i Hl Ui Altena Kaas y HARKEN Jeugdvakantieweek van start met tennisplezier J Gemeentesecretaris Brinkman vertrekt huibber^ NU 5.000 M2 al 4 Oj VOORDEEL vA Vo n ne RIOOL VERSTOPT? SERVICE Gewoon even bellen!!! ZüidPlaS ■CV-KETEL NODIG? facebook I* VISSER EN ZN. TJ 3 8 e jaargang nummer 1610 27 augustus 2014 Kerk zonder klok in tijdloos Zevenhuizen Sociaal ondernemen toegejuicht Witte-tentfeesten Mekkerend en blatend keerden wij huiswaarts Bodybuilder Ronny Lenters aan het woord reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Volg ons op BOUWHOF II BEZIG MET JE HUIS. Elke woensdag gratis eieren bij aankoop van kaas! Wij staan met onze kaasverkoopwagen op het Raadhuisplein naast het carillon.' SCHEIDINGSCAFÉ VAN RIESSENÜ 40% KORTING OP VOORRAAD- LAMINAAT EN TEGELS www.bouwhof.nl intratuin HOUWELING i ALLES MA6 WEG UW DROOMHUIS! Laan van Avant-Garde 306 te Rotterdam 0 v E R A L EN ALT Concert beiaardier Midori Conneman Bemoeizuchtige Rotterdammer aangehouden na belediging boa J D WWW H V H O N L I N E N L M ■HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 3 Pagina 7 Et 10 Pagina 15 Pagina 43 Nieuwerkerk aan den IJssel - Schoolse activiteiten staan op de rol, maar deze week kan er nog volop genoten worden van het staartje van zes weken zomerva kantie. Wethouder André Muller sloeg maandag de eerste bal over hef net en opende daarmee de jeugdvakantieweek. De tennisspelletjes op het Raad huisplein en de clinic door ervaren tennisleraren - activiteiten onder de noemer Tennis Et Fun - vormden de aftrap van een week vol activi teiten voor kinderen in de basis schoolleeftijd. Aan het begin van de zomervakantie waren er soort gelijke activiteiten in de andere kernen van de gemeente. Klootservicc P! VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0182 375823 06-53373931 Gf- tNTEHUI5 (foto: Leendert van der Waal) w.iioolservice-pvanadrichem, 1 X Zuidpias - Jan Brinkman, gemeen tesecretaris van Zuidpias, heeft een andere baan. Hij vertrekt naar de gemeente Schiedam, waar hij aan de slag gaat als regiemanager stadsontwikkeling. Zijn taken worden tijdelijk waarge nomen door Lucas van der Linden, hoofd Bestuurlijk Juridische Zaken en Communicatie. Brinkman begon zijn Zuidplas-loop- baan in 2009 als projectleider voor de herindeling van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Ze- venhuizen-Moerkapelle. In 2010 werd hij gemeentesecretaris voor de fusiegemeente Zuidpias. www.hvhonline.nl Z'3@hartvanholland SHARTVAN HOLLAND NU OOK IN GOUDA Donderdag 4 september 19.30 - 21.00 uur 'nde Chocoladefabriek (Klein Amerika 20) ADVOCATEN MEDIATORS Klein Amerika 17 - Gouda - (0182) 541 444 www.vanriessenadvocaten.nl LAMINAAT OP VOORRAAD! kleurt je leven LAATSTE KANS! ARCHITEKTENBUR O^# T 010-521 59 22 www.houweling-architekten.nl Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c 2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl Flinke, uitgebouwde eengezinswoning met heerlijke tuin! Vraagprijs C 319.000,- k.k. 0180-332222 www.vdpanne.nl bedril oloardii Moodrecht - Het vierde optre den in de serie van het Moor drechts Beiaard Festival wordt zaterdag 30 augustus van 13.30 tot 14.30 uur op het Kerkplein 12 verzorgd door de Japanse beiaardier Midori Conneman. Zij brengt werken uit de periode van 1550 tot 1950. Het laatste concert in de serie, op initiatief van Stichting Toren muziek Moordrecht, vindt vrij dag 3 oktober plaats. Dit concert bestaat uit twee delen waarbij in ieder deel beiaardier Boudewijn Zwart centraal staat. Van 19.00 tot 20.00 uur speelt Zwart op het beiaard van Moordrecht en van 20.15 tot 21.30 uur is Zwart te horen in de Dorpskerk waar hij het huiscarillon bespeelt. Hij wordt muzikaal bijgestaan door een vocalist en een instrumen talist uit Rusland. De toegang bedraagt 10 euro. Toegangsbe wijzen zijn voor aanvang ver krijgbaar in de kerk. Nieuwerkerk aan den IJssel - Po litieagenten hielden vorige week een 41-jarige Rotterdammer aan die een 29-jarige handhaver van de gemeente beledigde. De man, werkzaam als buiten gewoon opsporingsambtenaar (boa), was om 14.30 uur bezig met een bekeuringsituatie op het Raadhuisplein. De 41-jarige Rotterdammer die in deze situ atie geen rol had, bemoeide zich met het gesprek dat de amb tenaar en een fout-parkeerder hadden. Daarbij beledigde hij de boa door hem uit te schelden. De boa hield de Rotterdammer aan en droeg hem over aan de inmid dels gewaarschuwde politie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1