u €10,- elke werkdag koopavond Ff Weer een spoorwegovergang minder Heeft u een kavel? -A intratuin Zevenhuizen RIOOL Gewoon even bellen!!! rf, Vif CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. ,cV11 m Nieuwbouw Moerkapelle van de grond Rennen voor glijbaan Uitbreiding Moordrecht is erdoor Werkloze jongeren in beweging Hallo herfst UW DROOMHUIS! Parallelweg Zuid 127a te Nieuwerkerk aan den IJssel 0180-332222 PA'JtUWl reparatie soorten rioleringen tot 21.00 uur Kerstshow nu open! HOUWELING Wintertijd BOUWHOF Ti intratuin Huur bibliotheek kost gemeente 45.000 euro 1/4^ Ij eQUtA 111M - HM KLANTENPASDAG ZuxrtOt»* S HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 7 Pagina 11 Pagina 15 Pagina 31 Luxe vrijstaande woning met grote garage en aparte kantoorruimte! Vraagprijs C 590.000,- k.k. www.vdpanne.nl opening van de tunnel maakt deel uit van een groter project waarbij ProRail vijf gelijkvloerse spoorweg overgangen in Zuidpias vervangt door een onderdoorgang. Geplande tunnels in de Nieuwerkerkse Twee de Tochtweg en de Moordrechtse Spoorweglaan komen er niet van wege tegenvallende kosten. ft k>4»<Mrtilc« R VAN ADRICHEM MOO«D«J!CHT 0182 37S823 06-S3373931 www.rioolservict-pvanadrtcheiu.nl. BU ATTRACTIECENTRUM ZOETERMEER VOOR HET GEBRUIK VAN ALLE ACTIVITEITEN T) MEER INFORMATIE OP: bouwhof.nl/klantenpasdag Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c, 0180-333900 zondag altijd gesloten ARC H I TE KTE NBURO-? T 010-521 59 22 www.houweling-architekten.nl In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober gaat de win tertijd in. Om 03.00 uur worden de wijzers van de klok terugge zet naar 02.00 uur. Een uurtje langer slapen dus. I1 BEZIG MET JE HUIS. Zaterdagavond" L 25 oktober kleurt je leven Nieuwerkerk aan den IJssel - Een incassobureau heeft de ge meente Zuidpias gesommeerd de huurachterstand van de Nieu werkerkse bibliotheek voor haar rekening te nemen. Het gaat om een bedrag van bijna 45.000 euro, voor het derde kwartaal van 2014. De Nieuwerkerkse bibliotheek liet de gemeente afgelopen zo mer weten financiële problemen te hebben. Het college besloot geen extra geld te geven. Wel was toen al duidelijk dat Zuid- plas niet kan ontkomen aan be taling van de huurachterstand. Doordat de toenmalige gemeen te Nieuwerkerk aan den IJssel de huurovereenkomst met eigenaar Dela mede heeft ondertekend, staat Zuidpias tot 2017 garant voor betaling van de huur. Bibliotheek De Groene Venen streeft ernaar vanaf half ja nuari het bibliotheekwerk in Nieuwerkerk aan den IJssel over te nemen. Als de bibliotheek op de huidige locatie aan het Raadhuisplein blijft, wat nog niet honderd proeent zeker is, dan wordt deze de helft kleiner; voor de overige vierkante meters moet de gemeente een andere bestemming vinden. Wethouders Jan Hordijk en André Muller gingen maandag met de regiodirecteur van ProRail steppend onder het spoor door. Moordrecht - Wachten tot het rode licht is gedoofd, hoeft niet meer bij de spoorwegovergang op de Moor drechtse Zuidelijke Dwarsweg. Fietsers, brommers en automobilis ten kruisen het spoor voortaan via de nieuwe tunnel in de Zuidelijke Dwarslaan, die maandag 20 oktober officieel werd geopend. Door Judith Rikken Een maand geleden al werd de Zui delijke Dwarslaan opengesteld voor verkeer. De tunnel in de nieuwe weg ligt naast de oude spoorwegover gang in de Zuidelijke Dwarsweg, die niet meer in gebruik is. De opening van de tunnel wordt ge zien als een mijlpaal: "Wéér een tun nel erbij betekent wéér een overweg die kan verdwijnen. Zo houden we er minder over en wordt het een stuk veiliger", speechte wethouder Jan Hordijk, die uitlegde dat de Zuidelijke Dwarslaan via aansluiting op de A20 en de Moordrechtboog ook bijdraagt aan een betere bereikbaarheid en doorstroming. Zijn collega-wethouder André Mul ler van Verkeer is vooral blij met de verbeterde veiligheid: "Op de spoor wegovergang had je soms het idee dat je de Mont Ventoux over moest, steil omhoog en steil weer naar be neden. Je zag niet wat er op je af kwam. Het gebeurde weieens datje als automoblist of fietser opzij moest *7% bijtelling geldt voor60 maanden bij kenteken- aanvraag in 2014 en 2015. als er een grote landbouwtrekker aan kwam." Met een ritje op een step over het vrijliggende fietspad van de tTieuwe onderdoorgang, openden beide wet houders en waarnemend regiodirec teur Cees de Vries van ProRail maan dagochtend de tunnel, waarover elk uur zo'n zestien treinen passeren. De M. DE KONING www.mdelconing.nl Da* Auto.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1