een van Wethouder Frans Lafeber als "naam= grever" van een school te Gouda doorJ.D. Lafeber 58 In het laatstverschenen nummer van “De Schatkamer” (1995 - 1) stond een artikel van de hand van Kees Bosma over de Frans tafeberschool, de eerste Goudse school voor Buitengewoon Lager Onderwijs. We ontvingen van dhr J.D. Lafeber uit Gasselte een reaktie hierop, waarin meer over genoemde Frans Lafeber vermeld wordt. Frans Leendert Johannes Lafeber werd na de lagere school typograaf. Het gezin woonde aanvankelijk in de Vlamingstraat te Gouda; na enkele jaren in Vlaardingen gewoond te hebben keerde het gezin in mei 1909 weer terug in Gouda en woonde resp. in/op de Vorstmanstraat, de Raam, de Dr. Leydsstraat, het Pretoriaplein, de Lange Tiendeweg en de Burg. Martenssingel. Toen de S.D.A.P. in 19192 - door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging - met vijf vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Gouda kwam, behoorde hij tot hen. Bij de verkiezingen van 1923 werd hij opnieuw gekozen, en in september van dat jaar werd hij benoemd tot wethouder. Aanvankelijk had hij "openbare werken" en "pensioenen" in zijn portefeuille, later kreeg hij in plaats van "openbare werken" de afdeling "onderwijs" te behartigen en na zijn herverkiezing in 1927 ook "personeelszaken". V M Tie was Frans Lafeber 1 Frans Leendert Johannes werd geboren op woensdag 10 oktober 1877 op de \i Nieuwehaven te Gouda. Hij was het derde kind uit een gezin van negen V V kinderen (zeven jongens en twee meisjes). Zijn vader was Leendert Hendrik Lafeber en zijn moeder Helena van Leeuwen. Zijn vader was aanvankelijk sigarenmaker en later groenteboer op de Nieuwehaven te Gouda.1 Zijn beide oudere broers overleden al op jonge leeftijd, resp. drie maanden en twee- en-een-half jaar oud. Ook één van zijn zusjes overleed jong, op driejarige leeftijd. Hij trouwde op 22-jarige leeftijd (op woensdag 18 oktober 1899) te Gouda met Neeltje van Wilgen. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Leendert Hendrik Lafeber staat (samen met andere bewoners van de Nieuwehaven) afgebeeld in "Gouda in oude ansichten deel 2", uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel 1980, afb. nr. 101. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909. 2 Pikant detail is dat zijn volle neef Andries Johannes Lafeber (een zoon van zijn vaders broer Johannes Leendert Lafeber) in hetzelfde jaar 1919 gekozen werd tot lid van de gemeenteraad van Bussum voor de Christelijk Historische Unie. Andries Johannes Lafeber bleef raadslid tot 1933, in dat jaar besliste de gemeenteraad namelijk, dat zijn funktie als raadslid onverenigbaar was met zijn funktie als direkteur van de waterleidingmaatschappij. Vele pagina's notulen zijn destijds in Bussum gewijd aan het al dan niet schorsen als raadslid. (Met dank aan de heer S.G. Zwart, bureau voorlichting van de gemeente Bussum). van 1923 tot 1927 had hij zitting in de provinciale staten van Noord-Holland voor de C.H.U. (Brongriffier der Staten van Noord-Holland). Andries Johannes Lafeber publiceerde in vakbladen en adviseerde bij de aanleg van vele gas- en waterleidingen in diverse plaatsen in Nederland. Hij waarschuwde - niet vreemd, gelet op zijn politieke overtuiging - tegen te ver gaande overheidsbemoeiingen op water- en gasgebied. Op 31 december 1936 heeft hij zijn funktie als direkteur van de Bussumsche Waterleiding-maatschappij na 22 jaar neergelegd en werd gehuldigd door commissarissen der maatschappij ten kantore te Amsterdam. Hij overleed op 83- jarige leeftijd te Lunteren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 36