Tegels... Jan Groen. KORTING TOT 40% 09-21u TEGELKORTI EN KADCJSP KERSTBOOM KADO! iPad mini KADO! Peilbesluit Zuidplaspolder vastgesteld Vergunningen www.jangroentegels.nl HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DE ZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 41 Week 49/Nr. 126 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Dijkgraaf en hoogheemraden maken bekend dat het peilbesluit Zuidplaspolder door het algemeen bestuur in de verenigde vergadering op 28 november 2012 is vastgesteld. Dit peilbesluit Zuidplaspolder vervangt het peilbesluit Zuidplaspolder uit 1994. Het nieuwe peilbe sluit Zuidplaspolder is te raadplegen via onze website onder'Wat doet HHSK/waterpeil/peilbesluiten'. Beroep Tegen het besluit van het Algemeen Bestuur kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken, van vrijdag 7 december 2012 tot en met vrijdag 18 januari 2013, beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM Rotterdam. Overigens schorst het beroep de werking van het besluit niet. Degene die tegen dit besluit beroep aantekent, kan als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen, een verzoek tot voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, indienen. Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, is er ook nog de mogelijk heid om hoger beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsadvies en Ondersteuning of afdeling Watersystemen van het hoogheemraadschap via tel. 010 45 37 200. Het hoogheemraadschap zorgt voor het goed en veilig functioneren van waterkeringen, wegen en watergangen. Ook het gezond houden van het oppervlaktewater hoort daarbij. Om aan deze taken te voldoen verleent het hoogheem raadschap watervergunningen, ontheffingen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RW) en stelt maatwerk voorschriften op. Capelleaan den IJssel (K.12.607,15 november 2012) Gemeente Capelle aan den IJssel, vervangen van een beschoeiing, Meidoornveld; (K.12.590,15 november 2012) Gemeente Capelle aan den IJssel, vervangen van een brug, 's-Gravenweg 327; (K.12.475,15 november 2012) Select Invest, verlengen van een dam met duiker, Rhijnspoor 225 en 227; (K.12.629,20 november 2012) T.M. Schallenberg, aanbren gen van een steiger, Bermweg 204. Gouda (K.12.593,26 november 2012) Provincie Zuid-Holland, bouwen van een uitbreiding aan het bedieningsgebouw, Julianasluisterrein 1. Nieuwerkerkaan den IJssel (K.12.714,28 november 2012) Kandt Onroerendgoed B.V., aanbrengen van twee bruggen, Hoogeveenenweg 28 en 30. Waddinxveen (K.12.605,26 november 2012) Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, vervangen van een inlaatvoorziening, Noordringdijk. De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 335. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na de bij de vergunningen genoemde besluit- datum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Voor meer informatie over één van de bovenstaande artikelen kunt u contact opnemen met onze klanten informatie, telefoonnummer 010 45 37 200 of kijken op onze website www.hhsk.nl. Maasboulevard 123,3063 GK Rotterdam. Water werken TEGEL Adresgegevens Jan Groen Tegels Hoefweg 95 2665 CC Bleiswijk Tel: OIO-521 50 55 info@jangroentegels.nl Tegelkortingen en kado's. Van donderdag 29 november t/m 5 januari 2013, tientallen tegelaanbiedingen in de showroom en de outlet. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website. Bij besteding vanaf €100,- incl. btw, krijgt u een kerstboom (t.w.v. 39,95) van ons kado! Zie voor de actievoorwaarden onze website. Bij aankoop van vloer- of wandtegels vanaf 2.750,00 incl. btw, krijgt u de iPad mini (t.w.v. 329,00) kado! Zie voor de actievoorwaarden onze website. Iedere donderdag en vrijdag zijn wij geopend van: Openingstijden: Ma 11.00-17.30 uur Di-Wo 09.00-17.30 uur Do - Vrij 09.00 - 21.00 uur Za 09.00-17.00 uur Koopjesschuur: (iedere zaterdag) Van 09.00-17.00 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 41