderzoek wordt rond mei volgend jaar ver wacht. Nieuwerkerk aan den IJssel - De 26-jarige Nieuwerkerker die vorige week werd aangehouden omdat hij verdacht wordt van inbraak in het computer systeem van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, heeft tegenover de Nati onale Recherche een bekentenis afgelegd. De man heeft na de inbraak bij het Groene Hart Ziekenhuis kwaadaar dige software achtergelaten op het computersysteem. Na de eerste in braak is een grote hoeveelheid me dische gegevens gedownload. De verdachte werd vrijdag 30 no vember vrijgelaten in afwachting van het verdere verloop van het on derzoek. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het Team High Tech Crime, wordt voortgezet en richt zich ook op mogelijke andere ver dachten. Barbizonlaan 82 2908 ME Capelle a/d IJssel telefoon 010-2204400 fax 010-2204499 Tuin-en terreininrichting^ Nieuwerkerk aan den IJssel - Een 20-jarige man uit Twello, bijrijder van een vrachtwagen, is vrijdag 30 november overleden na een aanrij ding op de Schielandweg. Even voor 10.00 uur reed de chauffeur tegen het viaduct omdat vermoedelijk de laadkraan van de vrachtwagen nog omhoog stond. De 30-jarige chauf feur uit Velp verloor de controle over het voertuig en reed hard tegen de rechterzijde van de viaduct. De vrachtwagen schoof vervolgens en kele meters door naar de andere kant van het viaduct. De bijrijder kwam bekneld te zitten en is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De chauffeur raakte niet gewond, (foto: Davey de Man) maar is hevig geschrokken voor con trole overgebracht naar het Groene Hartziekenhuis in Gouda. De ver keersdienst heeft tot laat in de mid dag onderzoek verricht. Het verkeer is aan beide kanten van de viaduct gestremd geweest. Het treinverkeer kon, langzamer dan gebruikelijk, doorrijden. Intratuin Pijnacker en Zoetermeer Zie www.intratuin.nl/pijnacker voor de voorwaarden. Intratuin Pijnacker, Rijskade la, 015-3610000 intratuin Intratuin Zoetermeer, Voorweg 192, 079-3515551 O geeft aan groen «Cs Heb je: spanning, stress, burn-out, angst of vermoeidheid en je wilt ervan af? Verzekering (onder alternatieve geneeswijze) wordt gelijk vergoed! Heeft u nog gela over van uw verzekering voor dit jaar? Tel. 06-40707271 -ingrid@jehara.nl www. h; i! zie reacties van klanten op mijn site BOUW (oio) 222 io io www.knaapbouwbedrijf.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 3