Jj s" m sportiv Elke werkdag open tot Nieuwe raad geïnstalleerd, coalitievorming in volle gang ZONDAG OPEN UW DROOMHUIS! CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Gaat veters strikken moeilijk? APRIL 2014 Gewoon even bellen!!! RIOOL VERSTOPT? Koninklijke onderscheidingen bij afscheid raad Nieuwkomers wacht verantwoordelijke taak Alle gemeentelijke monumenten in kwartier te zien nummer 1589 Kristal vijfjaar huiskamer van de wijk april 2014 Nieuwerkerk trots op geschreven historie Wilgenlaan 7 te Zevenhuizen ZH 0180-332222 P.WtYlUVJ W00U3T0RE.NL Samenwerking Vonk en MOZ-art bezegeld Fietsers en bromfietsers niet meer op de dijk reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen HORNBACH Nieuwerkerk a/d IJssel www.hornbach.nl -HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 7 Pagina 11 Pagina 50 Pagina 59 Op en top verzorgde eengezinswoning met diepe achtertuin! Vraagprijs C 249.000,- k.k. www.vdpanne.nl womnc-8 bedri| ftmokeloofdii h e a l t h c l u b 21.00 uur ZONDAG ALTIJD GESLOTEN Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c 2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl 7r W Icah Doortocht 13, Nieuwerkerk a/d IJssel T 0180 330 650 Wwwhealthclubsportiv.nl Waddinxveen/Zuidplas - Stich ting MOZ-art (Muziekonderwijs Zuidpias) en Stichting Vonk (Waddinxveen) menen dat sa menwerking winst oplevert voor de instellingen, cursisten en be woners van Zuidpias en Wad dinxveen. Daarom ondertekenden Basti- enne Prins (directeur-bestuurder Stichting MOZ-art), Ingrid Ranftl (directeur Stichting Vonk) en Martin Kraaijestein (voorzitter Vonk) op donderdag 27 maart een intentieverklaring tot sa menwerking, met als doel om tot een kwalitatieve en kwantitatie ve versterking van het muziek onderwijs in beide gemeenten te komen. Vonk en MOZ-art hebben met elkaar afgesproken vakkennis uit te wisselen, instrumenten, maar ook personeel aan elkaar uit te lenen en te profiteren van de specifieke competenties van el- kaars professionals. Moordrecht/Nieuwerkerk aan den IJssel - Fietsers en bromfiet sers mogen niet langer over de Schielands Hoge Zeedijk West, zij moeten gebruik maken van het fietspad onder aan de dijk. Dat heeft het college besloten. De snelheid op de dijk was, als noodmaatregel, verlaagd in ver band met de slechte staat van de weg. Nu de dijk is opgeknapt gaat de snelheid terug naar 60 km/u. luidplas - Dertien raadsleden na men woensdag 26 maart afscheid van de gemeenteraad. Na deze avond waarop vooral werd terugge blikt, richtte de blik zich donderdag weer op de toekomst, toen de 27 le den van de nieuwe gemeenteraad de ambtelijke eed of belofte aflegden. Gewerkt wordt intussen aan een co alitie van drie partijen. Hloo/seru/ce R V/A TV ADR1CHEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem.nl intratuin H kleurt je leven Nu de raad is geïnstalleerd, is het wachten op de vorming van een coalitie. Afgelopen vrijdag heeft een WD-delegatie afzonderlijke ge sprekken gevoerd met alle partijen. De fractie van PvdA/GL heeft geko zen voor de oppositie en doet niet mee aan de onderhandelingen. In de eerste gesprekken, zo laat WD- fractievoorzitter Jan Hordijk desge vraagd weten, is ingegaan op ieders voorkeuren voor coalities, voor por tefeuilles, eventuele wethouders kandidaten en inhoudelijke punten die de partijen in een coalitie- en college-akkoord zouden willen in brengen. Zaterdag maakte de WD tijdens een plenaire sessie bekend voldoende grond te zien voor een coalitie tussen D66 en WD en een derde partij. Als informateurs zijn dan Oomen namens D66 en Kors van der Wolff namens de WD aange steld. Voor het einde van deze week komen zij met concrete voorstellen voor een coalitie. Marnix de Romph van ChristenUnie/ SGP - na de WD de tweede partij van Zuidpias - liet maandag weten de voorkeur te geven aan een coa litie van vier partijen. Bij alles wat aan extra taken op de gemeente Zuidpias afkomt, is het volgens De Pomph van groot belang dat er in coalitie en college 'een mix is van stevige bestuurlijke ervaring en frisse nieuwe ideeën'. "Elke combi natie met zowel ChristenUnie/SGP 3ls CDA kan dat bieden." Pik van Woudenberg van D66 ver klaarde daarop niet plaats te willen nemen in een coalitie 'waarin wij °P enig moment overbodig kunnen cijn voor een meerderheidsbesluit'. De partij kiest voor een coalitie Burgemeester Gert-Jan Kats tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Het CDA stelt in een reactie op de D66 is er een aantal programmati sche verschillen, die overigens wel overbrugbaar lijken." Lees meer op pagina 3 en 7 waarin iedere partij nodig is voor een meerderheid. Het vorige college heeft volgens Van Woudenberg la ten zien dat partijen elkaar bij be langrijke besluitvorming lieten val len. "De coalitie kon ten slotte met drie partijen gewoon verder. D66 is van mening dat dergelijke situaties niet goed zijn voor de bestuurlijke continuïteit en schadelijk zijn voor het toch al slechte imago van de politiek." Het gevoel overbodig te zijn, kan volgens De Romph van Christe- nUnie/SGP worden weggenomen door het coalitieakkoord minder dicht te timmeren, zodat er meer ruimte is voor debat in de raad. coalitiebesprekingen dat de WD, ChristenUnie/SGP en CDA qua pro gramma erg dicht bij elkaar liggen. "Een samenwerking in een coalitie zou dus zeker mogelijk zijn. Met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1