2e paasdag open Hl sportiv Lammertijd loopt bijna ten einde Let op: advertenties en kopij eerder inleveren Chemie bij formatie uw £7 service t 8^ Uw woning verduuirzawi&n. van 10.00 tot 17.00 uur paasdag gesloten RIOOL VERSTOPT? Gewoon even bellen!!! CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Bent u klaar voor de zomer? Zie pagina 27 UW DROOMHUIS! editie: zuidpias 3 7 e jaargang nummer 1591 Harleyrijder toont zachte kant Diamanten bruidsparen Leren over dode hoek Suikerklontjesrace levert 7000 euro op reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Kevin Kooyman kanshebber Ronde van Waddinxveen 's-Gravenweg 178 te Nieuwerkerk aan den IJssel 0180-332222 lEWfltUia Tweedekanswinkel ten onder aan eigen succes? 0 v E R A L EN ALTIJD: WWW.HVHONLINE.NL SHART HOLLAND Pagina 3 Pagina 10 19 Pagina 17 Pagina 59 Nieuwerkerk aan den IJssel - De lam mertijd loopt op z'n eind; voor scha- penverloskundige en schoonheids specialiste Marjan Hoogerwaard (44) is het einde van een turbulente peri ode in zicht. Aan de Nieuwerkerkse Hoofdweg hielp ze maandagmiddag twee 'joekels' van lammetjes ter we reld. Twee uur later stond ze weer be nen te harsen. "Ik heb snel de trui van mijn vader aangetrokken. Zo is hij er ook een beetje bij", zegt Hoogerwaard, terwijl ze in het schapenhok haar mouwen opstroopt en haar handen en armen ontsmet. Haar vader Jan Hooger waard was meer dan een halve eeuw 'een fenomeen in de polder', volgens Marjan. "Hij werkte vanuit Capelle, maar iedereen in de wijde omtrek kende hem." 'De tovenaar', zoals zijn dochter hem noemt, overleed vorig jaar. Begin dit jaar, na een cursus schaapverloskun- de, trad de schoonheidsspecialiste meteen eigen salon in Rotterdam, in zijn voetsporen. Op 10 februari hielp ze in Moordrecht haar eerste lam metje geboren worden. De teller is inmiddels de zestig gepasseerd. Lees verder op pagina 29 Het eerste lam krijgt een plens water over het kopje en wordt dan bij moeder gelegd. Het paasfeest betekent voor de meeste mensen een extra vrije dag op maandag 21 april. De me dewerkers van Hart van Holland hebben dan ook een dag minder om uw krant te maken. Redactionele artikelen kunnen tot uiterlijk vrijdagmorgen 10.00 uur ingeleverd worden; verslagen van weekend-activiteiten tot dinsdag morgen 8.00 uur: redactie@hart- van-holland.nl Advertenties moeten vrijdag voor 14.00 uur binnen zijn bij de afde ling: verkoop@hart-van-holland. nl. Gereserveerd materiaal tot dinsdagmorgen 10.00 uur. Zuidpias - De coalitiebesprekingen tussen WD, D66, SP en NEZ zijn al ruim een week in volle gang. Vanavond, woensdag, worden de gesprekken ver volgd. WD-fractievoorzitterJan Hordijk verwacht daarna resultaten te kun nen melden. architektenburo I rJ fZ. 1 a Vi T 010-521 59 22 www.houweling-architekten.nl Voor het weekend sprak Jan Hordijk over een goede en constructieve sfeer. "De partijen hebben dinsdag intensief met elkaar gesproken. Er is chemie tussen de personen die met elkaar in gesprek zijn." Afgelopen zaterdag zijn de partijen volgens Hordijk verder 'met elkaar de diepte in' gegaan. Onder leiding van formateurs Jan Oomen (D66) en Kors van der Wolf 'ntratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c onderdag koopavond en Goede Vrijdag open tot 18.00 uur "wv.mtratuin.nl Rloolscrvlce P VAJV ADRICHEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 (WD) zijn namens de WD Willem Jan van Tilborg en Ginus Aalderink in gesprek met Rik van Woudenberg en Joop Huson van D66, André Mul ler en Lydia Reicher van de SP en Paul van Drenth en Hans Nyborn van NEZ. y healchclub www.riooIservice-pvanadrichem.nl Doortocht 13, Nieuwerkerk a/d IJssei T 0180 330 650 www.healthclubsportiv.nl Pagina 67 Fantastisch gelegen vrijstaande bungalow met dubbele garage! Vraagprijs C 749.000,- k.k. www.vdpanne.nl wonino-&bedn|t-.mQkeioar<jii Waddinxveen/Moerkapelle "Knijp nog een poos een oogje dicht". Dat is feitelijk de bood schap die Jaap Oudijk wil afge ven aan de gemeente Waddinx veen. Met zijn boodschap doelt hij op het voortbestaan van de Tweedekanswinkel aan de Abra ham Kroesweg op de grens van Waddinxveen met Moerkapelle. "We zijn toch maar heel beperkt open (red. zaterdagochtend en donderdagmiddag) en boven dien doen we goed voor de me demens", vindt Oudijk. Hij is de eigenaar van de loods waarin de Tweedekanswinkel opereert. "Het was de bedoeling dat we naar het nieuwe verenigingsgebouw van de kerk in Moerkapelle zou den gaan, dat is naar verwach ting voor de zomer gereed, maar het is daar veel te klein. Het stopt daar met 120 m2, terwijl wij nu wel 500 of 600 m2 in gebruik hebben." Oudijk realiseert zich dat de Tweedekanswinkel juridisch ge zien niet sterk staat. Op het ge bied aan de Abraham Kroesweg rust de bestemming 'agrarisch'. De gemeente heeft al die jaren dat de Tweedekanswinkel als maar groeide aan de Abraham Kroesweg, de situatie gedoogd. "Maar na half september is het afgelopen. Dan moeten we hier weg. Zonde. Ik stel deze ruimte gratis beschikbaar als oud-kwe ker. Daardoor kunnen alle op brengsten geschonken worden aan het goede doel." De Tweedekanswinkel wordt ge rund door zo'n 45 vrijwilligers." Oudijk is er zelf één van. "Als we straks verder moeten in het nieuwe verenigingsgebouw van de kerk, dan moeten we de in name van meubels en dergelijke af gaan stoten. Daar hebben we dan geen ruimte meer voor." Lees verder op pagina 17

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1