Groen maakt nieuwe Dorpsstraat af ybt tcWct kersts-fcer 29,95 Bezoek de gezelligste en grootste kerstmarkt Zondag open van 10.00 tot 17.00 uur TJ U bij ^voe.K.vijk.\ CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 5 gegrilde kippen poten RIOOL VERSTOPT? UW SERVICE Gewoon even bellen!!! editie: zuidpias 3 8 e jaargang nummer 1625 10 december 2014 'Zonder autocross kan Trompetter niet voortbestaan' BoodschappenPlusBus Diamanten en briljanten echtparen Middengeleider Bredeweg wordt verwijderd reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Hoofdweg Noord 39 2913 LB Nieuwerkerk aan den IJssel Vfflj Tel. 0180 312581 J?- t/m vrijdag 19 december elke werkdag koopavond Bestel nu makkelijk en snel op intratuinvuurwerk.nl intratuin Sinterklaas was hier... UW DROOMHUIS! Goudmos 78 te Nieuwerkerk aan den IJssel Vraagprijs C 149.000,- k.k. 0180-332222 www.vdpanne.nl OVERAL E N ALTIJD: WWW.HVHONLINE N L Bibliotheek in Batavier is bijna rond HOLLAND Pagina 3 Pagina 9 Pagina 15 Et 21 Pagina 45 Moerkapelle - Een paar scheppen, meer hadden wethouder André Mul ler en kinderburgemeester Jeroen Bac donderdag 4 december niet no dig om de laatste boom in de ver nieuwde Dorpsstraat van Moerka pelle te plaatsen. Met de feestelijke gebeurtenis is de herinrichting van de Dorpsstraat afgerond. Door Alex van Duin Wethouder Muller, die zijn handen uit de mouwen stak op het pleintje naast de hervormde kerk, is zeer te spreken over het eindresultaat. "Toen ik jaren geleden de schetsen zag dacht ik al dat het heel mooi zou worden." De herinrichting zal het dorp een 'boost' geven, zo meent de wethouder. "Nu hopen dat meer winkeliers zich hier willen vestigen." Niet beknibbeld Muller krijgt bijval van aannemer Van der Spek, die nauw betrokken was bij de herinrichting van de Dorpsstraat. "Ik merk dat de huidige winkeliers en bewoners erg positief zijn. Logisch, want de gemeente heeft niet beknib beld op de materialen. De dorpskern zal aanzienlijk meer waard zijn", zegt hij met een lichte knipoog. Kinderburgemeester Jeroen Bac speelt een thuiswedstrijd, als hij donderdag met wethouder Muller de laatste boom plant. Vertraging Twee van de zeven deelprojecten voor de revitalisering van de Moer- kapelse dorpskern hebben de laatste jaren vertraging opgelopen. Voor de Schapenweide, waar nieuwe wonin gen moeten verrijzen, werd onlangs een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. De werkzaamheden zouden hier halverwege 2015 moe ten beginnen. Voor de inmiddels ge sloopte locatie aan de Moerkapelse Zijde/Dorpsstraat is op dit moment nog geen zicht op herontwikkeling. Rloolsenrlce jR VAN ADRICMEM MOORDRECHT 0182 375823 OG-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem. 1 800 lamps cluster van €34r99"voor CroenRijk Zoetermeer VT\P> V\ P I Olof Palmelaan 15 (naast Praxis) LJ F L/C. F I lx IJ l\ 079 320 05 22 - www.groenrijkzoetermeer.nl jOtti faA-t cc leeft m Intratuin Pijnacker Rijskade la, 015-3610000 Intratuin Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551 rTKESRI I TIW'.'T. Doctal n www.intratuin.nl kleurt je leven Pagina 51 Keurig afgewerkt, heerlijk licht en zonnig 3-kamer appartement! woninq-&be4ri|lfmokeiaordi| Nieuwerkerk aan den IJssel - De bibliotheek in winkelcentrum Reigerhof sluit definitief op 1 januari. In de weken daarna moet het pand worden leeg geruimd. Mogelijk komt er een winkel in. Volgende week wordt bekend of er een nieuwe bibli otheek komt in dorpshuis de Batavier. Dit heeft wethouder Rik van Woudenberg dinsdag gezegd. Het bibliotheekwerk wordt naar verwachting voortgezet in de huidige bar- en vergaderruimte van het dorpshuis aan de Ba tavierlaan. De regionale bibli otheekorganisatie De Groene Venen krijgt daarvoor de ge meentelijke subsidie. Het is de bedoeling dat voor de zomer ook de grote zaal van het dorpshuis bij de bibliotheek wordt betrok ken. Volgens Van Woudenberg wordt volgende week duidelijk of huidige gebruikers van die zaal zullen verhuizen naar an dere locaties. De wethouder denkt dat de ge meente niet opnieuw zal hoe ven opdraaien voor de betaling van een huurachterstand voor het huidige bibliotheekpand in de Reigerhof. Over het derde kwartaal van dit jaar moest de gemeente 45.000 overmaken aan de verhuurder van het pand, omdat het bibliotheekbestuur het bedrag zelf niet kon betalen. Voor het vierde kwartaal hoeft dit mogelijk niet. "De biblio theek blijkt nogal wat geld op de rekening te hebben en is ook bezig om de collectie te verko pen", aldus Van Woudenberg. Op haar website bedankt het bestuur van bibliotheek Nieu werkerk de leden voor het ver trouwen. Over eventuele te ruggave van te veel betaalde contributie, is geen informatie te vinden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1