1 Hf 35SI Kindergemeenteraad plaatst blikvangers Gemeente maakt centrum locatie Zevenhuizen klaar voor verkoop Rittenplanners en chauffeurs gezocht kijk en vergelijk A CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. yr HOUWELING Sl RIOOL VERSTOPT? »A UUR SERVtCE Gewoon even bellen!!! BOUWHOF 20.000 M2 BOUW, SANITAIR, KEUKEN EN INTERIEUR www.bouwhof.nl UW DROOMHUIS! editie: zuidpias 3 8 e jaargang nummer 1604 16 juli 2014 Nog steeds verzet tegen Brinkhorst Wisselbeker verkeers- examen voor Wingerd Alvast een klein beetje Z-Uitmarkt Startsein parallel- structuur Al 2 Opbrengst Moerbei naar project Moerkapelse ZONDAG altijd gesloten reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen II BEZIG MET JE HUIS. Rietveen 34 te Nieuwerkerk aan den IJssel O V E Ral en altijd www.hvhonline.nl Vestia nog twee jaar in Zuidpias ^HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 3 Pagina 7 Pagina 19 Pagina 33 luidplas - Onder een dreigend don kere lucht verrichtten de kinderge meenteraad en oud-kinderburge- meester Amber van Houwelingen mensdag 9 juli hun laatste officiële handeling: het plaatsen van blikvan gers. Bij 't Blok in Nieuwerkerk aan den Ussel en bij het fietspad aan het Zuideinde in Zevenhuizen werden Je eerste twee blikvangers met ver eende krachten in de grond gezet. De kindergemeenteraad besloot dit jaar tot de aanschaf van de netten waarin voorbijgangers hun afval kunnen mikken. Een deel van het benodigde geld brachten de jonge raadsleden zelf bijeen met een spin- ningmarathon. Alle dorpen van Zuidpias krijgen blikvangers. Ook bij de nog te bou wen brede scholen in Moerkapelle en Moordrecht hangen straks de netten. Zuidpias - Het college van Zuidpias heeft besloten om zelf een stedenbouw kundig masterplan en bestemmingsplan te maken voor het voormalig ge- 'ueentekantoor van Zevenhuizen-Moerkapelle in het centrum van Zeven kuizen. De gemeente denkt daarmee de kansen op een goede verkoop te ^groten. ;v4' Met vereende krachten brachten de raadsleden hun besluit zelf ten uitvoer. Zuidpias - ZieZoZuidplas en ouderenbond ANBO zoeken vrijwilligers voor een vervoerssysteem voor ouderen. Het idee is dat senioren tegen een be scheiden vergoeding gebruik kunnen maken van een auto met een vrijwil liger als chauffeur, om bijvoorbeeld een bezoek aan familie of winkelcentrum te brengen. Een onherroepelijk bestemmings plan geeft een toekomstige ont wikkelaar zekerheid over de pla nologische mogelijkheden van de centrumlocatie, zo redeneert de 9emeente. de zomervakantie wordt een stedenbouwkundig masterplan ge- maakt en komt er een informa- tavond voor belangstellenden, Waarna het ruimtelijk kader aan de 9emeenteraad wordt voorgelegd. Daarna start de bestemmingsplan- Procedure. Aanbesteding De aanbesteding voor de heront- W|kkeling van de locatie gemeente kantoor Zevenhuizen werd in 2013 stopgezet, omdat de winnaar zijn bieding geen gestand kon doen. Vier nieuwe partijen hebben daarna op verzoek van de gemeente plannen gemaakt voor de herontwikkeling. Geen van de biedingen was volgens de gemeente interessant genoeg om op in te gaan, ook niet nadat twee partijen hun biedingen desgevraagd verhoogden. Gezocht wordt naar vrijwilligers voor de functies van telefoonwacht/ rittenplanner, chauffeurs uit alle dorpskernen, en een coördinator, die er onder meer voor zorgt dat alles volgens afspraak verloopt, rapportages verzorgt, en ook aan spreekpunt is voor chauffeurs, tele- foonwachten en hulpvragers. Aan melden kan via ZieZoZuidplas, tel. nr: 0180 - 310050. Op 6 augustus is er op het adres Meidoorn 1a, Nieu werkerk aan den IJssel een voorlich tingsbijeenkomst. I 1 ARCHITEKTENBURO 'W T 010-521 59 22 www.houweling-architekten.nl '"tratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl intratuin kleurt je leven Rh>ot service P VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0182 375823 OG-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem. 3931 ichem.nl/ Riante en klassieke 2-1 kapwoning op 250 m2 grond met garage! Vraagprijs C 359.000,- k.k. 0180-3322221 www.vdpanne.nl j Zuidpias - Woningcorporatie Vestia blijft nog zeker twee jaar woningen verhuren in Zuid- plas. Dat stelt woordvoerder Hanneke Klumpes. Of er in de toekomst onder meer sociale huurwoningen in Nieuwerkerk aan den IJssel zullen worden verkocht, hangt af van het ver loop van de verkoop van tien duizenden woningen in de rest van Nederland. In het kader van duurzaam financieel herstel wil Vestia over acht jaar landelijk 30.000 panden hebben afgestoten. Dat aantal wordt genoemd in een nieuw verbeterplan dat de woningcorporatie onlangs in leverde bij het Centraal Fonds. Dit orgaan houdt toezicht op Vestia, sinds het bedrijf in de problemen raakte onder meer door handel in risicovolle fi nanciële producten. Volgens Klumpes heeft Vestia een 'po sitief gevoel' over het nieuwe verbeterplan, dat nog door de toezichthouder beoordeeld moet worden. Duidelijkheid is er nog niet over zogenoemde 'discussiegebie- den', zoals Zuidpias, waar Ves tia zo'n 3000 panden bezit. Van die gebieden is nog niet zeker of Vestia ze uiteindelijk tot zijn nieuwe, verkleinde werkgebied (Haaglanden en Rijnmond) gaat rekenen. Voorlopig gaan de panden van Vestia in Zuidpias dus niet in de verkoop, aldus Klumpes. "tenzij een andere corporatie of be legger met een fantastisch bod komt". Volgens de woordvoer ster staan in Nieuwerkerk op dit moment alleen het oude Vestia-kantoor aan de Kerklaan en winkelcentrum Dorrestein te koop. De verkoop van vrije sector huurwoningen in woon- centrum De Meander is voorlo pig stilgezet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1