21 HUIVEST1NGSPER1KELEN REORGANISATIE DOOR HEYKOOP, DIE TEVENS DE SCHOOL IN DE PUBLICITEIT BRENGT Met de komst van Heykoop ondergaat de school een grondige reorganisatie, doordat deze omgevormd wordt tot een naar de eisen des tijds moderne school. De administratie wordt opnieuw opgezet en up to date gemaakt. De leerlingen worden opnieuw ingedeeld en in Pedagogische zorg.35 Ook bestaan er plannen voor het verwezenlijken van een werkplaats voor geestelijk gehandicapten. Het aantrekken van een nazorgambtenaar in dienst van de gemeente is er echter nooit van gekomen, maar diverse instanties kunnen wèl een adequate hulpverlening bieden aan oud-leerlingen van de B.L.O.-school die in problemen zijn gekomen. Geschikte huisvesting voor de B.L.O.-school is eigenlijk doorlopend een zorgelijk probleem geweest. Men start in 1928 in een verbouwde lagere school aan de Keizerstraat, waar ook de lagere school nr 6 nog gehuisvest is. Voor de B.L.O.-school is een aparte ingang noodzakelijk, maar die kan pas aangebracht worden door eerst het woonhuisje van dhr J. Vlag, Komijn- steeg 26, aan te kopen. Op 5 maart 1929 bericht schoolhoofd De Bode aan B&W, dat de school op 1 mei al 70 leerlingen zal tellen en dat uitbreiding van de speelplaats noodzakelijk is. ook een lokaal voor houtarbeid staat op zijn verlanglijstje. B&W delen daarop mee twee onbewoonbaar verklaarde huisjes aan de Komijnsteeg voor ƒ2.000 aan te zullen kopen, om hierdoor de speelplaats te vergroten.36 Medio 1932 wordt voorgesteld de school, in verband met subsidiebeperkingen, groei en splitsing in een debiele en imbeciele leerlingenafdeling, te verhuizen naar het gebouw van de voormalige ambachtsschool aan het Paradijs, nummer 7. In 1939 wordt het schoolgebouw door het Militaire Gezag gevorderd in verband met de mobilisatie van het Nederlandse leger. Later wordt het door de Duitsers bezet, in september 1945 kan het weer betrokken worden. Dan blijkt, hoe de bezetting zijn sporen heeft nagelaten. De muren zijn vies en beklad met muurschilderingen, waaronder zelfs één met een compleet machinegeweer en met diverse Duitse opschriften. Het houtwerk is verveloos en de speelplaats onbruikbaar doordat er tegels verdwenen zijn en het bezaaid ligt met puin en glasscherven. Na een grondige schoonmaakbeurt blijft het gebouw echter nog ongezellig, donker, koud en tochtig. In 1947 is het w.c.-bezoek het grootste knelpunt. Sommige leerlingen moeten een verdieping lager naar de w.c. gaan, en wel 80 leerlingen van de tweede etage moeten gebruik maken van in totaal drie toiletten, waarbij er geen sprake kan zijn van enig toezicht. Met name voor de imbeciele leerlingen zou het veel beter zijn wanneer ze elders onder gebracht kunnen worden. In 1948 vindt er dan ook een verhuizing plaats; er wordt namelijk onderdak gevonden in de voormalige bewaarschool aan het Regentesseplantsoen. Veel verbetert er echter nóg niet. Het jaarverslag van 1950 vermeldt, dat de huisvesting qua inrichting en hygiëne benauwend is, en op de tweede etage zitten 55 leerlingen zonder w.c. Dullemond ziet echter één lichtpuntje: de gemeente is op zoek naar een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Frans Lafeberschool, door een nieuwe school te bouwen. De school wordt opgenomen in een nieuw te bouwen "B.LO.-complex", waarin naast het open baar onderwijs tevens scholen van Protestants-Christelijke en Rooms-Katholieke zijde partici peren. In 1957 wordt de eerste paal geslagen en op 29 september 1958 wordt het gebouw geopend. Een nieuwe fase is daarmee in de geschiedenis van de Frans Lafeberschool ingeluid. 35 jaarverslag 1964 36 Dossiernummers 6-3-1; 35-6-90; Analytisch Verslag 13 mei 1929, p.155, 194

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 23