2e pinksterdag open Wandelkoorts slaat toe in Nesselande en Zevenhuizen Pinksteren: kopij en advertenties eerder inleveren UW DROOMHUIS! CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? >4 UW SERVICE Gewoon even bellen!!! van 10.00 tot 17.00 uur le pinksterdag gesloten www.bouwhof.nl BOUWHOF ECHTSCHEIDING editie: zuidpias 3 7 e jaargang Terugblikken met Arjen Hazelebach Zuidpias en Büekeburg vernieuwen stedenband 100.000e bezoeker Zonnepont nummer 1598 Eerste prijs voor bloemenzee Julianastraat juni 2014 Zevenhuizense Nederlands kampioen ballroom dansen HORNBACH Nieuwerkerk a/d IJssel www.hornbach.nl Wout van Heusdensingel 103 te Rotterdam u LU U 3' r reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Bezorgdheid over Nieuwerkerkse bieb Elke werkdag open tot 21.00 uur Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c 1 II BEZIG MET JE HUIS. VAN RIESSENÜ HOLLAND Paqina 7 Pagina 11 Pagina 15 Pagina 19 Pagina 45 Grote eengezinswoning (134 m!) met 5 slaapkamers! Vraagprijs C 319.000,- k.k. Nieuwerkerk aan den IJssel - Bezorgde lezers uit Nieuwer kerk aan den IJssel vrezen dat er binnen afzienbare tijd geen bibliotheek meer in het dorp is. "Ik heb gehoord dat er sneller dan we denken een bordje 'Ge sloten' op de deur kan hangen", zegt Gabrielle Hoogendoorn, die het college vorige week dinsdag officieel om openheid van zaken heeft gevraagd. Namens drie leeskringen, zo'n dertig personen, heeft Hoogen doorn een Wob-verzoek inge diend; een verzoek om openheid van zaken, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Ze wil schriftelijk helderheid over de toekomst van de bieb. De gemeente moet binnen vier weken reageren. De stichting Nieuwerkerkse Bibliotheek liet eerder weten zichzelf per 1 januari 2015 op te zullen heffen. Dit gebeurde na dat een door de gemeenteraad opgelegde fusie met De Groene Venen, de organisatie die in de andere dorpen van Zuidpias de bibliotheken runt, niet van de grond kwam. De Groene Ve nen krijgt vanaf volgend jaar alle subsidiegelden voor bibli otheekwerk van de gemeente Zuidpias, en heeft daarmee de opdracht gekregen ook de in woners van Nieuwerkerk te gaan bedienen. Dat betekent volgens Gabrielle Hoogendoorn niet per definitie dat er in Nieuwerkerk een bibli- otheekpand blijft bestaan: "Van een bron die er dicht genoeg bij zit om serieus te kunnen nemen, heb ik gehoord dat sluiting wei eens heel dichtbij kan zijn. Er kan ook een digitale voorzie ning komen, eventueel gecom bineerd met een bus. Maar daar vind ik persoonlijk Nieuwerkerk net iets te groot voor." De Groene Venen was maandag en dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. www.intratuin.nl Rioolservice P VAN ADRICHBM MOORDRECHT 0182 375823 00-53373931 www.rioolservice-pvanadricheni Zevenhuizen - "Stempelen! Stem pelen!" De kraam van de organisa tie van de avondvierdaagse op het Zevenhuizense Dorpsplein wordt maandagavond bestormd door scan derende scholieren die maar op één ding uitzijn: een stempel om te kun nen beginnen aan de wandeltocht. Woensdag is er een eerste try-out met een 10-kilometerroute en op donderdag is voor het eerst een avontuurlijke route toegevoegd. Vrijdagavond is de slotetappe van deze avondvierdaagse in het teken van circus, en loodst een dj het Ze venhuizense wandelpeloton over de eindstreep. Wie vier stempels op de kaart heeft, verdient een medaille. Ook in Nesselande begonnen de wandelaars maandag aan de eerste van vier wandelavonden. De start werd opgeluisterd met een optreden van een linedance groep. Na twee dagen wandelen wordt er woensdag gerust. Vrijdag is er de 'puppytocht' van vijf kilometer voor jonge kinde ren, en worden de deelnemers aan de avondvierdaagse feestelijk onthaald. Klein Amerika 17 - Gouda - (0182) 541 444 www.vanriessenadvocaten.nl Met Pinksteren in aantocht heb ben we zicht op een extra lang weekend. Dat betekent een pro ductie-dag minder om de krant in elkaar te zetten. De inlevertermijn voor adverten ties en kopij wordt daarom tijde lijk gewijzigd. Advertenties voor de krant van woensdag 11 juni dienen uiterlijk vrijdag 6 juni om 15.00 uur binnen te zijn bij: ver koop® hart-van-holland.nl De deadline voor kopij is vrijdag 6 juni 12.00 uur; weekendactivitei ten tot dinsdag 10 juni 8.00 uur: redactie@hart-van-holland.nl WK De 34s,t editie van de Moordrechtse avondvierdaagse begint dinsdag 10 juni. Thema van de intocht op vrijdag 13 juni is 'oranje'; het Nederlands elftal speelt die avond om 21.00 uur zijn eerste wedstrijd op het WK voet bal in Brazilië. In Nieuwerkerk aan den IJssel wordt de avondvierdaagse een week daar na eveneens voor de 34ste keer geor ganiseerd. Deelnemers kunnen van Stempetjagers verdringen zich maandag voor de kraam op het Zevenhuizense Dorpsplein voor de eerste stempel op hun kaart. maandag 16 tot en met vrijdag 20 juni 10 of 5 kilometer wandelen, met uitzondering van de woensdag. Dan wordt er niet gelopen in verband met de voetbalwedstrijd Nederland-Au- stralië die om 18.00 uur begint. De intocht van het wandelevenement staat in het teken van het WK. ALLEBEI EEN ADVOCAAT. MEDIATION OF EEN OVERLEGSCHEIDING? Kom langs voor een gratis oriëntatiegesprek. ADVOCATEN MEDIATORS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1