Het crematorium in Birchen wald; vaak stegen dag en nacht kwalm en rook uit de schoorsteen.. 12Van het Duitse ‘Effekten’, in de betekenis van "goederen, bagage". 39 De appèlplaats overstekende, staan de rijen genummerde barakken. Rechts, afzon derlijk omheind door prikkeldraad, de "Werkstatte", waarin de z.g. binnencommando's werkten. Timmer-, smids-, electriciens-, schilders-, klompenmakersbedrijven en wat dies meer zij. Rechts liggen ook de keuken en kleedingwasscherij, voorzien van de modernste machines, bergplaatsen voor de enorme quantums levensmiddelen jen de] douc[h]ekelder. Daarboven kleeding- en schoeiselzalen en de z.g. effectenkamer12waar alle gelden van de gevangenen werden geadministreerd en uitbetaald. Geheel link staan het "Revier" -typische benaming voor hospitaal- en de operatiezalen. Verder, afdalend langs boschwegen, een varkens- en ganzenhouderij, werkterreinen en een waterzuiveringsinstallatie, waardoor het rioolwater weder tot drinkwater en waschwater werd omgevormd en opgepompt. Dit geweldige terrein was door een drooge gracht en metershooge draadafscheiding op porseleinen isolatiepotten, afgezet. Rondom staan de wachttorens met galerijen als verdieping, op deze galerijen staan de mitrailleurs, dreigend op het kamp gericht, met daarnevens de dienstdoende schildwachten. Rechts van de appèlplaats staan de verbrandingsovens (zie illustratie), dag en nacht met door vuurgloed omkranste schoorsteenen. Want slechts door deze schoorsteenen verlieten de duizenden hun verblijf....

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 17