Hl Bi Zevenhuizense lampionnen sterker dan regendruppels Zorgtaken pas later op bord van de gemeente Witgoed specialist IMEELEMAN Openbare verlichting wordt led ZONDAG OPEN RIOOL V^BSTOPT? SERVICE Gewoon even bellen!!! editie: zuidpias 3 7 e jaargang nummer 1580 januari 2014 Liefde, respect en nieuws doorgeven met rozen Pagina 3 Februari 1953 op Ver Hitland Stoere jongens in greep Navigate North Een drempeltje minder Mijn stem mag wel H gaat naar.... Wethouder Verbeek voorziet uitstel: CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. BOUWHOF II BEZIG MET JE HUIS. TJ JÜ www.bouwhof.nl reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen {A OUR OVERAL E N ALT J D WWW H V H O N L I N E N L UW DROOMHUIS! Julianastraat 13a te Moerkapelle ^HART HOLLAND Pagina 7 Pagina 9 Pagina 19 Pagina 22 Et 23 "Nou, dat weet eigenlijk niemand", bekent Miehei Magie. "Vanmiddag waren Britt en ik een act aan het voorbereiden." Buiten Swanla staat een rokend kanon en het vermoeden blijkt waar: Britt is als menselijke kanonskogel het dorp in gescho ten en niemand weet waar ze (uit) hangt. "In een boomOp een dak?" De Zevenhuizense kinderen zijn de moeilijkste niet en beloven tijdens de lampionnenoptocht te zoeken naar Britt. Door Pepijn de Groot Na een paar blokjes om zijn daar de eerste regendruppels. Joy kan on der haar 'lampion' nog een beetje schuilen: ze heeft een bordje op een schoteltje met vier kaarsjes erin. "Hij is de hele weg nog niet gevallen", zegt ze. De jeugdige jongleur zit niet op de acrobaten- school van Bassie Et Adriaan. "In groep 3 van 't Reigerbos. Maar ik ben wel een keer met school bij het circus geweest." Halverwege de Dorpsstraat slaat de stoet plots rechtsaf, richting de kerk. Klinkt daar geschreeuw? De kinderen kijken zo ver omhoog dat ze bijna achterover vallen en daar, bovenin de kerk, bengelt Britt met haar benen uit een raampje. Met Britt binnen de gelederen Michel Magie goochelt bijna een paar lampionnen weg. wordt de tocht voortgezet. Het wordt alsmaar natter en de lampi onnen raken doorweekt. Gelukkig zijn de meeste lichtjes tegenwoor dig elektrisch en kunnen ze tegen een beetje regen. Met circus als thema wordt er ook met de licht jes gegoocheld. "Kijk, ik kan cirkels maken!", roept een jongen terwijl hij zijn lampje razendsnel rondjes laat draaien. Om de natte tocht goed door te komen, wordt er on derweg snoep en een krentenbol uitgereikt. Voor de wolkbreuk is iedereen terug in Swanla, waar de organisatie warme chocolademelk en mandarijnen uitdeelt. Ook nota ris Jaap van der Hammen deelt uit: prijzen voor de tekenwedstrijd en de leukst verklede kinderen. Elvis (die in het dagelijks leven gewoon Stef blijkt te heten) krijgt een prijs, net als clown Demi en de hoela- hoepende zebra Gwen. Thuis gaan de lampionnen op de verwarming - dan kunnen ze volgend jaar Ze venhuizen weer verlichten. Zuidpias - Wethouder Jan Verbeek verwacht dat de gemeenten nog niet per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van zorgtaken uit de Wmo en Awbz. Hij ziet voortekenen van uitstel van deze decentralisa tie, omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van het huidige voorstel niet verder wil overleggen met het kabinet. lisatie, die van de jeugdzorg, gaat hoogstwaarschijnlijk wel door per 1 januari. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. s De staatssecretaris moet met een forse aanpassing van het voorstel komen, vindt de wethouder met de VNG. Verbeek: "Wij vinden nog steeds dat de zorgtaken heel goed bij de gemeente ondergebracht kunnen worden. Maar wij willen ook dat iedereen in Zuidpias naar vermogen mee kan doen, en dat gaat niet als vanuit het Rijk de regelgeving niet duidelijk is en er onvoldoende budget meekomt." Ook volgens burgemeester Kats gaan de huidige plannen voor overheveling van de zorgtaken juist ten koste van de zorg. "Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan gaan er ook in Zuidpias mensen buiten de boot vallen." Een andere belangrijke decentra- ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Intratuin Zevenhulzen Bredeweg 86c 2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.ni intratuin kleurt je leven ffloofaerulce I'. VAN ADH1CHEM MOOHDHECHT 0182 3 75823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichcni 1931 .honi.nl/ Zuidpias - De WD is fel tegen stander, de overige partijen stemden in de raadsvergade ring van 21 januari in met het voornemen van het college om gefaseerd over te gaan op led straatverlichting. Door Erwin van 't Hof De investering, waarvoor het geld komt uit een al gereser veerde pot voor onderhoud aan de openbare ruimte, zou zich in de toekomst terug kunnen ver dienen omdat de lampen ener giezuiniger zijn dan de huidige lampen. John Ooms (WD) heeft zo zijn twijfels bij deze redene ring. "We weten nog helemaal niet of de lampen echt zo lang meegaan als wordt gezegd. Het kan zijn dat ze veel eerder stuk gaan en dan zijn we uiteinde lijk duurder uit." De WD stelde voor de aanschaf van ledver lichting uit te stellen, totdat een stijging van de energie prijzen erom vraagt alsnog over te gaan tot de investering. Ooms' uitspraak schoot met name de PvdA in het verkeer de keelgat. Mogens Domela (PvdA): "Het gaat niet alleen om het financiële plaatje. Wij zien dit als een kans die niet veel kost, om te laten zien dat Zuidpias een milieuvriendelijke gemeente wil zijn." Daar komt volgens het raadslid bij dat de financiële risico's beperkt zijn: "Het college is voornemens om goed naar elke situatie te kij ken of ledverlichting mogelijk is en de invoering gefaseerd te laten verlopen. Als het allemaal tegenvalt is er dus niet meteen veel geld verdampt." Lees verderop pagina 7 Leuke 2-1 kap woning met schuur en garage! 0180-332222 www.vdpanne.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1