Zuidpias (kernen Zevenhuizen en Moerkapelle) oonpartners Telefoonservice DIGIZINE Woonbon JAN VAN BIJNENPAD WADDINXVEEN Nieuwe norm voor belastbaar inkomen woningzoekenden 38 HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 idden-Holland Overzicht verhuurde woningen Inkomensgrenzen voor huurtoeslag per 1 januari 2012 Grootte huishouden 1 persoon 2 of meer personen Maximum inkomen bij een leeftijd tot 65 jaar 22.025,- 29.900,- Maximum inkomen bij een leeftijd vanaf 65 jaar 20.675,- 28.225,- DeReactidijn 0900- 1122 269 (£O,50p/mJ Om te reageren op lief woningaanbod. DeResultatmlijn0900-ll 22 268 0,50 p/m) Waar u na de sluitingsdatum kunt horen op welke plaats u bent geëindigd, informatie Eel Woonpartners Midden-Holland, Het woningaanbod kunt u ook ontvangen via Digizine, dit is de nieuwe digitale woonkrant die u automatisch via e-mail kunt ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden op: www.woningnet.nl. Voorrangsregeling gemeente Zuidpias, kernen Moerkapelle en Zevenhuizen: Heeft u nog vragen Woonpartners is u graag van dienst! Aanvullende voorwaarden: Voorkeur Woningnummer... Adres 1 2 Aanbod huurwoningen In deze krant vindt u iedere 14 dagen het actuele woningaanbod van huurwoningen in de gemeente Zuidpias, kernen Moerkapelle en Zevenhuizen. U kunt alleen reageren als u ingeschreven staat als woningzoekende bij Woningnet. De spelregels Woningzoekenden uit de gemeente Zuidpias kunnen zich inschrijven op alle huurwoningen in de gehele gemeente Zuidpias. Op het woningaanbod kunnen alleen wo ningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. Woningzoekenden uit de gemeente Zuidpias gaan bij woningtoewijzing voor op kandidaten uit de regio. Let wel: woningzoekenden uit de regio mogen direct inschrijven op de woningen die worden aangeboden. Zijn er geen passende kandidaten uit de gemeente Zuidpias, dan wordt de woning direct aangeboden aan een passende kandidaat uit de regio. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voor waarden voldoet. U mag maximaal op 2 woningen per gemeente reageren. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbon- nen of woonbonnen die na sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het mee zenden van andere stukken (bijvoor beeld over de woonsituatie), hebben geen enkele invloed op de toewijzing van de woningen en zullen niet in behandeling worden genomen. De eerste kandidaat krijgt een voorlopige aan bieding per email of per brief met daarin aange geven hoe de woning bezichtigd kan worden. Blijkt bij controle van de ingeleverde acceptatie met benodigde formulieren dat uw gegevens niet kloppen, zoals verklaard bij uw registra tie bij Woningnet, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning. De huis vestingsvergunning wordt gelijktijdig met het tekenen van de huurovereenkomst afgegeven. De leges-kosten voor woningen in de gemeente Zuidpias bedragen 28,00. Wie krijgt de woning De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelf standige woonruimte beschikt en deze achterlaat voor de verhuur of verkoop). Bij de volgordebepa ling worden de voorrangsregels Urgentie, voorrang bij noodsituatie Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandighe den dringend (andere) woonruimte nodig heeft. Een urgentie voor een woning in de gemeente Zuidpias, kernen Moerkapelle en Zevenhuizen kunt u aanvragen bij de betreffende gemeente, afdeling VROM-volkshuisvesting. Deze afdeling is gevestigd op locatie de Saffier, Kleinpolderlaan 4 te Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoon (0180) 33 03 00. Bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor het aanvragen van urgen tie in gemeente Zuidpias worden geen kosten in rekening gebracht. balkon keuken berging Er zijn nog een aantal andere mooie appartementen beschikbaar in dit woon complex. Neem contact op met Woonpartners Midden-Holland via 0182- 64 64 64 voor een vrijblijvende bezichtiging. De appartementen beschikken naast een grote woonkamer en slaapkamer over een mooi balkon en een ruime inpandige berging, aparte keuken met nieuw tegelwerk, gerenoveerde badkamer en een eigen berging beneden. Persoonsalarmering is mogelijk. In het complex is een kapper, schoonheidssalon, wasserette en fysiotherapie gevestigd. In het aangrenzende Anne Frank centrum dat binnendoor bereik baar is, worden van allerlei activiteiten georganiseerd en er is een ontmoetings ruimte met buffet/bar. 5 5 plussers kunnen ook reageren. Adres Woningnr. Reacties BL-score Er is geen overzicht verhuurde woningen deze week. In principe kunt u op iedere woning reageren. Er is een maximale inkomensgrens van 55.831,-. U moet wel voldoen aan de leeftijdsgrens en het aantal personen dat in de advertentie vermeld staat. Bijzondere voorrang wordt toegekend aan: De woningzoekende met een maatschappelijke of economische binding aan de gemeente Zuidpias. De woningzoekende met een inkomen tot de doel- groepgrens voor 3- of meer persoonshuishoudens (tot 65 jaar 29.900,-- vanaf 65 jaar 28.225,-) die reageert op een huurwoning met een huur tot de kwaliteitskortinggrens 366,37) De woningzoekende die een vergunningplichtige huurwoning in de gemeente Zuidpias vrijmaakt en reageert op een vergunningplichtige huurwoning waarvoor een doorstroomprofiel is opgesteld. De woningzoekende die een vergunningplichtige aangepaste huurwoning in de gemeente Zuidpias vrijmaakt en reageert op een niet aangepaste huur woning. Woningen die gelabeld zijn voor 65 jaar en ouder, worden op basis van leeftijd toegewezen. De oudste in leeftijd krijgt voorrang. Bij een echtpaar geldt de leeftijd van het lid van het huishouden met de hoogste leeftijd. Rekenhuw huurbedrag voor huurtoeslag Brutohuur kale huur plus bijkomende kosten Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen Tel.: (0182) 64 64 64 Fax: (0182) 64 64 74 Internet: www.woonpartners-mh.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur. Zuidpias (kernen Zevenhuizen en Moerkapelle) Woonpartners Midden-Holland Dorpsstraat 154, 2761 AJ Zevenhuizen Tel.: (0180) 63 34 02 Internet: www.woonpartners-mh.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur. Op de envelop vermelden: "Woonbon" Tl i De aanbiedingen van de woningen in de gemeente Zuidpias, kernen Moerkapelle en Zevenhuizen worden voorlopig nog per post verstuurd. Indien u geen beschikking over internet heeft, kunt u onderstaande woonbon invullen: Naam: Registratienummer:- Telefoon thuis: Emailadres: ..Werk:Mobiel:. Naast de voorwaarden uit de advertentie over het aantal personen en/of leeftijd, kan er sprake zijn van aanvullende voorwaarden waar u rekening mee moet houden. Wanneer de subsidiabele huur van de woning boven de aftoppingsgrens ligt (voor één en tweepersoonshuis houdens 524,37 en voor drie- of meerpersoonshuis- houdens 561,98) wordt deze woning niet toegewezen aan huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Voor jongeren tot 23 jaar die een beroep willen doen op de huurtoeslag mag de huurprijs niet hoger zijn dan 366,37. Bij beëindiging relatie, wordt degene die niet in de woning achter kan blijven direct starter. Onjuiste vermelding Aan een eventuele onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordening van de gemeente Zuidpias. Per 1 januari 2012 mogen corporaties nog maar 10% van het woningaanbod verhuren aan huurders meteen belastbaar inkomen boven de 34.085,-. Woonpartners Midden-Holland ziet het als haar taak om ook voor inkomens boven de door de Europese Commissie gestelde grens van 34.085,- een aanbod te hebben en doet dit vooralsnog door huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 37.000,— toe te laten tot het sociale woningaanbod. Wat betekent de nieuwe regeling voor u als u een woning wilt gaan huren bij Woonpartners Midden-Holland? Huishoudens met een totaal belastbaar inkomen tot 37.000,- komen met voorrang in aanmerking bij een sociale huurwoning tot 664,66. In de praktijk betekent dit dat de woningzoekenden met een inkomen boven de 37.000,- bijna niet meer geholpen kunnen worden. Woningzoekenden met een hoger inkomen kunnen dus wel reageren, maar zullen in de praktijk meestal niet in aanmerking komen. Bij een beperkt deel van het woningaanbod past Woonpartners de nieuwe voorrangsregel niet toe om de kans voor de middeninkomens niet tot nul te verminderen. Dit staat dan vermeld bij de advertentie. U kunt deze woonbon inleveren bij de receptie van Woonpartners Midden-Holland tot a.s. dinsdag 12.00 uur. Ook kunt u de woonbon in een gefrankeerde envelop sturen naar Woonpartners Midden-Holland (zie adressen hiernaast). U kunt dus geen woonbon opsturen naar Woningnet! Onvolledig ingevulde ofte laat binnengekomen bonnen kunnen we helaas niet in behandeling nemen. Actualiseer wel uw inkomen Bij het actualiseren van uw inkomen kunt u uitgaan van het inkomen op het meest recente IB60 formulier (inkomensverklaring) van de Be lastingdienst. Na aanvraag heeft u het formulier binnen 5 werkdagen in huis. Vraag nu alvast het IB60 formulier aan voordat u gaat reageren op een woning! Als u een woning toegewezen krijgt en u heeft het IB60 formulier niet op tijd binnen dan wordt de woning aan een andere kandidaat aangeboden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 38