Doctor LEHMAN SOD, Een Jonsen genaaid Beo flink DiensMsle. JB V. PERK, moordrecht, ZWEREN. PUmOlATWE, ens, -én Sportwagens, Dames- en Kinderconfectie In JAPONSTOFFEN een onevertroffen sorteering bieden. H.H. Landbouwei Marineren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169171,173175ROTTERDAM Anton Coops, TIMMERMANSKNECHT. VROEGE-en LATE LEGPOTERS, JE SCHEPPING", H. A. VAN BAAREN, Kunsttanden Ego bekwaam Tlnonon o! I r. heieotl! Huishoudster, REE DERI J OP DE LEK. B ORCELHANDEL is HET ADRES voor Dure ervaring mei rijwielen leidt lot winst, i ail ze tot een F0NQERS leidt. KLOOSTERBALSEM, -verkOOI) Dil M. VERHEUL, Rotterdam —mm Medicinale Berger-Levertraan Gegoten, Geslagen en Geëmailleerde FORNUIZEN vanaf de goedkoopste prijzen. Kaasvaten, Twee beste Pinken. KOEHOOI. Rotterdam, Korte Hoogstraat 5-7. 15 H. A. \fAN BAAREN, Ownibusbreack, Advertentiën. Bekendmaking. SCHOUW. Rederijkerskamer „Excelsior" te STOLWIJK. UITVOERING Metselaar Boerenknecht, GfGltl Dienstbode. ryWii Buitengewone Uitvoering IS8 A NEN LAAN. Vormerv Blatchiords Kalvermeel. Delitsche Voederkalk. Rijwielen. STOOP A ZOON, s De nieuwste Modellen in zijn thans in onze Magazijnen tn eene prachtige keuze aanwezig. brengen wij een rijke collectie, alle moderne, weefsels in de nieuwste kleuren. i Bezoekt onze Magazijnen en Tuit tot de overtuiging komen, dat wij in alle afdeelingen n -> als: Rieken, l&raven, Bpaden, enz. enz. QR00T8TG v MAGAZIJNEN De Grieken! Doctor DE WILDE, a f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 156, Ketterden „OP MANOEUVRE", Na afloop BAL, Dienst #p MAANDAG 24 MAAKT 1913 (2en Paaschi Naar BOTTERDAM (Oastorkade)Van BOTTERDAM (Oosterkade dag). cade): De diensten II.— vm., 5.30 en 7.30 nm. te Vreeswijk geven aansluiting per BARGE naar Utrecht. s ZONDAG 23 MAAKT 1913 "(l*""' Paaschdag) GEWONE DIENST. I Brillen, Lorgnetten, reukbanden :banden, ELECTRISCHE BRILLENSfcfJPERIJ. BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. Rotterdam, Telef. 8376. GE IJPEI Haven W.-Z. 72, Schoonhoven. A. J. P's Dorado-Pudding HV 's Donderdags op de "Markt te GOUDA, hbek Tiendeweg. P. SCHAKEL, SchoonhovenJ. KRAMER, Lopik; CORN. VAN DRIEL, Stolwijk. „AURORA" to AMMEKST0L,) op 24 MAAKT 19X3 (2en Paaschdag), r ZEVENDE UITVOERING Chr. Zangvereen. „CRESCENDO" te Schoonhoven, OP DONDERDAG 27 MAART 1913, IN HET NUTSGEBOUW* LIJNZAADKOEKEN. HET MIDDEL TEGEN TUBERCULOSE, Bloedarmoede en algeheele uitputting. PULM0NATINE GEEFT GEZONDHEID.. PULM0NATINE GEEFT KRACHT. PUUMONATIjlE GEEFT jWEgRSTfNDSVERMOGEN. Aarzelt niet, wacht niet tot het te laat is. - 100 HET ONDERZOEK IS GRATIS. I The Anglo-Continental Chemical Worlu. 17 Rjjswijksche Plein, Den Haag. Moet men ziek blijven omdat men oud is? prima voeder voor melk-, mest- en jong veeprijzen ZEER BE LANGRIJK VERLAAGD, thans beneden elke concurrentie. Gebruikt uitsluitend onze prima A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, Mars- ea Lofiman-Rijwielea, W. KERGER, Stil»(k. nemen geld k Deposito, Verhuren Loketten gerooT PAARDENVLEESCH; C. k PRUIJTI Ci., LtUirkirk. In het nieuw aangekochte pand, gelegen vlak naast de sedert jaren beslaande Magazijnen, GROOTE EXPOSITIE VAN DE ZOO JÜIjSJ^ ONTVANGEN NOUVÜtUj^S^N: PETROLEÜMHANGLAMPEN in Koper, Staalbrons, Bruinbrons, Verguld enz. Ongeëvenaarde keuze moderne KRALENRANDEN van de goedkoopste tot de duurste soorten SCHOONHOVEN. HAVEN 70 en 68, TE KOOPi J.&A.Groeneveld. Grammophoon- TE E00P: Kerk- en Huisbijbels. J. A. VAN EMMERIK, TIJDGEEST-LOTEN en TIJDGEEST-POLISSEN Swartinbrg't Loteidebiit. Vlechtwerk in alle afmetingen en maaswijdten. Prikkeldraad, Heiningdraad en Schoe^ngdraad per rol en per meter. Direct voorhanden alle soorten KUIPWERK voor ge Zuivelbereiding: Kaasvaten, Emmers, Kuipen, Persvloten, Pekfcjtobben, enz. Haven 70 ón 68, SCHOONHOVEN. De Elecfarigche Steenhouwerij TE KOOP: VERMEULEN's NAAIMACHINES. Drogist, Wijdstraat 29, GOUDA. Zogpoeder, Kwalsterpoeder, Bloeddrank, Droespoedèr, Engelsch Zout, Bloem van Zwavel, mi Het BESTUUR van den polder fttalwttk hiermede bekend, dat op 39 Maart S< HOlIW 7.nl worden gedreven over de Sporen en Slenken en het vierkanten oer wegen. Namens het Bestuur voornoemd, G. GRAVELAND, Voon. H. A. SCHIPPER. Sm. ARTS voor Hnlditekien, tiealachtulektea enz., lRMkt4e H», ROTTERDAH. Spreekuren alle werkdagen: hulr ft—O. 1»~» en 7-8, uitgezonderd Zsterdnc en Zen- en Keeatdngen. Plaatsing zonder pjjn en met acfarJftelfke gaikntie. Alle tandheelkundige operation geheel pijnloos. NNF" Bij plaatsing vanaf 8 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. op Maandag 84 Maart a. s., ten huize van P. STOPPELENBURG. Opgevoerd zal worden:' Blijspel in 4 Bedrijven; Aanvang 8 uur. Entrée f O,«O. alleen toegankelijk voor bezoekers der Uitvoering. Plaataen zijn k f 0,10 extra te bespreken bfl P. STOPPELENBURG vanaf Zatetdag O Haart a. s., n.m. 7 uur. gevraagd bij W. LOOIJE,te Hillxgkrbberg', bij Rotterdam. gevraagd. Adres' J. en JOH. BAAS te Beijersche, gem. Stolwijk. TERSTOND GEVRAAGD: Een bekwaam voor vast werk. Adres: NV. J. SLUIJS, Mor. Timmerman, Bergschenhoek. TERSTOND GEVRAAGD: Adres: K. J. KOK, Sigarenfabrikant, Bergambacht. De Coöp. Landb.-Vere. „ONS BELANG" te Stolwijk vraagt voor de graan- naaalderij Zich te vervoegen bij den Voorzitter H. BONGERS. door J. A. VAN EMMERIK, Boekbinderij en Boekhandel, Schoobhovkm. Gevraagd vóór Mei een aankomend p. G.. kynnende melken, bij G. VAN EIJK Broekweg te Gouda. - TERSTOND GEVRAAGD: Melken geen vereischte. Adres Mg DBR BEEK Ju. te Nnpw-LKaa.aL*»u. ER WORDT GEVRAAGD: niet beneden de zestien jaar, melken geen vereischte, by J. DE BRUIN te Willige- Lakberak- Terstond gevraagd persoon een nette i een alleeuwonend f. G. en TM middelbaren leertijd- Liefel oerWionliik zich eau te melden bj| M. DE JONG Gz*. te ACHTCBeeora (gem. Berken- wonde). Mei° gevraagd* fel" "JfiüZSÜE. Adres SW ARTSEN BURG'S Adv.Bureau, GODDA. Gevraagd in klein gezin, omtrek Gouda: Br. fr.onder nommer 7®, Bureau van flit SM. BL1KKEBVEEB, Telefsan No. 1. lALOK.Raolerbooten (gele ftchoorsteenen). 1 ®ai**ni Slikkerveer No. J. Rotterdam No. 289. Schoonhoven No. 16. Vreeswijk No. 16. ibfcht No. 4. }Van nlemborg Utbecht (p. barge of b' tram) via Vreeewük <3 Vreeswijk a Leksiusnd o Ametde Nieuwpoort g Nch«oalt«v.(Vrp.) Nchssnhor. (Kat) 3 Bergarab.-Bergst. Streefkerk Lekkerkerk Krimpen a/d L. Slikkerv.-Ridderk. BolneM Te Botterdam vm. 6.30 6— 645 6.95 7.10 5.40 7.80 6.-- 8.- 6.96 8.95 6.30 830 6.40 8.40 7.15 0.15 5.80 7.80 8.80 8.66 9.90 10.15 8.95 10.40 8.40 10.55 11.90 9.95 11.45 9.30 11.60 i.40 12- 10.15 12.35 nm. 19.15 1230 12.55 1.10 1.30 1.55 2.- 2.10 2.45 Van Rotterdam Bolnes Slikkerv.-Ridderk. Krimpen a/ d L. Lek kerker* Ntreef kerk Bergamb.-BergaL fcchoonhov (Rat) Neho»nhov.(Vrpj Nieuwpoort Amelde. Leksmond VreeswUk ToUtbecut via Vrw. (per barge of tram) Te Cnlemborg. vm. 7.- 7.80 7:40 7.45 8.05 8.30 8.46 9.10 10.- 10.25 It 1.- 12.40 12- I vm. 9.- 9.30 940 9.46 10.06 10.30 10.46 11.10 11.90 vm. 11.-1 1.80 1.40 11.46 1205 12.30 12.45 I 7.10 nm. nm. nm. 3.30 6- 6.30 4.— 5.30 7.- 4 10 5.40 7.10 4.15 5.46 7.15 4.36 6.05 7.85 5- 6 30 8.— 5.15 6.45 8.15 7.10 8.40 5.46 8.50 6.3U 6 56 ■7.30 81O20 8.30 óm. S a— S 8.80 K 8.40 S 845 "S 9.05 S 9.30 9.46 3 10.10 Agentschap NleOwehaven 162, Telefoon 28». gST Op alle stations wordt aangelegd. KAA8THEBKOMETEB8. ELASTIEKEN KOUSEN. Koopt daar uw ORGEL, waar nfen verocblllende met goud bekroomle fabrikaten, van de eenroudigate tot meer duurdere soorten, voorbanden beeft. Kalme kenie in verschillende model len en pry zen. Komt zien en overtuig' u van de prachtige kasten en het schoone, volle gelald. ÏO Jaar garaatle. Gratis les. Vraagt gratis catalogus. Aanbevelend, tl. BOjDWMEEèiTEK. ia bsrsid met ei en met de vruchten zelve Ze is niet gekleurd. Zo kan koud en warm genuttigd worden. Vanille, Citroen, Amandel. 5 ets. per pakje, ifterspak 10 ets. als: schoolmeesters, blauw putten, kralen, bravo?* ea eigenheimer*. Vertegenwoordigers de Heeren: DOOR DE ZANGVEREENfGTNG 1 ter gelegenheid van baar TIENJARIG BESTAAN, des namiddags Uitgevoerd wordt: half drie, ln het KERKGEBOUW. Oratorium van Franz Joseph Haydn. Onder leldlB*" den Heer V. ZINESIf. Met medewerking van de Dames: Mevr. FRUrT van HERTOG—Pasveer (Sopraan); Mej. C. A. SPRUYT (Pianiste), beiden uit Gouda. De Heeren: LOUIS HOFMAN (Bas), Baarn: THEOD. v. o. HAM (Tenor), Voorburgen een Strykkwartet. Toegangskaarten vóór Zondag 23 Maart k f 0,60 verkrijgbaar by den Directeur P. ZANEN en den Secretaris A. FAAS. Na dien datum en aan den ingang van het Kerkgebouw k f 0,76. Besproken plaatsen in beperkt aantal, mits róór Zondag 28 Maart besteld, A 15 £t. extra. HET BESTUUR. der Directeur: de Heer P. ZANEN As., met medewerking van den Heer Th. v. d. HA MI (Tenor), Voorburg, en een STRIJKKWARTET, Entrée SO Cent. Aanvang 8 nar. 9^ PROGRAMMA'S bjj de Leden verkrijgbaar en 's avpnds aan de Zaal. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van 1—3 's middags in 't Gebouw, k f 0,90. Het Bestaar. uit een stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van eebt linnen niet te onderscheiden! en goedkooper dan het wascblooq voor linnengoed. Verkrijgbaar te Schoenheven i./h. Hag. v./d. Maatschappy „DE FAAMN en bQ C. KONING, Magazyn „DE STER". OPGERICHT 1765. KONINKLIJKE FABBIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Mefk ,J8TEB" en „W L". en SOYABOONENKOEKENmerk „W L", et muntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-DIplema Parits UMH». Kezen Oenden Medailles. Zweren mag mén nooit verwaarloozenomdat z(j m®, Spoedig aanleiding geven tot bloedvergiftiging Hoe dibw(jlH hoort men tegenwoordig niet van bloedvergiftiging met doodelUken afloop, alleen omdat een zweertje niet voldoende behandeld werd. Bedek Uw zweren onmiddeliyk met den Kloosterbalsem, Klooster Sancta Panlo, welke salverend en verzachtend Werkt en spoedigst algeheele genezing teweeg brengt. De beer Jr STEEGERS—Daeze te St. Kruis (Zeeland) verklaart ons: .M(jn zoon Theoflle kreeg, toen h(j by het leger diende, „zweren aan zyö arm, vanaf z(jn pols tot aan z(jn elleboog toe. „Het was zoo erg, dal by daarvoor ia bet bospilaf) verpleegd „moest worden. HelaaB, wat er ook voor aangewend werd, „bl(jvende genezing was niet te verkrijgen. Als er één zweer „genezen was, kwam op een andere plaats weer een nieuwe „tweer op. Ten slotte werd hjj ongenezen uit bet hospitaal „ontslagen en kwam bfl thuis. Toen kwamen w(j op het „denkbeeld den KLOOSTER BALSEM voor z(jn zweren aan te „wenden, en ziet, na eenigen tyd de zweren met den Klooster- „balfiem te hebben behandeld, zyn deze geheel en al genezen „en heeft hjj sindsdien geen last meer van zweren gehad. „Wel een bewjjf^ dal de Kloosterbalsem niet slechts tfjdeljjk, „maar bljjvend beeft genezen." De KI.OONTER SANCTA PAULO, Is bovendien een onvoorwaar- delflk middel tegen alle rheamaClsehe aandoeningen, spit In den rug, splerverrekklngen, stramheid, wonden van allerlei aard, winterhanden en -voeten, huidaandoeningen en aambeien. PrjjB per pot van 90 gram 35 cent. van 5<f grafi 7fï fcéid', van 100 gram f 1.20 en van 250 gram f 2.50. Eischt roeden band met bandteekening v. d. Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrjjgbaar bjj alle drogisten, apothekers en de bekende depóthouders. Pqlni#aliiK Vtfzeksrt volkmnedge^tezlngÓI> de volgende voorwaard#: De lyder kan zich ten onzen kantore door den geneesheer gratis lateo onderzoeken, en wanneer hy aangenomen wordt moet by zich verbinden tot het volgende: 1°. bet kwantum Pnlmanatlne te gebruiken, hetwelk de geneesheer voorschrijft: 20. de levenswijze en régime te volgen die wjj noodig achten: 3°. zich eenmaal per maand aan ons kantoor vervoegen om te kunnen constateeren welk verloop de ziekte neemt. Voor ben die ons niet kunnen bezoeken, wordt bjj iedere fleech Palms- nattue een te volgen leefregel gevoegd, geteekend door onzen Geneesheer; alsmede Wn staat .voor gewichlscontróle, door den patiënt geregeld bjj te houden en maandelijks aan ona Bureau ter contrftle op te zenden. PULMONATIA'E is NIKT zaaals zaavele andere genees- middelen, welke genezing beleven doch geen resultaten geven, PULHONATINE O EN EEST. Z||, die TUBERCULOSE Iflden, kernen let ons em GRATIS ONDERZOCHT te werden. Onze geneesheer is gratis te consulteeren, op Werkdagen van 16—12 en van 2—5 uur, Zen- en Feestdagen van 10—1 uur. Pnlraonatlne is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers eu Dro gisten; waar niet verkrijgbaar, direct vaa onze fabriek franco tegen postwissel, per fleseh van 500 gram f 2,00. lOOO 2,00. N.B. Proeflesch i Van 24 Februari tot I Maart werden 72 personen gratis onder- zocht, waarvan 50door ons werden aangenomen en genezjng verzekerd. Ongelukkiger w)jze neemt men waar dgt de man en vooral de vrouw, die ep een zekeren leeftjjd zijn aangekomen, zich laten ontmoedigen zoodra huyne gezondheid maar iets te wenschen overlaat. Zjj klagen, zot ten er zich niet tegen in. verzorgen zich niet, onder voorwendsel dat het onnoodig ia en komen aitjid hierop terug: „Het is verloren moeit$ jjc ben te oud." Deze ver drietige geestestoestand ia zeer betreurens waard ea beraal op niets. Vele bejaarde lieden, zjj mogen dan de kracht van hun twintigate jaar niet meer hebben, hebben toch nog overvloed van hulpmiddelen, en een goed versterkend middel is voldoende om hen weer op de been te helpen. Het bloed onderbonden in staat van zuiverheid en van kracht, daar zetelt bet geheim van een jeugdigen ouderdom, zoo men er de regels van hygiëne en matigheid bjj in acht neemt. Om bet bloed in staat van zuiverheid en van kraebt te onderhouden, is het voldoende, bjj bet minste verschijnsel van zwakbeid, de Pink Pillen te nemen die bloed en krach ten geren ea de werkzaamheid van alle organen opwekken. Tal van bejaarde lieden hebben ons be schreven: „Zoodra ik mij een weinig vfer- zwakt gevoel, neem ik de Pink Pillen fe- dureode eenige dagen en altijd gevoel ik er mjj wel bjj." van de Lofodtnacbe eilanden. OMDAT: le. Onze levertraan is gegarandeerd vr(J van minderwaardige oliën, als plantenolie dierlijke of minerale oliën. 2e. Onze levertraan is bereid uit de fijnste, veraehe, gerande lever*. 2e. Onze levertraan staat onder voortdurende scheikundige contróle. 4e. Poze traan voldoet san alle voorwaarden, welke de Nederland- sche Pharmaeopee stelt voor oleum jecorus asselli levertraan). Deze levertraan, in d< n handel gebracht door de Chemische Fabriek van Pharmaceuliscbe Specialité's, Veerstraat, Schoonhoven, wordt om boven staande redenen door de meeste Doctoren aanbevolen en is uitsluitend ver krijgbaar in vlerkante flacons van 400 grain Inhoud A 50 CU. per flacon bjj: P. MOUBIK, Groot-Ammzkb. K DEN OUDSTEN, Ameide. G. VAN ZESSEN. Langehak. B ZWIJNENBURG, ld. Wed ZWIJNENBURG, ld. C. VAN STEENIS, Noordeloos. C. VERSLUIS, Brandwijk. K. LOOPIK, ld. A. VINK. 01701X1*0. w. A. RIETVELD. Nieuwpoort. J. ZONNEVELD-PIEK, Hoornaar. Fjt,J. VAN ZESSEN, Kinderdijk. Mej. T. TRAPMAN, Goudriaan. J. STAM Gz., Streefkerk. J VELDHUIJZEN, C. v. d. HEUL, J. GROENEVELD, J. MIDDELKOOP, J. L. VLOT, A. MAURIK, Lekkerkerk. Id. Krimpen a/d Lek. Lopik. Oud-Alblas. Molenaarsgraaf. K. HOOGENBOEZEM, Opperduit. Ff JAtJ/SflElJER, Mkerkerkl, W.VAÏÏ REES, Bleskensgraaf. C. G. v. d. BERGH, Bergambacht. A. NATZIJL, Stolwijk. Mevr. Rousskl. Mevr. de Wed. Ronssel, oud C9 jaren, wonende te Saumur (Frankrijk). 88, rue Balzac, heeft ons in dezen geest geschreven „Sedert 1885 ben ik eenigermate aathma- tiek. Op dat tjjdstip heb ik een ernstige luchtpijpontsteking gehad en sedert beeft mjjne gezondheid meerdere malen reden lot bezorgdheid gegeven. Ik heb mjj altijd z*er goed bevonden - bfl het gebruik der Pink Pillen. Zoodra ik dan ook voel dat bet niet heel goed met rail gaat, neem ik gedurende eenige dagen de Pink Pillen en dadelijk gast alles beter en heb ik een goed tjjdperk van rust." De Pink Pillen zjjn verkrijgbaar k f 1,75 tsf doos en f 9 per 6 doozen, bjj het eneraal Depót der Pink Pillen, van Eeg^ien- laan 92, Amsterdam; mede verkrijgbaar bjj A. N. van Zessen te Schoonhoven, by Jac. Stürm, Drogist te LekkerkerkGrokneveld, Drogist te Krimpen a/d Ussel, en in alle goede Apotheken en Drogisterijen. —0— dégeltfk, ftdllde en snel. Aanbevelend Scheffersplein, DOBDKECHT, met één dag opzegging k 2 pCL; op langeren termijn tegen overeen te komen rente; (safe deposit), volgens te hunnen kantore verkrijgbaar tarief; Voeren EFFECTENOROERS.it, K00pen COUPONS. Hiermede geven Onder- geteekenden aan hun klanten kennis, dat zy weer voorzien pzjjn van le kwaliteit ook. verkrijgbaar by J. BOON, Eleheut üh/irjXinderdijk en B. NOORLANDER te Bergambacht. Te Mchoeiiheven neemt de Heer J. ESHUIS dagelijks bestellingen aan op ver*ch - en geroekt Paarden- Vleesch. Aanbevelend, uit de bekende rubrieken ran BBEMABOR, AF.iTIIEB ene. De JaarlUks atUfeade «inzet in deze Artikelen bewtyzt bet groote vertrouwen dat wU bezitten. Vódr U reiakenten maakt, bezoekt eerst mijne MagazUnen ea evertnlgt Ij van de pr(|*en, dte beslist beneden dfte der cencnrrentie sfln. Aanbevelend, Wrtngtobben. Karna, Emmers, enz. verkrflgbasr b|f W, VA* BEEN, Blenkenzgraaf, wndsrvsrkooppr voor B. MINKEMA te GROtt-Aiuutiui. Adres A. KB OOK, Steeofebriek Uuimk. Koestraat 61, SCHOONHOVBlf. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewenschte fabri katen, prijzen en modellen. Catalogus gratis. Vrjje bezichtiging. Nieuwste Grammophoenplaten. BlllUke ierm(|nbetal. Gratis 1«6 VOOIJMR T« k„p .HaK«'bMl„n T« k<M>l> uHUfcbodsi, j. d«i ieud kilo', le KO" HOOIMlmwd. Verkrijgbaar in massa, ook by kleinere hoeveelhedengemekkelp per ae of oer schip vervoerbaar. T«_ zien en te bevragen by T# DE JONG Jz.rustend Landbouwer (by het dorp) te Lekkerkerk. 1 V Te bevragen HULPPOSTKAMTOOH, Jaarsveld. Veurhanden een ruime keuzejB Boekhandel Lopl kerstraatScheenheven. Verkrijgbaar Hoefd-Agent Hlelwe# *6, GOUDA« f Wrlogtohben, Roointounea en andere artikelen, die wegens het groote verschil van i..k L™ direct voorradig kannen gehouden warden, kannen echter ln den kortst moge- lUkeu tyd geleverd worden. M berelkeu neet lyu i. - Teler. Ne. 1»4S. Een fljn utkewe.kle Utreehtsehe Wagentjes, met «b zonder portieren, K*a*brtbken en een zoo goed als nieuwe dr|ewlclde Kar, by W. van MEIJEBEN, Rytuigmaker te stoiwyh. hebben van de week een flinke Overwinning behaald. Zoo is het ook met Afbetaling, repareereu en inruiling. Klpatraat 42, Botterdnsa.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2