Pittig lesje in zittend smashen rr ^Vroege Vogel Kers^orting ki 20% korting vanaf n iPl m JÉ TJ INTRODUCTIE CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? A UUR SERVICE Gewoon enen bellen!!! 2995 BOUWHOF zaterdag 6 de'cember'van 8.00fto§ 10.00 op alles* Super kwaliteit en een grote sortering GroenRuK-^ UW DROOMHUIS! www editie: zuidpias 3 8 e jaargang nummer 1624 3 december 2014 Nieuwe pont van de zon kost Rottemeren halve ton Zorg voor jeugd doet oppositie nog geen deugd Oude boeken enzo naar nieuwe Gouwedepot Winterse geur brengt Moerkapelle buiten de deur kMRUBI reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen www.bouwhof.nl intratuin S NIEUWE HYUNDAI i20 6 december ven 09:00 tot 17:00 www.vanderlinden-groep.nl Mooi gebaar van bazaar Zuideinde 36 te Rotterdam overal e N A L T J D H V H O N L I N E N L Vogelshow afgelast, momenteel ongepast Ervaringen delen? meldpunt mailen Elke kop een gedicht de actualiteit op rijm belicht i HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 7 Pagina 11 Pagina 17 levenhuizen - Volleybalvereni ging Nesselande stond zondag volledig in het teken van zitvol- leybal. De gerenommeerde club uit Zevenhuizen kreeg bezoek van het nationale zitvolleybalteam, dat met een clinic en een wed strijd tegen het eerste herenteam veel respect afdwong bij deelne mers en publiek. Door Alex van Duin Niet alleen het opdoen van wed strijdritme was voor het Neder landsteam een reden om een be zoek te brengen aan de sporthal van dorpshuis Swanla. De spelers, die allemaal kampen met een li chamelijk handicap, wilden ook maatschappelijk hun steentje bij dragen. 'Wij willen een voorbeeld zijn voor mensen", aldus aanvoerder Loek Hendrix, die een handteke ning uitdeelt aan een jonge fan. "Alle spelers uit het team hebben iets overwonnen. Door dat duide lijk te maken willen wij de men sen inspireren." lees verder op pagina 35 Riool service P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 Boorhamer Powerplus POW30540 1} 5*7*5 www.rioolservice-pvanadrichem, 1 II BEZIG MET JE HUIS. U de brandstof, wij de rest. Maar schakelt u snel, want vanaf 1 januari 2015 worden alle auto's duurder, zowel zakelijk als privé. Kom dus binnenkort even longs! Alle prijzen zijn inclusief: v Wegenbelasting Veel extra opties Allrisk verzekering Internationale pechhulp Reparatie, onderhoud en banden mm M. DE KONING EZ m m théK in Voi&tva^c* sJ*-' www.mdekoning.nl Deze actie is geldig t/m 31 december 2014. Kijk voor de actievoorwaarden op onze website. intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c, OÏ80-333900. Zondag altijd gestoten. www.intratuin.nl Moonlight zaterdagavond '6/12 tot 21 uur kleurt je leven CroenRijk Zoete rmeer Olof Palmelaan 15 (naast Praxis) 079 320 05 22 - www.groenrijkzoete17neer.nl faAt If tu{t 4 december van 19:00 tot 21:00 KOM OOK LANGS! 5 december van 09:00 tot 18:00 coenecoopmo/u. i zalkerbosi J UCLCIIIUCI VOII LUL WADDINXVEEN ZOETERMEER Hoofdweg Noord 39 2913 LB Nieuwerkerk aan den IJssel jj Tel. 0180 312581 info@vuurwerkhoUil Pagina 31 Karakteristiek landelijk gelegen vrijstaand woonhuis op 670 m2! 0180 www.vdpanne.nl j Momnq-&bedrijf imakoloo Zevenhuizen - De jaarlijkse tentoonstelling van vogelver eniging Zang en Kleur in Ze venhuizen gaat op 5 en 6 de cember niet door, vanwege de recente uitbraken van vogel griep in Nederland. Het is tot nader order verboden pluimvee en gevogelte te verzamelen en tentoon te stellen. Bij vol doende animo van deelnemers verplaatst de vereniging de tentoonstelling naar eind janu ari, begin februari. Zuidpias - De gemeente regelt vanaf 1 januari niet alleen de huishoudelijke hulp en bijvoor beeld een rolstoel, maar wordt ook verantwoordelijk voor be geleiding, dagbesteding en tij delijk verblijf van mensen met een zorgvraag. Het Meldpunt Wmo verzamelt ervaringen met hoe de gemeente dit aan pakt. Meldingen kunnen gaan over bijvoorbeeld bejegening, het al dan niet toekennen van een hulpmiddel, de manier waarop zorg wordt geleverd, keuzevrijheid of bijbetaling. Voor meer informatie: www. zorgbelang-zuidholland.nl of 0900 2437070. Zuidpias - Het zal u beslist niet ontgaan, dat alle koppen op rijm staan. De redactie van Hart van Holland is bezet door de Rijmpiet compleet met ba ret. Iedere kop is nu een mini- gedicht, dat de actualiteit op rijm belicht. Hopelijk zorgt dit voor inspiratie, en niet voor te veel consternatie. We wensen onze lezers vanaf hier heel veel sinterklaasplezier.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1