Voorstelling Dimensions Junior in Goudse Waarden Moordrechtse schoolhistorie in expositie in Het Weeshuis Groot Waddinxveens koor zingt in opendeurdienst Rustige, maar nog wat bange Puck houdt van de zomerzon 9 COLOFON HART HOLLAND Nieuw centrumplan voor Zevenhuizen Zevenhuizenaar wil op expeditie Historisch Centrum beschikt over AED 4 ZUIDPLAS 8 MAART 2017 HVHONLINE.NL ZUIDPLAS ZUIDPLAS Mulder is in het dagelijks leven po litieagent in de eenheid Den Haag. Tot 20 maart kunnen via Facebook en e-mail stemmen worden uitge bracht op de kandidaten. Honderd mensen mogen naar de castingdag, waarna vier deelnemers overblijven. Zevenhuizen - Het historisch cen trum, met onder haar dak de musea Ons Verleden en Ons Molen verleden, beschikt sinds kort overeen AED (Au tomatische Externe Defibrilator). Zevenhuizen - Het aangepaste be stemmingsplan voor het centrum van Zevenhuizen wordt over twee weken ter inzage gelegd. De gemeente en de ontwikkelaar van de nieuwbouw- plannen op de plek van het voorma lige gemeentehuis hebben op basis van het verbeterplan van het actie comité Mooi Zevenhuizen hetbouw- plan en bestemmingsplan gewijzigd. Zevenhuizen - Zevenhuizenaar Mar- tijn Mulder (39) is een van de vele onbekende Nederlanders die kans wil maken op deelname aan het televi sieprogramma Expeditie Robinson. Dit is een draagbaar apparaat dat in geval van een hartstilstand het hart ritme kan herstellen. Het apparaat, waarvan de aanschaf mogelijk werd gemaakt door een sponsor, is ge plaatst in de entree van het museum naast de balie. Het historisch cen trum is gevestigd aan de Tweemans- polder 15 te Zevenhuizen. Contactgegevens: Noordelijke Dwarsweg 1a, 2761 GA Zevenhuizen Telefoon: 0180-632289 E-mail redactie: redactie@hvh-zuidplas.nl E-mail advertenties: verkoop@hart-van-holland.nl www.hvhonline.nl Naast de basisopstelling over de his torie van Moordrecht en de touw- baan, is er de tentoonstelling over de historie van de scholen. Werkstukjes De voorstelling staat bol van eigen tijdse muziek, zang, dans en sketches en wordt verzorgd door een aantal Moordrecht - Oudheidkamer Het Weeshuis is zaterdag 11 maart van 13.30 tot 16.30 uur gratis te bezoe ken. Een tentoonstelling over de Moordrechtse scholen is een van de onderdelen waar de liefhebber van de lokale geschiedenis meer over te weten kan komen. Regio - Dimensions Junior, de kinder- tak van organisatie Dimensions, brengt zaterdag 11 maait om 18.30 uur de voorstelling 'Wie (niet) weg is, is gezien!' in de aula van de Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat 105 in Gouda. Dimensions Junior brengt een show vol eigentijdse muziek, zang en dans, door kinderen tussen acht en twaalf jaar. van leerlingen, leermiddelen van vroeger en vooral veel (klassenfo to’s. Wie zichzelf herkent op een van de foto’s wordt gevraagd zijn/haar naam te noteren. kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. In de cast bevinden zich ook kinderen uit Gouda en omgeving. De voorstelling duurt tot 20.00 uur, is bestemd voor kinderen van drie tot twaalf jaar, maar ook oudere gezins leden en vrienden zijn welkom. Zaal open om 18.00 uur; de toegang bedraagt 6 euro; kinderen van drie tot twaalf jaar betalen 3 euro. Reserveren via dimensionsgouda@gmail.com. De oudheidkamer is te vinden aan het Westeinde 1. De ingang bevindt zich aan de achterzijde. De touwbaander demonstreert deze dag ook weer en iedereen mag gratis een touwtje draaien. De meeste katten houden niet van verandering, wat dat betreft is Puck geen uitzondering. Hij heeft zijn draai nog niet gevonden, en is nog bang en schrikkerig. Toch laat hij zich graag aanhalen en is er met zijn eetlust helemaal niets mis. Nieuwerkerk aan den IJssel - Het christelijk regiokoor Adonai uit Wad- dinxveen verleent zondag 12 maart muzikale medewerking aan de open- deurdienst in het Ontmoetingscen trum aan de Bospolderstraat 10. Bedaard maar niet bejaard: Puck zoekt een nieuw thuis en een eigenaar met veel geduld. Adonai is zaterdag 12 maart te beluisteren in de opendeurdienst in het Ontmoetingscentrum. Voor meer informatie: 088-3437112 (locatie Rotterdam) of www.dierenbescherming.nl/ dierenasiel/dierenopvangcentrum- rotterdam. Aanvang 17.00 uur, samenzang van af 16.50 uur. Puck is medisch onderzocht en ver keert in goede gezondheid. Bij de vorige eigenaar verbleef hij in de winter veel binnen, maar in de zo mer is hij graag buiten. Het koor treedt regelmatig op in het televisieprogramma Nederland Zingt en heeft meegewerkt aan ‘Rotterdam zingt van Hem’. Ook is het koor be trokken bij de Stichting De Hoop in Dordrecht. Puck zoekt een rustige omgeving en een eigenaar met veel geduld. en staat onder leiding van dirigent Peter Burger. Sluitingstermijn Redactie: maandag 10.00 uur. Reserveren advertenties: maandag 14.00 uur. Aanleveren advertenties: maandag 17.00 uur. Kant-en-klaar advertentiemateriaal (indien gereserveerd): dinsdag 10.00 uur. In het nieuwe bestemmingsplan wordt het bouwvlak voor woningen, appartementen en commerciële ruimten kleiner, waardoor het dorps plein groter wordt en gebruikt kan worden voor meer parkeerplaatsen. ‘Al met al een goede stap vooruit ten opzichte van het oorspronkelijke plan, maar we zijn er nog niet’, is te lezen op mooizevenhuizen.nl, de site van het actiecomité. Omwonenden van het dorpsplein maken zich nog steeds zorgen. ‘Deze spitsen zich toe op parkeren voor de bewoners die geen eigen parkeerplaats hebben’, meldt het comité. De snackbar/pub aan de Dorpsstraat zou omzetverlies vrezen, doordat er te weinig parkeer plaatsen voor de deur zijn. Over twee weken neemt het college een besluit over het ontwerp be stemmingsplan. Daarna ligt het zes weken ter inzage. Voorganger in de dienst is Louis Krü- ger, André de Jager bespeelt het or gel. Het koor Adonai, dat sinds 1997 be staat, telt meer dan honderd leden Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en ingezonden mededelingen in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Regio - Puck is een twaalfjarige, rustige kater die na het overlijden van zijn eigenaar in het asiel terecht is gekomen. Hart van Holland edities Editie Waddinxveen: Verschijnt eenmaal per week op woensdag in een oplage van 14.000 exemplaren. Editie Lansingerland: Verschijnt eenmaal per week op dinsdag in een oplage van 26.000 exemplaren. Editie Hillegersberg-Schiebroek Verschijnt eenmaal per week op woensdag in een oplage van 26.000 exemplaren Het Weeshuis is zaterdag open voor eenieder die meer wil weten over de geschiedenis van Moordrecht. Editie Zuidplas Verschijnt in Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Nesselande en Oud Verlaat, eenmaal per week op woensdag in een oplage van 26.000 exemplaren. Krant niet ontvangen? Vul het formulier in op onze website of stuur een bericht naar bezorging@hart-van-holland.nl. Geen internet? belt u dan naar 0180 632289. A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2017 | | pagina 9