JSC Veel belangstelling voor gemeentepanden Intratuin Zevenhuizen organiseert Christmas shopping event HBM Machines BV, De Kruipruimte- isolatiespecialist.nl en Vitamine ft Zo strijden om publieksstem Vuurwerkdemo bij Smederij ft Vuurwerk HOL in Nieuwerkerk Bac Mode en Schoenen maakt prijswinnaar metamorfose bekend HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 33 Veiling 3 gebouwen Publiek krijgt stem in ondernemersprijs Midden-Holland 15 Er gebeurt van alles op zakelijk gebied in het verspreidingsgebied van Hart van Holland. Op deze pagina verwelkomen we nieuwe bedrijven, bezoeken open dagen, geven informatie over prijsvragen en doen verslag van jubilea en andere zakelijke hoogtepunten. BEDRIJVIGHEID IN DE REGIO De gemeente Zuid plas veilt in Nieuwerkerk aan den IJssel drie gebouwen met een maat schappelijke bestemming. De gebouwen worden per veiling verkocht. Het gaat om een voor malige gymzaal, een peuter speelzaal en een school. De veiling loopt sinds eind okto ber 2012 en er is interesse voor alle drie de gebouwen. Rinus Bosman, wethouder van Ruim telijke Ordening: "We hebben inmiddels veel rondleidingen door de panden georganiseerd, ik ben benieuwd tot welke aan biedingen dit gaat leiden. Wat opvalt is de creativiteit van de geïnteresseerden. Zo stelde ie mand voor om de opstal te ko pen en de grond in erfpacht uit te geven. Ook zijn er partijen die samen optrekken om één van de gebouwen te kopen." Tot donderdag 13 december 12.00 uur kunnen mensen een bod uitbrengen op één of meer dere gebouwen bij Smal Net werk Notarissen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Diezelfde dag maakt de notaris alle biedin gen bekend. Onder voorbehoud van goedkeuring van het col lege van BEtW krijgt de hoogste bieder het pand in bezit. Rinus Bosman: "Medio januari 2013 verwachten we te kunnen mee- delen welke gebouwen aan wie zijn verkocht. Tot donderdag 13 december zet ik de deur voor geïnteresseerden wijd open!" Bieding voor donderdag 13 december 2012, 12.00 uur Meer informatie: gemeente Zuidpias, afdeling VROM/grondzaken, de heerC.van Rooij,c.vanrooij@ zuidplas.nl, www.zuidplas.nl Op zaterdag 8 december organiseert Intratuin Zevenhuizen een speciale avond "kerstshoppen" op de 'Mooi ste kerstshow' van alle Intratuin vestigingen. Tijdens de "Christmas shopping avond" show zijn er tal rijke activiteiten zoals ontvangst met glühwein, live muziek, diverse demonstraties, gratis kerststukjes maken voor kinderen en een kerst fotograaf voor de mooiste foto's. Voor de ochtendmens gaat Intra tuin zaterdag 8 december om 8 uur 's morgens open en wordt tot 10 uur een fikse extra korting op alle aankopen geboden (Spelregels zie www.intratuin.nl/winkels/intratuin- zevenhuizen-zh/}. De strijd om de Ondernemersprijs Midden-Holland 2012 is in volle gang. Herman Buitelaar van HBM Machines BV, Mare en Margreet An ker van De Kruipruimte-lsolatiespe- cialist.nl en Casper van der Put en Erwin Boorsma van Vitamine Et Zo proberen vanaf deze week niet al leen de vakjury, maar ook het grote publiek voor zich te winnen. Stem men is vanaf vandaag mogelijk op www.kvk.nl/ondernemersprijs. De winnaar wordt op maandag 7 ja nuari 2013 bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in de Goudse Schouwburg in Gouda. Donderdag 13 december vanaf 19.30 uur verzorgt Vuurwerk Hol een mega-vuurwerkshow op het terrein naast het bedrijfspand van Smederij Et Vuurwerk Hol. De show is voor iedereen gratis toegankelijk en met meer dan 40 nieuwe, zoge naamde cakes met 50 grams per shot (jargon voor vuurwerkpotten) belooft het een enorm spektakel te worden. Jaarlijks zorgt HOL voor veel noviteiten op vuurwerkgebied en met 40 jaar ervaring kan wor den gesproken van een vuurwerk leverancier met ruime ervaring die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Meer informatie bij Smederij Et Vuurwerk HOL, Hoofdweg noord 39, 2913 LB Nieuwerkerk a/d IJssel, T 0180-312581, E.mail: info@vuurwerk-hol.nl, www.vuurwerk-hol.nl Nieuw: Publieksstem De Ondernemersprijs Midden- Holland wordt dit jaar voor de 14e keer op rij georganiseerd. Nieuw dit jaar is dat ook het grote publiek vanaf vandaag een stem kan uit brengen op zijn, of haar favoriet. Stemmen is mogelijk op www.kvk. nl/ondernemersprijs waar ook pro motiefilms van de ondernemers te zien zijn. De stem van de vakjury weegt het zwaarst. De publieks stem wordt in het eindoordeel meegewogen. Creatieve acties Om de publieksstem voor zich te winnen zetten de genomi neerden ludieke acties op touw: De Kruipruimte-isolatiespecialist, nl doneert voor elke stem als dank een bedrag van 5,- aan stichting Edukans. "In deze race willen wij niet alleen onszelf in het middel punt zetten, maar ook een warm hart toedragen aan kansarme kin deren in Manchay, een sloppenwijk in La Molina, Peru, vertelt Mar greet Anker. "Wij hebben de kans gekregen om ons te ontwikkelen, dit gunnen wij deze kinderen ook. Daarom ontvangen al onze hui dige, maar ook mogelijk toekom stige klanten de komende weken een flyer met deze oproep", aldus Margreet. Ook de Casper van der Put en Er- win Boorsma, oprichters van Vita mine Et Zo ontwikkelde een flyer die vanaf deze week in een oplage van 10.000 stuks wordt verspreid onder al hun leveranciers. De flyer is voorzien van een handige QR code waarmee mobiele stemmers direct een stem kunnen uitbren gen op de fruitleverancier. "We hopen door de massa te bereiken de publieksstem voor ons te win nen", vertelt Casper van der Put. Herman Buitelaar van HBM Ma chines BV laat zich niet intimide ren door de acties van zijn beide concurrenten. "De stem van de vakjury weegt het zwaarst. Aan ons de taak om in eerste instantie de vakjury te overtuigen van ons ondernemerschap. Uiteraard ho pen wij ook de komende tijd op de stem van onze klanten", zo laat hij weten. Aanmelden voor de prijsuitrei king Geïnteresseerden kunnen zich nu al via de website aanmelden voor de spannende prijsuitreiking tij dens de Nieuwjaarsreceptie van Kamer van Koophandel Rotterdam. Deze vindt plaats op 7 januari 2013 in de Goudse Schouwburg. Voor meer informatie: www.kvk. nl/ondernemersprijs. Praat ook mee op Twitter via #010GOP. Sinds begin november konden klanten van Bac Mode en Schoe nen via de kortingskaart meedin gen naar een metamorfose die in samenwerking met Rombout Kap pers en Bac Mode en Schoenen wordt verzorgd. Ook bezoekers van de Intratuin Ladiesnight kon den meedingen met hun kortings kaarten uit de goodiebag. Zater dag 1 december was de laatste dag dat klanten deze kaart kon den inleveren en de uiteindelijke winnaar is geworden Mariette Hommes, Wielewaal 18 in Zeven huizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 33