‘Philips ’Bruns EEN WAKKER DRIETAL L De moo Huismoeders, S.4W.N. v. Nooten HEREN GUMMI-BOORDEN J ONDERNEMING Touringcars rijden er heen! Mw. M. van Roijen- Hoogendoorn, laatst gewoond hebbende de SATERDAG 22 APRIL duidelyk NUTRICIA Jubileumpakket RIETMATTEN op de kroonkurk! Tentwagen, met glazen zijramen, bij C HOOGENDOORN. k Ziet Ut Er staat water j 11.50 op de sial van Viltzeil Brieven: Stolwijk. Brieven onder no. 8005 aan het bur. v. d. blad lerj de Radio Reclame.... de motor van Uw bedryfl S Onze nieuwe afdeling diazo typ ie, levert nog enige FRANSE lenen blf: Gediplomeerde lichtdrukkers Haven 25 - Schoonhoven N. VERSTEEG, Loplkerstr. 32 - Tel. 284 - Soheenhoven bouwkundige tekeningen getypte originelen achetronlwerpen alsmede aanplakbiljetten ZWAÏ Op de boerderij te Slootdorp is ee Dit is een grote z< Willig is daarom te eniger tijd aan Te koop aangeboden NOODWONING. Te bevragen bij C. DE MIK. IJsseldijk 44 M Krimpen aan de IJssel. Te koop: Een zwarte Mantel, maat 45. R. VAN ZANTEN. er zijn weer in do maten 36 t/m 42 ACHT bladzijden. NIEI Mwr.G.vJ. LIJN, Lerares Frans M.O. Fluwelewslngel 33, GOUDA, tel. 4059. 252. Ans gordel. ..Daan komt c ment streek „c langs r naar water. Venchljnt Mo en Vrijdag. Pr ling I 1.85 per Schoonhoven I groette Rott tsteltinttn td 11,90 Vóór de Vacanlie. ,e ad.es W. DEN HERTOG, Rietdekker Gouderak - Telefoon 264 SwW „de hvï' gop"ïeeWiffi ook transparant tekenpapier voor Igen der originelen. aan de IJssel jarige vrouw •r net olachtoffe met haar bij de oude* rige los-werl knecht aan I dia dag van teruggekeerd en op i etfn huis zag Hij xij'. gekomen naar de boven. 1 tante. J. woonde. GOUDA per meter t Granité Inlaid moderne pasi zoo cm brett per meter Balatum en ViL_„.. loo cm breed per ro. vanaf 2,50 len w.o. Leeuwenhorst, Sneeuwprinses, Roza van Li ma. Lavendel Dreams, Pres Truman, 25 enkele en 25 dubt Anemonen, 25 Bruldsconwllh, 25 Franse en 25 Turkse Ra nonkels, 2 Tentoohstelllngs dahlia s 5 Vaste Planten In srt. plus 5 Kon Palmlelles Deze coll. BOLLEN en PLAN TEN voor slechts I 3.50 Als extra.reclame: 2 Alpenserin gen, 1 Kamerplant plus Plant boek gratis. Het vertrouwde adres: H. SIJjENAAR Jr., Bloemb.bedrijf, HILLEGOM (A). Postbus 69. Postgiro 150243 hielp hem echter in de reddlngs- „Het is In orde. Rob,’’ riep zij. ook al te hulp Op dat mo- Rob „de Vis” neer. De stuurboord- de t Op 12 October 124 aan de IJssel een dr r J. van .„.fer i« ge' twee-jarig rders van hl ■kman C. boord vai i Gennep op 1 zag hij «ijl i begaf hij slaapkamer. Enige malei J. Jongeneel. I ie. de vraag to< reeds thuis was. wal beantwoordde. Daaro) haalde een ontbijtme het huis uit. Korte t lijn vrouw en kind de slaapkamer, waar uur bleven praten, h |k ga nog even de 1 liet hij het huls, zijl mer achterlatend. De roepen de vrouw ging in de slaapkarm tij tot de ontstel! vrouw door messteke ven was beroofd. Verdacht van deze gistermiddag voor d< te verantwoorden. Bij het verhoor voren, dat de vei vrouw niet slecht wi trouwd en ze hadi van twee en een jaa: in verwachting was. Verdachte vertelde had gemaakt, omda een half uurtje tijd uren naar zijn oudt hij gebelgd, omdat i vrouw was thuisgeli hij toe. dat. toen hij wist een mes te zuil van mening te zijn g' geen tijd voor hem maal afgelopen moe mer gekomen is hij bed gaan zitten en praat. Toen zijn vro dat hij gelijk had. heeft hij haar de kei gens haalde hij het en stak haar enige van de hals met meije brak. Hij wast gen zijn vrouw prat Toen groette hij zijn naar Rotterdam. Bij hij over op de tram bureau aan de Berj zich meldde met de vrouw vermoord”. Volgens een psyct goed zijn als verdat de maatschappij we port nam aan. dat vi Om broedt 4 land Zo is vlakt* Koudui landeig T; VERTREK SCHOONHOVEN.- 13 UUR - PRIJS F 4.25 Meldt U HOOFDKANTOOR, TELEFOON 400 238 omgaandREISBUREAU, VOORHAVEN 1 TELEF. 48? GOUDA -.L.TIENDEWEG 64 propeller draaide vrij onregelmatig. 253. Handig bracht Daan „dé Vis" r en Ans. Rob klom op de ladder vleugel en, hielp Ans uit het v PIEL VERST EIJ ERKENDE PHILIPS SERVICE ALBLASSERDAM TEL. K 1H59 397 BINNENLAND. EERSTE PAASDAt De Koningin en Pri eerste Paasdag in Va. bijgewoond, waarin voorging. Daar in V tantse kerk bestaat, v. in een plaatselijk hot NATUTJRRESERVA’ VO i weide- en ook a Iterreinc!) te vers id verschillende na s er dezer dagen te van ongeveer i Jum tot stand igenaren en lam volle medewerking vi reservaten wordt oo gediend, daar de brped kunnen worden en d aels door kraaien en vastgesteld. TANDBEDERF de m VOLK! De meest voorkomer land is het tandbede: worden, dat er ii- oi het buitenland, een gr een toenemende activi' mondverzorgmg is we Onlangs nog. op d van de Nederlandse a tandheelkunde, welke den. is er door deskun dat het tandbederf in Gebleken is. dat 80 p zesde klasse van de la deze volksziekte lijde constateerd. dat van i leeftijd slechts 3 pCt van de mannen op Prof. dr. G. C. He Nederlandse verenigin kundes. heeft in zijn torium ontdekt, dzt methoden tandbederf Deze ontdekking zal i gijn bij het zoeken ns tegen tandbederf. Een keuze van voed schadelijk zijn voor 1 vondst van Prof. Heri Nederland telt than; «chooltandverzorgings» diensten in oprichtini ging wordt echter vri; de kinderen niet ook r zich onder controle s w Allen, die iets te vor deren hebben van-ver schuldigd zijn aan- of stuk ken onder hun berusting heb ben betreffende de nalaten schap van Schoonhovensche Courani MAANDAG 17 APRIL 1950 ?r*klnrB En als het flesje het bekende Chocomel- etiket draagt, dan bent U er zeker van, dat U inderdaad ook „Chocomel” krijgt, die overheerlijke chocolade-drank van Nutncta. VOOR DE Enko, SPONS finU. toiletsponj in frisie kleuren: S3 eti, BAM. ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE NV. ARNHEM Een zeeman vroeg zich af met spijt; Hoe raak ik ooit dat zeilschip kwijt? Een Snia-spons lost alles op: De schoener koos het ruime sop! is veerkrachtig, sterk en uitkookbaar. - Prijzen 40cts. - 70 ets. -120 ets. 6 NIEUWSBLAD VOOR ZüID-HOLLAND EN UTRECHT Te koop: In goede staat zijnde Bergstoep 70 - Streefkerk Bedrukt Linoleum mooie gebloemde des sins, zoo cm breed per meter 8,90 Linofelt Houtnerf grote verscheidenheid van kleur zoo cm bt. per meter 9,80 Houtnerf Inlaid fraaie nerfpatronen zoo cm breed is Uw VLOERKLEED atukT Dan niet langer gewacht Maar bfj VAN DER LINDEN gebracht. Oude Singel 76 Schoonhoven WU repareren voor U Vloerkleden - Cocoiloper» en Zakken. 8^- Te koop: ruw-harige fox-terrier leu, biina wit, bijzonder mooi exemplaar. 3 jaar oud, goed Adres: Gerrit v. d Linden straat 21a Rotterdam, Telefoon 38818 oouaa, Burg. Martenssingel 13. en aldaar overleden de 8 Janü- ari 1950. worden verzocht daarvan opgaaf, betaling of mededeling te doen ten kan tore van Not. R. GALLAS te Zevenhuizen (Z.-H.), vóór 1 Mei 1950. Houdt U va» ten extra lekker kopje koffie? Gebruik dan Nutrtciah ..Gecondenseerde Melk voor de Kkffie". Per flesje van 230 gram slechts 32 cent SPORTVISSER zoekt goed bereid goede pachtprijs te betalen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 1