i IH I 1 a If 52 Aan het verblijf van eenige maanden in Haaren, denk, ik nog altijd met blijdschap terug. Dat de verhoudingen zoo prettig waren, was naar mijn meening te danken aan het hoogstaande karakter van de z.g. Indische gijzelaars. De besten onzer natie waren daar samengevoegd. En de in indië geborenen onder de Indische ambtenaren wedijverden dan met de rasechte Nederlanders in gaafheid van karakter en liefde tot Vorstenhuis en Vaderland. De Duitsche keuken was als altijd slecht, maar het tekort werd meer dan goed gemaakt door hetgeen van particuliere zijde en door het Roode Kruis werd toegezonden. Een prima verzorgde bibliotheek was aanwezig. Colleges en cursussen in alle denkbare vakken werden gehouden. Journalisten organiseerden praatavonden, waarop de oorlogsgebeurte nissen - met gesloten deuren - behandeld werden. Het schijnt mij overbodig ai te uitvoerig te schrijven over de belevenissen in de gijzelaarskampen, omdat het totaal aantal gijzelaars in den loop der jaren zoo groot is geweest, dat ons volk voldoende op de hoogte kan zijn. Maart 1942: groepsfoto in de fraaie tuin te Haaren Derde van links: E.A. Po!et, vierde van links: A. Wamaarjzn., die later burgemeester van Waddinxveen werd. IM I'T" tf iB twh F 'w flflf F— id? r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 30