15 Dossiernummer 35-6/5-1, d.d. 9 juli 1928 16 Dossiernummer 35-6-4, d.d. 25 april 1931 17 Dossiernummer 35-6-15, brief C. de Bode aan B&W, d.d. 24 juni 1932 18 17 Het aantal hoofden van school van 1928 tot 1978 is maar heel klein gebleven, slechts drie. Eerst De Bode (van 1928 tot 1941), toen Dulleman (van 1943 tot 1955) en tenslotte Heykoop (van 1956 tot 1985).14 Uit 25 sollicitanten wordt op 13 februari 1928 de heer C. Bode uit Arnhem door de gemeen teraad benoemd verklaard tot hoofd van de B.LO.-school te Gouda. Hij is in 1891 geboren en hij was in Arnhem onderwijzer in de imbecielenklas van de openbare B.LO.-school. Het aantal dienstjaren dat hij heeft bedraagt ruim 17, waarvan 9 jaar doorgebracht zijn op een gewone lagere school te Rotterdam, de overige tijd op B.L.O.-scholen te Schiedam en Arnhem. Hij is tevens in het bezit van de hoofdakte en de akten handenarbeid A en B. Medio 1928 stuurt De Bode een onderwijsleerplan15 aan B&W, en ook één aan de rijksinspectie te Utrecht. Er wordt zoveel mogelijk individueel les gegeven met behulp van algemeen geldende onderwijs methoden. Op 25 april 1931 doet hij een voorstel tot oprichting van een imbecielenaf deling.16 Er zijn voldoende leerlingen om in aanmerking voor rijkssubsidie te komen. Ook zet De Bode zich in voor een betere huisvesting van de school. Hij stelt voor op 24 juni 1932 de school in de Keizerstraat te laten verhuizen naar het gebouw van de voormalige ambachtsschool aan het Paradijs, nummer 7.17 op 1 augustus 1941 vertrekt De Bode naar Utrecht, waar hij ook hoofd van een B.LO.-school wordt. De heer D. Dullemond is al min of meer van het begin af aan verbonden geweest aan de school. Hij is in 1899 geboren en op 1 augustus 1925 hoofd geworden van een lagere school te Stolwijk. Op 15 augustus 1928 doet hij als derde leerkracht zijn intrede op de nieuwe B.LO.-school in Gouda, en blijft er ongeveer tien jaar lesgeven. Op 1 januari 1938 verlaat hij Gouda, om hoofd van een B.LO.-school te Oegstgeest te worden. Op 1 januari 1943 komt hij echter weer terug op zijn oude Goudse school, maar nu als hoofd!18 De gemeente raad heeft hem uit elf sollicitanten benoemd, ondanks het afwijkende advies van zijn voor ganger De Bode, die de sinds 1930 aan de school verbonden leerkracht W. Barendrecht in zijn plaats benoemd wil zien. Onder leiding van Dullemond wordt de school georganiseerd tot streekschool, terwijl de interne imbecielenafdeling verhuist naar een apart gebouw, de voormalige bewaarschool aan het Regentesseplantsoen. Verder treft hij allerlei voorbereidingen om tot nieuwbouw van de school te komen, dit enerzijds vanwege de verslechtering van het gebouw, en anderzijds vanwege de groei van het aantal leerlingèn. Ook zet hij zich in voor een betere nazorg met betrekking tot de oud-leerlingen.19 Op 23 oktober 1955 komt hij, na een ziekbed van drie maanden, te overlijden. Een operatie een jaar eerder heeft hem, hoewel het er eerst wel op leek, toch niet in staat gesteld zijn taak in de school voorjaren te hervatten. Onder zeer grote belangstelling is hij op 26 oktober op de algemene begraafplaats “Ijsselhof” begraven.20 Dossiernummers 35-6-3, brief D. Dullemondaan B&w, d.d. 11 november 1942 35-6/2-54, brief B&w aan hoofd B.LO.-school, d.d. 19 maart 1942 Verslag van den toestand der Gemeente Gouda, 1942 14 Gemeenteambtenaren, dossiernummer 2.08: De Bode, Dulleman, Heykoop Voor wat Heykoop betreft zie ook "Goudsche Courant", zat 24 augustus 1985 20 Goudsche Courant, 24 en 27 oktober 1955 19 Jaarverslag 1947

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 19