L ARTIS RESTANTEN 3I „Kleine. Betuwe" Jt. BEK ,-REX •sIi §rcol Bo**** MEUBELEN BEDDEN-AFDELING ZANGCONCERT VxoM tocht Van Nooten's Drukkerij f VERTIER «n PLEZIER A. BOLK Philips Service Jan Brouwer's Radio Schoonhoven Verkoop Reparatie STUURMAN ZN. Polder Stolwijk tijdbeesten To koop: To koop: 2-persoons Ledikant Te koop: BEZOEKT AMSTERDAM Vacantietijd Artistljd A. vak DUUREN PLASTIC TAFELZEIL BALATUM LOPERS JAN DE WI|S 'heeMdócuc. Alvorens U overgaat Firma Th. J. ZWEEGERS, „Zwima" Als St. Nicolaas nü jarig was., SJE.RS VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! ;*oor VAN NOOTEN DAMES, f Fa. Wed. de Vries Zn. UIT ONZE SEIZOEN-OPRUIMING WONINGINRICHTING MARKTBERICHTEN. KERK EN SCHOOL. BURGERLIJKE STAND. slagersbediende banketbakkers leerling Net werkmeisje Ein donktrbl. Trui. wordt X in Beiersche JANSE" Qata$tUdcif( Vacantia Slagers „De fw/acUl" KOEK N. VEFÊSLOOT Zelfst. Kuip in huishouding, Te koop: Wiito Trouwjapon •"awa".:!: ti 7» w- m-71 4 NIEUWSBLAD VOOR ZUID-HOLLAND EN UTRECHT Schoonhovensche Courant aa ALÖUSXCJS 185» Ruim 15 j. service 25 jaar ervaring Sinds 11)23 ook inruilen contant huurkoop. Voor tl p.w.huur 10 tallen zenders alle merken radio's ook electrische apparaten «I. 115.- Radio's tot I 785.- II. 208.- II. 225- II. 250- II. 275- 8 283- Gramoioons - Stofzuigers - Wasmachines en vele andere Electr. apparaten II. 295- (I. 325- Verllchting op allerlei gebied ERFHUIS. Op Dinsdag 22 Aug. 'SO, des n.m. om half twee, zal door Notaris TEIJINCK TE SCHOONHOVEN In het openbaar, k contant, worden verkocht, in het Koffiehuis van de Heer A. MUILWIJK aan de Opweg aldaar: D« voll. INBOEDEL van wijlen de Heer ALB. DE GROOT, gewoond heb bende aan de Stationsweg no. 4 alhier. 7MT* Des morgens vóór de verkoop afgenummerd te be zichtigen van 912 uur. AANBESTEDING Ondergetekenden zullen op 25 Augustus a.s. aanbesteden: Het bouwen van een Winkel met Bo venwoning aan de leplaan te Waddinxveen. Bestek en Tekening k f 10.- (rest. 7.50) bij Waddinxveen. AANBESTEDING GRINT. HET BESTUUR VAN DE wenst aan te besteden: Het bestrooien der polderwegen met Grint54 - 2H c.m. tot éen totale hoeveelheid van ZOO ton, ten tijde door de voorzitter te be palen. Nadere inlichtingen te beko men bij het bestuur, inschrijvingsbiljetten In te leveren vóór 2 Septembre '50 Het Bestuur voornoemd: C. VERDOOLD, Voorzitter B. KLEYN, Secretaris. To koop: 12 goedvertrouwde jonge T.B.C.-vrU. j PONS. - Benedenkerkse- weg 73, Stolwijk, Telef. 289. 4 jonge kl. Hondjes (Pinchers); zeer trouw en$ waaks. He bevragen: Spoor straat 66. Schoonhoven. met Spiraalmatras en drie delig Verenbed. - Prima kwaliteit: Te bezichtigen by A. M. BAKKER, Hoogstr. 96 Haastrecht. Prima zwaar eikenhouten Cylinderbureaui met ladenverdellng. z.g.a.n. J. SETON- - Opweg 24 Schoonhoven. F* W. TIMMER Havea IJ, Seh«"hr»r Voor nieuwe SCHOUWEN groot en klein. inoet U bU W. Trouwborst zijn! Lageweg 203 - Telefoon 362 OUDERKERK a/d IJSSEL in ,,'t CENTRUM" te Bergambacht op Zaterdag 12 Aug. Balmuxiek door de Hartog's Harmonisten Aanvang 8 uur ENTREE DAMES 1 0.50 - HEREN i 0.75 Heeft U groenten en fruit voor de inmaak Wij kunnen U uit voorraad loveren inmaakglazen, ook met platte ring inmaakpotten, beugels, ring«n thermometer*, tteriliseerke- tels, inmaakdroppels. Tevens ematlle drie on vier püs PETROLEUMSTELLEN Bel even 234 en vij brehgitf. tut 1/ thuis. POLSBROEK Te koop aangeboden WOONHUIS MET WERKPLAATS 5x10 Met of zonder Inventaris. Direct te aanvaarden. A. SNOEK, Zuidkade 132, Waddinxveen. 120 cm. breed. Rood, groen en blauw geruit F 3.25 per meter Pracht dessins. 61 cm breed f 0.80 per meter 91 cm breed f 1.20 per meter WONINGTEXTIEL WONINGINRICHTER NIEUWEVEER 55 STREEFKERK Speciaal adres voor jongelui met trouwplannen EERSTE ALBLASSERD Zl MSE AUTORIJSCHOOL G. HOUWELING Wast-Kindardijk 271 ALBLASSERDAM tot aanschaffing van Drinkbakjes Pompinstallaties Wei deaf rastering Mestverspreiders (MOLINE) Kunstmest-strooiers Kaasroer machines Melkgereedschap enz. Vraagt dan eerst vrijblijvende demonstratiebij Telefoon K 1827-281 GOUDERAK Werkt U nog aio honderd jaar terug 1 Of «nljdt U de sloten en greppels met een longen, een paard en een Hage Patent 1 Wöt een werkuien en een geld bespaart U zich met de ze ilootkanten/greppelsnljder die ln alle landbouwbladen geprezen werd om zijn goede werking. Voor t 86 - wordt hl) U fran- n .CA-,O CO toegezonden. Vraag vrlj- Ned. Patent No. 65478 blijvend gegevens oi bestel nu Riskeèr geen teleurstelling ln het hoogseizoen. GELDROP - T.l.foon 417 „0, Koning dnr Rl|wlalhulpmotonn" vraagt Uw aandaahtl LAAT ONS U DE REX DEMONSTREREN Wij leveren U uit ONBEPERKTE VOOR RAAD, de enlae hulpmotor met aandil) ving door middel van eindloze V snaar en verder uitgerust1 met Boschvliegwlelontsteklng Bing-carburateur Vrij loop Draaibaar gashaodle (regelbare snelheid vanaf stapvoets) Agtntuur sn Commissiehandel „ERVEKA" - Tel. 207 - Ammer.lol dan zou hij trac eren op TELEFOON Ifl l GROOT- AMMERS „GIZONDHKID m FLU" HAVEN 25 SCHOONHOVEN TELEFOON K 1823-207 VOORKOM TELEURSTELLING EN LAAT UW DRUKWERK KLAAR MAKEN. EVEN UW AANDACHT, VOOR DEZE MACHINE. Naait alle stoffen, zelfs interlock en tricot (zig zag) Stopt alJe kousen, grof en fijn. VRAAGT DEMONSTRATIE NIEUW-LEKKERLAND K 1859-427 Ondanks onze enorme verkoop tijdens onze seizoen- opruiming blijven er toch altijd enige restanten over Deze restanten hebben wij nogmaals sterk in prijs verlaagd en gaan wij vanaf Zaterdag verkopen. Onderstaand enige aanbiedingen uit deze restantenverkoop Eiken old finish SLAAP KAMER, best. uit.- grote 3-deurs kast, 2-pers. toog- ledikant, 2 nachtkastjes, tafel en 2 stoelen, bekleed. RESTANTPRIJS f 2M»- Zware old finish HUIS KAMER, bekl. met mooie velours, best. uit: groot dressoir met glas ln lood vitrine, 2 royale armfauteuils, 4 grote stoelen, zware ult- schuiltafel. RESTANTPRIJS I 498.- Eiken HUISKAMER, 2 grote clubs en 4 stoelen, bekleed met een sterke ve lours, dressoir met vitrine en uitschuiftafel. RESTANTPRIJS f 398.- ENGELSB SALON, best. uit: 4 grote clubfauteuils 2 met riet en 2 met paneel opzij. Bekleed met een mooie velours. RESTANTPRIJS I 375- Restanten HAARDFAUTEUILS enkele stuks haardfauteuils. bekleed met zware moquette RESTANTPRIJS f 39.90 Enkele stuks HAARDFAUTEUILS bekleed met een sterke velours. RESTANTPRIJS I 34.88 Op onze een grote partij 1- en 2-persoons wol-, kapok- en in terieurmatrassen. Deze verkopen wij tot 15 -Augustus tegen sterk verlaagde prijzen. Onderstaand enige vkn deze aanbiedingen 1-persoons INTËR1EUR- MATüAS met prima stalen binnenvering. Javakapok- kussens. RESTANTPRIJS f 59.80 2-pers. 5-dehge MATRAS STELLEN, gevuld met prima Javakapok, halflinnen tijk. RESTANTPRIJS I 139.- 2-pers. 5-delig IMTERIEURMATRAS met prima stalen binnenve ring. Overtrokken met sterke damast. RESTANTPRIJS 87 98 2-pers. zwaar LEDIKANT Eiken geschilderd in diverse uitvoeringen. Normale prijs f 52.-. RESTANTPRIJS I 36.98 2-pers. ijzeren LEDIKANT met prima gezondheidsma tras. 10 jaar garantie. RESTANTPRIJS f 39 80 2-persoons SPIRAALMA TRASSEN zeer fijn weef sel. 10 jaar garantie. RESTANTPRIJS I 28.80 Op onze afdeling vitrage-overgordijnstoffen en tapijten een grote partij coupons tegen sterk verlaagde prijkten. KLEIWEG 2.3 GOUDA voort tmn-HQi.i.ANi) en utrecht - 9ch..nho»n,Ch. VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1850 VOORBEELD VOOR ZUID-A* RIKA. „Wij hebben hier gi<?n negers." zo plegen de staatsburgers van Rrasllië aan buitenland se ga>ten te vertellen, ,uy hebben hier alleen maar Brazilianen". Do harmonie die tussen de verschillende rassen in Rrgzilje heerst. »s ccn nationale trots. (RraziJie heeft een bp\a|» king, die voor 40 procent bestaat Uit blan ken. voor 35 procent uit Mestiezen, voor -13 procent uit Negers en mulatten, en voor 1U :enf Uit Indianen), ikele - dagen geleden echter deed zich ook hier eon hitte- procen Enke_ hier eon bitter geval van rassendiscriminatie voor Twee maanden geldeen hadden da agui- ten van de bekende negerdanseres Catherine Dunham, voor haar en hesr blanke echtgenoot kamers besproken in het Esplanade Hotel te Sao Paula. Toon het echtpaar enkele dagen gejeden grriyeerde. deelde de hoteldirecteur Paulo de Camnos hun mede dat het teren de hotclvoprs-hriftcn was om negers te herher- gen Toen hem ve teld werd dat dieselfde dag ook de beroThdo negerjangerps Marion An derson in het hotel zou arriveren maakte hij ook haar afspraken ongedaan Npch Catherine Dpnham en haar man noch Marmn A'idersnn. hgdden veel moeite ppi een ander hotel tp vin don Catherine Dunham echter hc^ft e«-n aan klacht ingediend voor de sipaad, die haar aan gedaan is Poch nog vóór *e haar klacht offi cieel had ingediend, stonden alle Braziliaan- i se kranten reeds vql over dit geval van erger lijke rassendiscriminatie De afgevaardigde Al- fopso Arinos heeft voorgesteld •■■n wet aan te nemen, waarbij rassendiscriminatie gelijk ge stéld wordt ann misdadige hpndclipg en waar op 275 tot innn do'b- boete rou kotrmn els- mfde drie tot twaalf maanden gevangenis straf - GASONTPLOFFING. Glstermoreen vroeg ontdekte een vroyw tt Bailen een zware gaslpcht in haar woning, welke veroorzaakt werd door een lekkende gascyUnder Daar zij zich in de donkere ka mer niet ken oriènteren stak sjj een lucifer aan. Door de hevi?» ontploffing, die vohda, raakten de kleren van de vrouw ln brand. ?ij liep zulke ernstjie brandwonden op. dat »jj naar het ziekenhuis moest worden 0brarht. Qc woning stond direct in lichterlaaie en brandde geheel uit. f «5.— KWIJT RN NOG GEEN HUJg De 26-jarige T van der M.. mijnwerker van beroep die in lijn goede tijd verzekering*, «gept was geweest in s Gravenhage. wist aich de herinneringen mt de verzekeringstijd ten nutte te maken Het was hem namelijk be kend dat verschillende van zijn vrorge-e cliënten g ngen emigreren. Hierdoor zouden hun woningen vrij komen Van der M spie gelde eep z«kere K uit, Den Haag die een woning gocht voor dat nij hem aan een huis kon he'pfn Voor zijn diensten m< est Rij .eh- ter betld worden. K betaalde hem >n lp- taal 025 gulden voor zijn hulp" Een hu s k'e-g hij echter n:«t en K deed aangifte pij de pobtie. die van der M wegens op hebt ng arresteerde en achter slat en gren del settg NED HERV. KERK. Bedankt voop Groot-Ammers W. A. S. Lau- rense te Driesurp. ORREF KURKEN Benoemd tot hulppred. te Oud-Loosdrecht ds J Hoekst.a, em -pred V80 S«h0onhovcn, te Bussum CHR. GEREP. KERKEN Beroepen te Nieuwpoort G. Blom. candi- daat te ztaandam. KAASMARKT WOERDEN. z Op de Kaasmarkt te Woerden worden Woensdag 30H partuou aangevoerd Prijzen: Ie SQo.t f 303—310. 2e soort f 194—202; zware tot f 233 Qe handat was flauw. KAASMARKT GOUDA. Aangevoerd 98 partijen kaas Prijzen! le kwpl. met riiksmerk f 2.012.12: 2e kwal met rüksmerk f 1 93—8 03: pxtra zware kwalitcjt tot f 2 35. Handel fjauw. VEEMARKT GOUDA. Gouda. Veemarkt 10 Augustus. Aangevoerd 18 slacht'i arkens f 2i50850: 339 magere var kens f 170 per kg 1018 big-en f 3540. Han del flauw 8 Rundoppn f 550650. Mandel goed 44 Nuchtere kalveren f 3545 Handel Vlug 25 Schapen f 6575: 1 bok of geit. Geen potfring. ALBLASSERWAAID8E VEILING, Eerste Alblasse-waardse Veilingsvereniging qp 9 Augustas 1950: Suikerperen 5—10. early Victoria 1—15, perzikrode zomerappel 11—30, pi ecose de trevoux 830 EIERM \RKT TE BARNEVEI.D. De e ermarkt gaf weer een prijastljging te zien, zulks als gevolg van oe grote vrarg in het binnenldnd Voor de exporthandel is er thans niets te verdienen, omdat de markt prijzen veel te hoog liggen voor concurren tie met de andere landen die naar Duitsland uitvoeren. De middeiprijzen varieerden van f 15 25— f 15 70, terwijl goede partijen verhandeld werden voor f 16 pee honderd stuks. Jonge henncneieren gingen voor f g—f 13 per hon derd stuks. De totaje aanvoer bedrqeg 400 000 stuks. AMEIDE. Geboren Willemke. d. van A. Diepenhorst en W. A. van Beek. Ge- tieuwd: W- de Jpi)f. 32 j.. en R. Streefkerk. 29 j Overleden: J. de Man. 71 j.. wedu we van J A VerHeij T. van dpn Wijn gaard, 90 j.. J pendel Overleden. G. Nap. 47 j., echtge noot vap M Hoogendoorn. LOOP DER BEVOLKING. weduwe van A. Vei-wolf. HARDINXVELD, Geboren: Jannif d van J. Eomerdijk en A. Muizelaar. Jan. van D. G Hagenaar en J de Hoog. Marigje» d van W van der Aa an C P. Hai tog. On dertrouwd:: M. van de Pol en A E Leenman. Getrouwd: C. van Loon en J. van der Meijdon G. Swets en J. Rikkers H. W. Kreukniet en D. A Koopmans Overleden: C. Ritmeester. 72 j., echtgenote van G. de Jong. HEKENPORP. Getrouwd: J. R. Rest en P. H. Laugs HOORNAAR Getrouwd: A. Advpkaat en J. M Edelkaart (te Hilversum* LANGE RUIGE WEIDE. Getrouwd: N. Verwoerd (te Papekop) en M. van Vliet. LEXMQNP. Geboren: Willem en Adriana Christin», z. en d. van H. Kooijman en D. Chaigneu Elizabeth, d van H C. Korfen- hoeven en C. P Versluis. Rijka Piepe, d- van F. G. van 't Verlaat en P O Paans Getrouwd: A. C Leeuwenburgh. 26 j. (te Hcinenoqrd). ep M Bassa, 28 j. S Cazant. 28 j. (te Vianon'. en H de Bruin 27 j. Overleden: H. Macdaniël, 64 j., weduwe van M. J. Graveland. PAPEKOP Geboren; Cornelia Johannes Adrianus. z. van A. J. Nederend en J. A. van OUDERKERK AAN DE IJSSEL. Gebo ren: Lijsbeth. d. van A. Goudriaan en C- Slan- AME1DE. Ingek. erhpeff. echtgen. van C. "kerk ni personen: Adr. G. J. van den van Streefkerk naar Prinsengracht A iaar J W. M, Labee, van Rotterdam "4: P H- Rroek, 84: y M. van Putte- straat A 204: P H. Tuankotte, echtgen. eo twee kindeien. van Maassl-us naar Njeuw- straat A 235 Yertiokken personen: N. Bouter naar Delft, Koningsplein 27; P van der Leeden mqt echtgen en drie kmdprtn naar T.enhoven, Hoge waard 08d; M. Spiert?, geb. Van der Leedep. naar Tienhqven. Hpge- waard 68d: R. Streefkerk, echtgen van W. de Jong. naar Meerjcerk. Kanaaldijk 4. HARP1NXVELP Vertrokken: C Kuijntjes en gezin van Parallelweg 39 naar Qorinchem, Herman de Ryjjtprwpg 3); G Bouw en gezin, van Rivierdijk B 118 naar Sliedreebt. Tpomp- straat: L H Knek. van Rivierdijk B 501 naar Sliedrecht. B 589. LEXMONP Vertrokken W van Buurcn, van Lgkerveld 7 n»ar Hoog-Blokland: M. Bassa. van Lakervejd 106 naar Hgincnoord; C. Straver en gezin, van Heicoppersteeg 40 naar Hei- en Boeicop; H. de Brum, van Ln- kerveld 40 naar Jutphags, E. Ekkelboom. van Achthoven 84 paar Eindhoven. Gevest gd: A. en A .7 den Braven, van Hei- en Boei- cop naar Heicoppersteeg 40; H. de Jong, van Meerkerk naar Lekervelcj g44; M. Pikker, van Meerkerk naar Kojt Lekdijk 57. TIENHOVEN. Jngokpmen personen: p. val» der Leeden. met ecjitgcn. e:i drie kinderen, van Ameide naar Hogewaard 08d; M- SB;erta. geb. Van der Leeden, van Ameide naar Hoge- Dankbetuiging. Ondergetekenden zeggen Burgem. SCHREUDERS, de Heer P I.EKKERKER- KER en W. V-AN ROSEUM, bsiteiyk dank voor de ver leende huio aan onze Doch- tcr Bets, bij haar ongeval te Benschop FAM. A DE LANGE. Polsbroek, Mols Hoeve. Gevraagd: («n «lok» of hall wat W BLANKEN Rijsdijk 51. Kitmpen a d. Lek. Tel»l 330 Q* vraagd: £«n ot hallwa» P.G.' a C. BE KOVEL BankstbaEk.nl Beiaombachi Qavraagd: Hotel |»lvod«ieSchoonhovtm VERLOREN tussen CsUuw en Scnoonhoven: S.v p. tsrug te bezorgen by H. VAN BEEK, Cebeuwse Kade 66. Lopik. AANBESTEDING Namens h«t gemesntebe stuur van HvXINDCRR zal op Zat«r*a( 2* Aufus us 1950 des vooimlddag» 10 uur ln het openbaai worden aan bmteed Het bouwen van drie woningen aan de opweg te dKINDORP. Bestek »n tekeningen tegen betaling van f 10 pet stel iranco per post. bij de archi tect te Gouda (postrekening 151905) Opbeschadlqde stel len worden tot uiterlijk 1 tember d.a v tgruggenoroen tegen betaling van 15.~ stel. De Architect B N A. G. Schravesande Gouw* 37 - GOUDA Ti koop itngiboun Noorti SPARREN In Imgten ven 5 tot M„ geschikt voor beggerstokken en leerbomen, blf K. RIETVELD Timmerman Achterbroek Berkenwoude. De schitterende tentoonstelling geopend van 1 0-1 8 uur aansluitend bet gvend- progrpmma v»n 18 24 uur GROOT op Zaterdag 12 Augustus bij P. BLANKEN door de Gemengde Zangvereniging „DE VRIENDSCHAP" en „VRIENDSCHAP'. KINDERKOOR" van Berkenwoudc. Aanvang 7 30 uur Schitterende verlichting Het P*it"ur van de Or/inlr*-erent<jlnq naar Namen en Dinant OP DONDERDAG 17 AUG. PER TOURINGCAR. (Het mooiste gedeelte van België) Fri|| f tl.- p«r persoon. U moet lp het bezit zijn van een ggidiq bewils van Nederlanderschap, (kunt op gemeentehuls ktt|gen) ot een pasooort welke if uitgegeven na 1 Januari 1946. Br wordt gereden via de Zuidelijke Lekdijk zodat passagiers daar aigehaald kunnen worden. Vartrek 5 uur Groot Ammeri GEEFT U VOOR QF OP 14 AUGUSTUS OP BIJ DE ONDERNEMERS TELEF. 16 - GROOT-AMMERS ■MN 14, 15, 16 Aug. I, HARTMAN WED. JONKHEID L- KLEIN G. TAMSE GEBR. VAN SCHAIK 21, 22, 23 Aug. A. DE LANGE C BROUWER ADR. BEEKHUIZEN A DE GROOT A C. STRAVER VRAAGT STEEDS Bergambacht VAN GEBR. BLANKEN Voor Bloemen naar de Bloemistt Du» voor MElIBELbh naar N. VERSLOOT Gratie rnrvonr naar de toontaal van een der grootste meubelfabrieken met •en toonkameuoppervlakte van 500 m' Complete Woninginrichting Bergambacht - Tel. 280 SCHOONHOVEN KAN U ALLES LEVEREN kunt U vinden in do te HAASTRECHT, waar U vanaf hnden kunt genieten van onje pverbe«r|i]ke pruimen uit «igen boomgaard. DIV1RII ATI (ACTUI - ep ke\ l«"el» Tolo'ooe 919 - HAASTRECHT - Tolo'oon 919 GEVRAAGD in R -K gejin met schoo'.g. kinderen: V. d. en n. Geen huiselijk verkeer Goed loon en pret» t ge bchandejing. - Adres; Mevr. H JULIEN. Dr. Thijs- seiaan 55, Utrneht. Tuindorp. Telefoon 17815. met Sluier en Bruidnjurkje. Te bcvr. hu P. BLONK. Agent Schoonh. Crt.. D 42. Bleskcnsgraaf. e- Courjntenm sdruk 20 cant par hg. S fc W. N. VAN NOOTEN Schoenhavan UW OPTICIEN LANGE TIENDEWEG 74 TEL 2391 GOUDA WH hoppa Sol u opa »o«#»4»o tro* onM h* UrglanS «a~>at)f ladar, dag. Taak luk U i*i pp «au te goa« aa koman 4—n uit enie grata tartariag Damai Haraa- ga Kindarregfn;oita* dia wij U •nrgrkeeet opo aood U kuat ar tagaai Haraaragaa|<ia. zwaar gagua- maaid Mat ayprd iluitisf igflgna prima dubbgltgg i7.m tvorggito iluiting «aar aaad medal 2v.7f DaMaarayaajaf, gagummaard Daaoaaragaa|a«, mat roouobep, Papils Haraarayapjgi, ragltra medal mat cfoxefldo «tol gavoard W.75 reylls Hgragrgggsjai, mot wg tgidicht» rul'veorina S 39 71 Pracht mode Ey Hsgga Daaa«rayaa|oi prtma ruttvoarlng. vaarde bod ichon Jv.'i Sic Daaa>ragett|*o ma >n onmubear vaar da vacantia. «Ha maian '.TV

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1950 | | pagina 5