Regenboogvlag op Raadhuisplein Hl elke werkdag koopavond m LiAYanw Petitie voor Muyizere intratuin Zevenhuizen CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? SERVICE Gewoon even bellen!!! ■npy ZIE ACHTERPAGINA 6000m2 SKI EN OUTDOOR UW DROOMHUIS! editie: zuidpias 3 8 e jaargang nummer 1617 15 oktober 2014 Raad spreekt over toekomst zwembaden Zuidpias Helpt topscorer muntjesactie Duurzame ideeën aan ontbijttafel Forse eindsprint nodig voor veranderingen zorg reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Van der tot 21.00 uur Ook lekker slapen en fit weer op? ELKE ZONDAG OPEN VAN 12 TOT 16.30 Mensen-mens in zonnetje gezet Laan van Avant-Garde 376 te Rotterdam OVERAL E N ALTIJD www.hvhonline.nl Mogelijk derde schoolgebouw in Nieuwerkerk A SHART HOLLAND Pagina 3 Pagina 7 Pagina 11 Pagina 19 Zuidpias - In een van de vlaggen- stokken voor het gemeentehuis is op Coming-Out Dag op 17 oktober de regenboogvlag gehesen. De veel kleurige vlag staat symbool voor de sociale acceptatie van homo's, lesbiennes en biseksuelen. Het was de eerste keer dat gebruik werd ge maakt van het nieuwe vlaggenbe- leid van de gemeente. Dat biedt al lerlei maatschappelijke initiatieven de kans om op themadagen een vlag te laten wapperen op het Raadhuis plein. Door Erwin van 't Hof Vorig jaar vond er nog een stevige discussie tussen de gemeenteraads leden plaats over het al dan niet hijsen van de regenboogvlag. SP en WD hadden samen een motie inge diend met het voorstel om de regen boogkleuren voor het gemeentehuis te laten wapperen. Een meerderheid van de raad vond het toen een sympathiek initiatief, maar keurde de motie af omdat er geen eenduidig vlaggenbeleid was opgesteld door de gemeente. Hier door, zo luidde het argument, kon iedereen wel aanspraak maken op de vlaggenmast. Daarnaast waren Onder het toeziend oog van Tweede Kamerlid Tamara en wethouder Rik raadsleden van mening dat het op hangen van dergelijke vlaggen geen taak van de gemeente is, maar van indivudele burgers. Nu, een jaar later en met een nieuw college, is er een nieuw vlaggen- Zevenhuizen - Met een petitie voor Zevenhuizenaar Lin Muyize re en zijn 12-jarige zoon Rist ho pen sympathisanten voldoende handtekeningen op te halen om indruk te maken in Den Haag en de politiek in beweging te bren gen. Lin Muyizere, echtgenoot van de in Rwanda gevangen genomen oppositieleidster Victoire Inga- bire, wordt door de Nederlandse immigratie- en naturalisatie dienst (IND) gezien als een ge- nocidair, iemand die veel mensen heeft vermoord, of andere men sen daartoe heeft aangezet tij dens de volkerenmoord in 1994 in Rwanda. De in 2011 genaturaliseerde Muyizere dreigt - met zijn in Nederland geboren minderjarige zoon - terug te moeten naar Rwanda, nu de IND heeft aan gekondigd hem zijn Nederlan derschap te zullen ontnemen. De dienst heeft dat voornemen, tegen de hoop van Muyizeres advocaat Jan Hofdijk in, niet in getrokken. De petitie is te vinden op: http www.petities24.com/ik_wil_ mijn_vriend_niet_kwijt beleid. Goede doelen en andere non-profitorganisaties kunnen een verzoek tot het hijsen van een vlag indienen bij de gemeente. Het col lege beoordeelt per geval of de vlag kan worden opgehangen. Hierbij wordt vooral gekeken of de vlag niet in strijd is met Artikel 1 van de Grondwet, waarin het verbod op discriminatie staat verwoord. Hoe wel het college de afweging maakt of er mag worden gevlagd, vindt het vlaggen niet plaats namens de ge meente, zo wordt benadrukt. Ftioolscrvfce R VAJV ADHICMEM MOORDRECHT 0182 37S823 OG-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem 1 Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c, 0180-333900 zondag altijd gesloten Bredeweg 116 Zevenhuizen (Naast A12) Tel: 0180 - 63 15 11 www.spekvoordeel.nl Doe gratis mee met de Maand van de slaap avogel.nl/maandvandeslaap Zie artikel elders in dit blad. Barendrecht (naast Ikea) Pagina 25 Groot type, uitgebouwde palissade woning met 5 slaapkamers! van Ark, raadsleden van WD, NEZ en SP van Woudenberg werd de vlag gehesen. Voor vlagverzoeken geldt een be handeltermijn van een week. Com merciële uitingen vallen niet onder de verruiming van het vlagbeleid. Vraagprijs C 335.OOO,- k.k. 0180-332222 www.vdpanne.nl woning Rbednifimakclaaidii Nieuwerkerk aan den IJssel - Het komende half jaar wordt onderzocht of er een derde schoolgebouw voor voortgezet onderwijs kan komen in het ui terste westen van Nieuwerkerk aan den IJssel. Op dit moment zijn er in Zuidpias geen vmbo basis- of kaderopleidingen en is er ook geen bovenbouw voor havo en vwo. Als locatie voor de nieuwe school heeft het college ge kozen voor Kleine Vink, een locatie omsloten door de A20, de Hoofdweg en de Laan van Avant Garde. Met de plannen voor een school gaat de ont wikkeling van een bedrijven park op deze plek mogelijk niet door. Een bestemmingsplan daarvoor was al in voorberei ding. Gezien de wens van het college om mogelijkheden voor voortgezet onderwijs in Zuid- plas te onderzoeken, wil zij nu echter opnieuw nadenken over de invulling van Kleine Vink, waar een sporthal staan en velden van de korfbalvereni ging liggen. Wethouder André Muller is in overleg met de scholen die actief zijn in Zuidpias, Thor- beeke Voortgezet Onderwijs en het Comenius College. Beide scholen hebben volgens de gemeente aangegeven uit hun jasje te groeien en interesse te hebben voor uitbreiding. Om dat in Rotterdam Nesselande geen school voor voortgezet onderwijs is, onderzoekt Zuid- plas ook hoe kan worden aan gesloten op de behoefte uit dat gebied. Een nieuw schoolgebouw zal geen onderdak bieden aan praktijkonderwijs of andere vormen van speciaal voortge zet onderwijs.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1