rÊ Hl Beeld en geluid bij Sinterklaasintocht HART VAN HOLLAND SERVICE 5 DECEMBER 2012 43 H M N Q R U r v W A ALARMNUMMERS Omroep Zuidpias Algemeen Alarmnummer: 112 KERKDIENSTEN Maandag t/m vrijdag: - 07.00-09:00 MOGGE MICHIEL - Van Radio West, met nieuws uit de regio, verkeersinformatie, het weer en een overzicht van de kranten -12.00-14.00 ZUIDPLAS DICHTBIJ - In formatie, lokaal nieuws, interviews, het weer met Leen de Koning en muziek -14.00-16.00 TUSSEN IJSSEL EN ROTTE Informatief muziekprogramma 16.00-17.00 GOSPELBREAK - Met lo kale en nationale agenda en de laatste gospelnieuwtjes -17.00-19.00 ZUIDPLAS DICHTBIJ - In formatie, lokaal nieuws, interviews, het weer met Leen de Koning en muziek - 23.00-00.00 MET HET OOG OP MOR GEN - Van Radio 1, met landelijk nieuws, achtergronden, de ochtend kranten en meer Woensdag: -09.00-12.00 MUSIKANTENSTADL Met muziek tussen tulpen en edelweiss en de wekelijkse hitparade uit de Alpen landen' met Nees van Duuren -19.00-21.00 HET RADIOSPEKTAKEL - Hits met Jeroen de Melker 21.00-22.00 WOENSDAG DOMINIC - muziek- actualiteiten- en social-me- diaprogramma met Dominic Schep Donderdag: - 09.00-12.00 KOFFIETIJD - Gezellig heidsprogramma met muziek, nieuws en weetjes gericht op 50plussers. - 21.00-22.00 DE MUZIEKSLEUTEL - Religieus muziekprogramma (presen tatie Harry Boersma) - 22.00-23.00 JAZZ - Jazzmuziek met Emile Janssen Vrijdag: - 09.00-12.00 NAAR HET WEEKEND - Met Nan, Dinie en Jaap - 19.00-21.00 EFFATA - Programma van de Volle Evangelie Gemeente in Moordrecht -21.00-22.00 DE MUZIEKSLEUTEL (h) Religieus muziekprogramma Zaterdag: - 09.00-12.00 ZUIDPLAS IN HET WEEKEND - Een goed gesprek met een studiogast, het lokale nieuws, informa tie over activiteiten in de wijde regio, verslagen vanaf lokatie en het lokale weer met Leen de Koning. Het nieuwsteam houdt u via interviews en reportages op de hoogte van wat er de afgelopen week is gebeurd en in formeert u wat er nog gaat gebeuren in de regio. - 14.00-16.00 STAPPEN MET KOPPEN- DRAYER - De beste muziek met Pierre van der Stappen en Ad Koppendrayer - 16.00-18.00 ZWAARDVIS - Muziek- en informatieprogramma op alter natief muziekgebied. Met interviews rond jongerenorganisaties, opkomende bandjes en sfeerimpressies van festi vals en concerten - 20.00-23.00 ZUIDPLAS IN HET WEEKEND (h) - Herhaling van Zuidpias in het Weekend van die morgen. Zondag: - 09.00-11.30 RONDOM DE KERKEN - Kerkelijk nieuws, passende muziek en een kerkdienst vanuit een van de ker ken in de gemeente Zuidpias - 11.30-12.00 DE KINDERKARAVAAN - Kinderprogramma met onder andere, een (bijbel)verhaal, de hobby van de week, het knutsel-idee, de boekbe spreking en de agenda -12.00-14.00 GOSPELSOUND - Jon gerenprogramma met een column, agenda en interviews -14.00-17.00 SPORTCAFÉ - Lokale, nationale en internationale sport, af gewisseld met muziek -17.00-19.30 RONDOM DE KERKEN - Middageditie. Kerkelijk nieuws, pas sende muziek en een kerkdienst van uit een van de kerken in de gemeente Zuidpias -19.30-20.00 DE KINDERKARAVAAN (h) - Kinderprogramma met onder an dere. een (bijbel)verhaal, de hobby van de week, het knutsel-idee, de boekbe spreking en de agenda -20.00-22.00 GOSPELSOUND (h) - Jongerenprogramma met een column, agenda en interviews -22.00-23.00 DE HOOP - Programma over evangelische hulpverlening - 23.00-00.00 STAPPEN - Op zondag avond met Pierre van der Stappen Maandag: - 09.00-12.00 LAAT NOG EENS HOREN - Ouderenprogramma met Jan en Di nie Visschers -19.00-21.00 J3 - Alternatief muziek programma met Jan Visschers en Jan Jansen - 21.00-22.00 GOSPELTIME - Met Jos Kluiver - 22.00-23.00 THE NIGHTBIRDS - Ro mantische muziek en gedichten met Mas, Dinie en Nan Dinsdag: - 09.00-12.00 DE MUZIEKCARROUSEL - Met Mas de Wit -20.00-22.00 TASTE OF MUSIC - Akoestisch liveprogramma met inter views en elke week een optreden van een band of een singer/songwriter - 22.00-23.00 BANG YOUR RADIO - De wekelijkse dosis metal, nieuwtjes en wetenswaardigheden - niet vermelde uren NON-STOP MUZIEK - De lekkerste muziek uit de hele wereld, met op het halve uur het lokale nieuws en het weerbericht met Leen de Koning T2iT3 Zoals ieder jaar kwam Sinterklaas weer in alle kernen van Zuidpias aan. Omroep Zuidpias was erbij om verslag te doen in beeld en geluid. Op de foto is te zien hoe verslaggever Marien Mulder, samen met burgemees ter Gert-Jan Kats de Sint een warm welkom geeft. Dat was nodig, want het was een dag met grimmig weer. Een verslag - met interviews en foto's is terug te zien op de website van de omroep. Omroep Zuidpias is te zien op de kabeltelevisie in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle. De radiozender is te beluisteren via de kabel in Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel 102.4 FM), via de kabel in Moordrecht (96.3 FM), via de ether op 107.3 en 106.9 FM en via www.omroepzuidplas.nl. "Net iets dichterbij 3—1 Medische diensten Moordrecht, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle: Voorspoedeisendehuisa rtsenhulp buiten kantooruren (17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP MH), Bleulandweg 10, Gou da, 0182-322488. Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10 (bij de Bleuland-locatie van het Groene Hart Ziekenhuis), Gouda, 0182- 698820. Moerkapelle: inloopspreekuur van de huisartsenpraktijk aan het Weideplantsoen 20 op don derdag van 9.00-10.00 uur; tel. 0900-1202150 of 0182-594710. Nesselande: spoedgevallen en/ of levensbedreigende situaties: op werkdagen van 8.00-17.00 uur: 010-2229755. Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekeinde en feestdagen): Huisartsenpost IJssel- land Ziekenhuis Capelle aan den IJs sel, tel. 010-2799262. Nieuwerkerk aan den IJssel: voor spoedeisende huisartsenhulp bui ten kantooruren (17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen): Huisart senpost IJsselland Ziekenhuis Capel le aan den IJssel, tel. 010-2799262. Kwadraad Maatschappelijke Dienstverlening 24-uurs bereikbaarheid via 088- 9004000 voor hulp en advies; hulp verlening via internet: www.kwadraad.nl. ZONDAG 9 DECEMBER Moerkapelle Herst. Herv. Gem. 9.30 uur ds. W.J.C. van Btijderveen en 15.30 uur ds. J.W. van Estrik. Herv. Gem. Moe. 9.30 uur ds. P. van Duijvenbode en 18.30 uur ds. H. Schipaanboord. Ger. Gemeente Moe. 9.30 en 18.30 uur ds. W. Harinck. Moordrecht Herv. Bethel. Gem. 10.00 uur ds. G.C. de Jong en 18.30 uur ds. A. van Vuuren. V.E.G. in 't Goudse 15.00 uur K. Goedhart. Prot.Gem. De Stroom 10.00 uur ds. T.R. Schep in Ontmoetingskerk. RK Parochie Moordrecht/Goude rak 9.00 uur Woord- en Commu nieviering met pastor Feijen. De kerk is elke woensdag open vanaf 11.30 uur; om 12.00 uur vindt het middaggebed plaats. Nesselande Kerk in Nesselande (Brede School) 10.00 uur ds. C. Fieren. St. Josephparochie (zie Nieuwer kerk) Nieuwerkerk aan den IJssel St. Josephparochie 10.30 uur Woord- en Communieviering met pastor R. Schoolenberg; 19.00 uur P. Verschoor (Wereld kaarsjesdag voor nabestaanden van overleden kinderen). Veg Het Kruispunt Jan Leeflang (Avondmaal). Prot. Gem. De Bron 10.00 uur mw.ds. I. Uijtdewilligen. Prot. Gem. Ontmoetingscentrum De Lichtkring 9.30 en 16.30 uur ds. W. de Groot. Herv.Gem. Oude Kerk 9.30 uur ds. G. Lustig en 18.45 uur ds. H.C. Marchand. Herv. Gem. Nieuwe Kerk 9.30 uur ds. H.C. Marchand en 17.00 uur ds. C.C.J. van der Dussen. Ger.Gem. in Nederland ('s-Gra- venweg 71) 9.30 en 16.00 uur leesdienst. Zevenhuizen Hervormde Gemeente: Dorpskerk 10.00 en 19.00 uurds. C. Haasnoot (HA). Kapel Oud Verlaat 10.00 uur ds. D. van Vreeswijk. Ger. Kerk Zev/Moe 9.30 uur mw.ds. M.A. Doolaard-Van Verseveld. Vrijz.Prot.Kerk 10.30 uur mw. M. Walburg. R.K. Gem. Moerkapelle/Zevenhui- zen 10.15 uur Woord- en Commu nieviering in Dorpshuis Swanla.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 43