I B 5 .s 57 IS E rTV'-«' - 1970: E.A. Po/et voor de toegang tot debunkerin Buchenwald f-™» Sy kwamen eens voor het eerst, onvrijwillig, naar binnen, langs het hek met het opschrift "Jedem das Seine". Ongeveer 161.000 van hen werden vroeger of later overgeplaatst naar andere kampen en werkplaatsen, maar 56.545 van degenen die binnenkwamen, overleefden de verschrikkingen niet. Polet overleefde, maar dat niet alleen. In de brief aan zijn vrouw schreef hij, dat die vier maanden in Buchenwald hem, in geestelijk opzicht, zelfs grote winst hadden gebracht. De Bijbel was in het concentratiekamp een streng verboden boek, maar hij had zijn exemplaar binnengesmokkeld, door velen laten gebruiken en later achtergelaten. Bidden deed hij vooral 's nachts: "Als ik 's nachts om circa half één wakker werd, brak voor mij de stille gebedstijd aan. m mijn ellendige toestand kreeg ik besef van schuld en zonde tegenover God, kon dit oprecht belijden en ontving vergeving. En ziel God was al aan de verhoring bezig vóór ik er nog op durfde hoop en. Dat alles is, zoals je we! begrijpen kunt, een rijke geestelijke ervaring ge weest en is mijn kindschap Gods mij niet meer te ontnemen. 1 - *- mi-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 35