p h LANDBOUWERSWONING TREKKINGSLIJST m de VERLOTING door de LOGEMENTenllITSPANNIRG, genaamd WOONHUIS, MOESTUIN en perceel BoUW- of Rietland, te HAASTRECHT. I He „de Vergulde Arend”, staande en gelegen te Gorinchem, aan de noordzijde der nrkenmarkt, bestaande m Woon- eu Achterhuis, twee ruime Stallingen met open Werven en verder aanhooren. (3506) VERBETERDE, IJZEREN WEI- EN HOOILAND, in den Achterbroek en op de Wellenpoort te Berkenwoude. AFBRAAK, bestaande in Schuifkozijnen met Blinden, - Draai ramen, - Deurkozijnen met groote glazen Deuren en Blinden, - Balken, - Vloer- en Zolderdeelen, - Kasten, - Aanregtbank, - Sparren eu eenig BRANDHOUT. BENAMING DER PRIJZEN. 1 s (3508) oooer Spoormandje. 76 BENAMING DER PRIJZEN. iranper. ma slot. r. Sucade-Klontjes-Koek. Kaas. il een 163 verzo Fram 160 161 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 344 475 277 28 1631 915 107 1358 151 1849 424 965 1307 1019 51 447 1567 484 865 1616 675 743 1325 544 1192 954 411 618 585 1066 1234 1221 1708 738 812 1888 753 690 900 435 1602 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 505 WM 822 139 335 1167 1185 64 16 1168 871 456 1465 1923 1289 1015 224 1239 1690 1516 1537 29 262 1012 1154 261 709 398 OPENBARE VKRKOOm van eeie 1847 595 1170 251 348 682 1074 273 199 1098 1873 721 1128 1957 105 71 1120 1330 52 84 216 1383 1123 1283 1134 1401 714 1594 1563 643 1697 789 1186 967 1657 59 1292 409 252 177 1001 406 876 61 1199 191(> 1862 1365 735 1630 19 1502 1810 1603 999 1626 67 40 207 1525 1299 1073 1759 1069 1507 1216 1331 1418 987 1863 386 1917 787 985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >per Annatto. Aardappelschop zijn zilveren Theelepeltjes. d gebloemd. Cologne. Bloembollen. lings flesch. tetel. 78 79 1 Wit plat 80 1 Kruikje 81 82 83 i Brandhout zoude willen bij voegen, gelieve daarvan in tijd s t.u L- opgave te doen. 43 1 44 1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Lot-N'. 1474 1749 923 206 1162 929 471 1920 170 296 363 1746 176 1606 633 117 1203 701 54 382 1712 851 1057 996 1355 1651 1790 455 1505 43 334 1993 543 163 941 847 646 1003 191 87 21 732 1107 koperen Waterketel. Lruikje Annatto. 1 Potje Boter 77 1 Baggerschop 78 1 Ijzeren Hark met steel. 79 1 Wit plat gevlochten Halster. 80 1 Kruikje Annatto. met 1 Hectare, 61 Aren, 17 Centiaren BOUWLANDgelegen te Lekkerkerk, in den polder Schuagt, op Woensdag den Hen Dkcembeh 1872, ’s morgens ten elf ure, in het Regthuis aldaar. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van den Notaris W. A. MEI JBOOM te Lekkerkerk. (3607) stuur r MANS F goede ba die bc personeel wordt al W-ting talaat, door niei Zij s kieswet ingedier of zij j Onze De minste anderd aan den zeker b Waai Allee, geven ii Neen neerde toestand plaats a in de b geacht keling t lands g stem mf stelling omdat I) varend wikkeld Nu h eerst da oordeelt der burg belasting delen te) bekleedei betrekkin plotna, e. z. m. eerste be kelijke b stelsel is De ee genwoord minder ambtenaa heer enz niet zijnd als niet niet zijn betaalt, wijls me Men sch niet in hoe lang Dat is wij er tl der groi aanname) der staat de goede gepromov terecht i - eene bei zonder rt die bevoc te makei En d< Dit, d tent beta hunne v< menigmai zelfs vrij HOLL. M A ATSCH ran LANDBOUW, Afd. Schoonhoven en Omstreken, ter verbetering der Woensdags oho Weekmarkten te Schoonhoven, gehouden op Woensdag den 4™ December 1872, des middags ten 1 uur, op het Raadhuis, ten overstaan van den daartoe door het dagelijksch Be- aangewezen Gemeente-Ambtenaar W. RO- s VAN SCHAIK, Secretaris. 125 126 127 128 129 130 1 Kruikje Annatto.». 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1 Knot 157 158 1827 1795 793 1971 1364 1468 968 1989 313 1213 674 1016 1435 501 889 958 1871 849 1789 1797 1183 60 1131 647 1601 619 872 600 561 1583 1156 1655 420 88 1551 1842 1853 55 1508 606 419 232 1351 78 154 596 1671 198 1294 236 783 1413 716 1702 785 662 1211 158 882 91 310 615 1703 1017 1675 362 190 169 982 1973 1587 1153 1570 452 981 1700 1 Bruine gevloekte éénpaards-Leidsel 1571 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven zullen op Donderdag 12 Dec. 1872, des middags ten 12 ure, op het Raadhuis aldaar, publiek aanbesteden: Het wegvoeren van den Grond vóór het terrein van de R. K. Kerk aldaar. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen, en de wijze van besteding ligt ter visie op de Secre tarie van voornoemde Gemeente. (3516) 1 Vette Koe. 1 Varken. 1 Varken. 1 Keu. 1 Kruikje Annatto. 1 Gebronste Voetenschi 1 Sigarenkoker met goi 1 Ronde Hangklok. 1 Kaas 1 Kruikje Annatto. 1 Groote komyne Kaas 1 Vloerkleedje 1 Paardendeken 1 Parapluie 1 Kruikje Annatto.* 1 Houten Emmer 1 Half dozyn Zilveren Theelepeltjes. 1 Waterhoos 1 Kaas 1 Kruikje Annatto. 1 Friesch Paardendek 1 Kistje Sigaren 1 Parapluie 1 Kop. Schenkketel met Porc. Hengsel. 1 Kruikje Annatto. 1 Po(je Boter 1 Gerookte Geldersche Worst. 28 1 Broodbak 1 Kaas. 1 Kruikje Annatto. 1 Half mud Aardappelen in zak. 1 Zwart Ebb. Étagère 1 Zeemlapiwz 1 Een paar Presenteertromm. met bl.. 1086 1 Kruikje Annatto. 1 Half dozyn Zakdoeken 1 Stekeltrekker 1 Baleinen Zweep 1 Kaas 1 Kruikje Annatto. 1 Koppel Eenden 1 Portemonnaie met zilver slot. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 1 Koperen Waterketel. 75 1 Kruikje Annatto. 177 178 179 180 181 182 183 184 185 1 Kruikje Annatto 82? 186 1 Knot gekl.Breikatoen,lTafelstoffertje 1928 187 1 Kistje Sigaren922 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 21» 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 1 D< 270 271 272 1 Doosje Bloembollen. 273 1 RytuigmaL 274 1 Fl. Kina-Bitter 275 Pr.-N'. BENAMING DER PRIJZEN. Lot-N-. 1 Portemonnaie met Zilveren sluiting) 468 1 Kruikje Annatto 1 Kistje Sigaren 1 Wit platgevlochte Halster. 1 Ijzeren Schop 1 Verlakt Hoofdstel met Berlinzilv. bit. 1 Kruikje Annatto 1 Kaas 1 Haren Zeef. 1 Tinnen Verwarmir 1 Koperen Schenkkt^ £75 1 Kruikje Annatto 176 1 Potje Boter. 1 Hakbord 1 Zwart Ebbenhouten Toiletspiegel. 1 Zeemlap 1 Kruikje Annatto 1 Kaas. 1 Half mud Aardappelen. 1 Saucis de Boulogne. 1 Muizenval 1 Sigarenkoker met goud slot 1 Kruikje Annatto. - 1 Kaas 1 Vloerkleed 1 Haan en 5 Kippen. 1 Koperen Zeef. 1 Kruikje Annatto.* 1 Tafelkleed. (Linnen) 1 Gerookte Geldersche Worst. 1 Portemonnaie met zilveren sluiting. 1 Kleine blikken Emmer. 1 Kruikje Annatto. 1 Kaas 1 Stoof. 1 Half dozijn Zakdoeken 1 Zeemlap 1 Kruikje Annatto.». 1 Portemonnaie met zilveren sluiting. 1 Kistje Sigaren 1 Houten Emmer 1 Koperen Schenkketel 1 Kruikje Annatto.» 1 Kaas 1 Potje Boter 1 Haren Zeef. 1 Half mud Aardappelen 1 Kruikje Annatto 1 Knot gekl. Breikatoen, 1 doosje Zeep. 1 Half dozijn Zilveren Theelepeltjes. 1 Ijzeren Hark met Steel. 159 1 Bewerkte Zweep 1 Kruikje Annatto 1 Kaas 162 1 Koppel Eenden 4AQ A Tim,...» Pr.-Nf. BENAMING DKR PRIJZEN. 1 1 Half dozyn Zakdoeken Kistje Sigaren Kruikje Annatto. 1 Stoof. 1 Zwart Ebb. Toiletspiegel. 1 Houten Emmer 1 Groote Koperen Waterketel. 1 Kruikje Annatto. 1 Kaas 1 Potje Boter 1 Zilveren Inktstel 1 Paar groote zwarte Manskousen. 1 Kruikje atto. 1 Inktstel 1 Houten Juk 1 Bindrotting Schrobber 1 Gevlocht stroo F, 1 Kruikje Annatto. 1 Kaas 1 Half mud Aardappelen 1 Haren Vloermat 64 1 Kistje Sigaren 65 1 Kruikje Annatto. 1 Stoof. 1 Tabakspot 1 Schryfnecessaire. 1 Groote blikken Emmer. 1 Kruikje Annatto. 1 Kaas 1 Doos Parfumerie 1 Mahonihouten Tabakspot 1 Kaas 1 Koppel Eenden 1 Rotting Zweep 84 1 Wit platte 1 paards Leidsel. 85 1 Kruikje Annatto. an 1 Verl.Hfdst m. Beri Zilv. besl. en d°bit 1867 1 Ijzeren Schop 1 Half mud Aardappelen 1 Kistje Sigaren 1 Kruikje Annatto. 1 Kaas 1 Portemonnaie met zilveren sluiting. 1 Tafelkleed (rood met geel gestreept) 1 Knot gekl. Breikatoen en 1 d. Zeep. 1 Kruikje Annatto.» 1 Houten Aardappelschop 1 Houten Emmer 98 1 Pofje Boter. 99 1 Koperen Waterketel i Ki»;/ 1 Kaas I 1 Blikken Melktest I 1 Sigarenkoker met zilver slot ^.Gieter i 1 Kruikje Annatto. i 1 Kistje Sigaren 1 Slypplank. I 1 Ronde yzeren Voetechrapper. 1 1 Half mud Aardappelen 1 1 Kruikje Annatto. Kaas 1 Vloerkleed 1 Inktstel. 1 Ganglooj 1 Kruikje i 1 Houten 1 Half dozijn zilveren l 1 Saucis de boulogne. I 1 Half mud Aardappelen i 1 Kruikje Annatto.» 1 Kaas I 1 Koppel Eenden _J 4 Doom-Zweep met zwart handvat 124 1 Koperen Waterketel 1 Kruikje Annatto.*. 1 Potje Boter. 1 Vuunisblik 1 Kistje Sigaren. SPKN’BABK VEBÏOSPING. De Notaris W. J. U. van ROOSENDAAL, gevestigd te Gorinchem, zal op Maandag, den 9enen 16en December ]872, des namiddags ten 5 uur, in rden Doelen" te Gorinchem, n bet openbaar veilen en ver knopen HET Te aanvaarden 1 February 1873. Informatiën bij voornoemden Notaris. gMMM Openbare Verkooping van Mi EEN HUIS, No. 35, ingericht als SMEDERIJ, ver' huurd tot 1 Mei 1873, voor ƒ50,’s jaars, alsmede 6 Hectaren, 64 Aren, 15Centiaren H EI- en H OOILAND, in 2 percelen, en dadelijk te aanvaarden; alles staande en liggende op en bij het dorp Bcr- kenwoude. Op Maandag 16 December 1872, des mor gens elf uur, in het RECHTHUIS te Ber- kenwoude, ten overstaan v«n de Notarissen G. J. SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJssel en J. G. BROUWER BIJROFF te Haastrecht. (3504) OmtARE VRIHOOPIKC van een DeNotaria J.S. BROOWEK NI/HOFF te Haastrecht zaluit kracht van het bevel van de Arrondiisements-Rechtbank te Botterdam, op Woensdag den lien December 1872, des voormiddags ten elf ure, in het rHuis den Hoek”, by Ls. BLANKEN te Haastrecht, in het openbaar verkoopen: De Onroerende Goederen, behooreude tot den Boedel van Hk. van WIJNGAARDEN en DIRKJE tan BAREN, als: No. 1. Het WOONHUIS, B, Nr. 48, met ERF en SCHUUR, aan de Hoogstraat, hoek Veersteeg, te Haastrecht, Sectie B, Nrs. 69 en 70groot 3 Aren, 40 Centiaren. Uitmuntend geschikt voor allerlei bedrijven, ook door de gunstige ligging vlak naast den weldra door een Veerpont te bewerken over- gang over den IJssel. lo. Mei a. s. te aanvaarden. No. 2 De MOESTUINmet uitmuntende Vruchtboomen beplant, aan bet Marktveld te Baanrecht, Sectie B, Nr». 1749 en 1751; groot 7 Aren68 Centiaren. No. S. Het perceel BOUW- of RIET LAND, in Beneden-Haastrecbt te Haast recht, Sectie A, Nrs. 1269 en 871; groot 49 Aren, 80 Centiaren. Beiden lo. Januari a. s. te aanvaarden. Allee breeder bij biljetten omschreven. (3505) Dseren Staarten, lange en korte Spruiten en Scharen, ook Ijzeren Voeringen om JCyHM&r bovenwielenmet zes jaar gua- rantie en tot de minste prijzen, bij JOHs. JPANiraviS ft ZONEN, Molenmakers te Ouderkerk aan den Uesel, waar reeds 135 Roeden gemaakt zynvan incourante lengte tot 103 Anxst. Vt, waarvan een aantal adressen van PoIder-Bestuubderen en Eigenaars van Molens te bekomen zyn. (3474) I De Notaris J. G. BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal op AhESF Maandag 16 December 1872, in het Gemeentehui^ te Berkenwoude, gelijktijdig met de qan aldaar geannonceerde veiling, nog verkoopen: 8 Bunders, 76 Roeden, 90 Ellen Dadelijk te aanvaarden. .OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Deurwaarder C» B. VAN °^^BAAREN te Schoonhoven tal op Woensdag 11 December 1872, des morgens ten 10 Ure, op den Buitensingel, voor den tuin van den Heer VAN NOOTEN, in het open baar, om contant geld, verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ Voorts eene partij verglaasde PANNEN en ongeveer 20.000 mooije IJSSELSTEEN, zoo goed als nieuw. Na afloop daarvan op den Wal, bij het Exercitieveld, een partij IEPEN WERKHOUT, - TAKKENBOSSEN, - SPAANDERS enz. Alles in tijds afgenummerd te zien. Die bij deze verkooping nog Afbraak ten kantore van voorn. Deurwaarder (3516) 1 Kistje Sigaren 1 Groote blikken Emmer. 1592 1 Houten Schuurbak. 1 Kruikje Annatto 1 Kaas 1 Zeemlap 1 IJzeren Hark met Steel. 1 Stoof 1 Kruikje Annatto 1 Knot gekl. Breikatoen, 1 doosje Zeep, v» 1 Portemonnaie met Zilveren sluiting. 1521 1 Houten Emmer. 1 Koperen Koflijketel 1 Kruikje Annatto 1 Kaas 1 Koppel Eenden 1 Potje Boter 1 Rottingzweep gemonteerd. 1 Kruikje Annatto 1 Geverwde Melktest 1 Houten Schepnap 1 Sigarenkoker met Zilveren slot 1 Tafelkleed (rood met zwart). 1 Kruikje Annatto. 1 Kaas 1 Half mud Aardappelen 1 Kistje Sigaren 1 Kaasvorm 1 Kruikje Annatto. 1 Blikken TyL 1 Inktstel. 1 Haren Vloermat. 1 Ganglooper. 1 Kruikje Annatto. 1 Kaas 1 Parapluie 4 Houten Aardappelbak 1 Koperen Kofltyketel 1 Kruikje Annatto. 1 Potje Boter. 1 Paardendeken 1 Vloerkleedje 1 Half dozyn Zilveren Theelepeltjes. 1 Kruikje Annatto.». 'u 1 Kaas. 1 Kistje Sigaren 1 Houten Aardappelbak 1 Sigarenkoker met Goud slot 1 Kruikje Annatto 1 IJzeren Schop. 1 Houten Emmer. 1 Vuilnisblik. 1 Wit platgevlochte Halster. 1 Kruikje Annatto V 1 Kaas. - 1 Koppel Eenden 1 Kleine blikken Emmer. 1 Zwart gevlochte éënpaards-Leidsel. 1 Kruikje Annatto/ 1 Verlakt Hoofdstel met Kop. bit 1 Donkere Rottingzweep gemonteerd. 1 Potje Boter 1 Koperen Koflijketel 1 Kruikje Annatto. 1 Koppel Eenden.» 1 Groote geg. Sucade-Klontjes-Koek. 1 Huisbascule. 1 Eau de Cologne Fl. met Zilv. Knop. 3 Zeeschelpen.» 1 Baleinen Zweep.» 1 Tafeiflacon. 1 Portret van Z.M. 1 Stroo Zonnehoed.» 1 1 Doosje met Bloembollen. 1 Flacon Eau de Cologne. 1 Kamerbezem. 1 Hooiryf 1 Doosje met Bloembollen. 1 Tafelkleed, rood gebloemd. 1 Flacon Eau de 1 Hooirjjf 1 Doosje met 1 Omslagdoek. 1 RijtuigmaL 273 Rytuigmat. QHA X n;. 1 Bloemvaasje De met gemerkte voorwerpen zyn Cadeau- Prijzen, Aldus conform met ft origineel opgemaakt H. A. BOECKW. ROMANS van SCHAIK. Administrateur. (3512) Snelpersdrukkerij S. A W. N. »«o Nooteu Scboowhom.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 3